Kedves Látogató! Amennyiben hibát talál az oldalon, vagy további, technikai okokból adódó problémája merül fel, kérjük, hívja az ügyfélszolgálatot. Telefonszám 06-80-203-776. Köszönettel Magyar Nemzeti Bank.
EN

Aukciók, tenderek, gyorstenderek

nyomtatás

A jegybanki tenderek és gyorstenderek segítségével a jegybank a bankrendszer likviditási helyzetét tudja befolyásolni. A tenderekről és gyorstenderekről a hatályos pénzpiaci üzleti feltételek rendelkeznek

Az MNB folyamatosan nyomon követi, értékeli, és szükség esetén megújítja eszköztárát. 2008 októberében és 2012 áprilisában az MNB több, korábban nem alkalmazott eszközt vezetett be a magyar bankrendszer forint- és devizalikviditásának támogatása és a bankrendszer hitelezési képességének erősítése céljával. 2014 áprilisában az MNB az önfinanszírozási koncepcióhoz kapcsolódva újította meg eszköztárát, az irányadó eszköz átalakításán felül sor került egy kamatcsere eszköz bevezetésére, illetve a potenciális monetáris politikai eszköztár is bővült. Az önfinanszírozási koncepció keretében az eszköztár további átalakítása valósult meg 2015-ben és 2016-ban. A Piaci Hitelprogram (PHP) bevezetésével az eszköztár 2016-tól újabb elemekkel bővült.

Az MNB 2018. év végéig kivezette eszköztárából az irányadó három hónapos betéti tendert. Az eszköz hitelintézeteknek való rendelkezésre állását 2016 nyarán-őszén két szakaszban (ritkítás majd mennyiségi korlátozás) korlátozta a jegybank, ezáltal a 2016 őszi 1600 milliárd forintos állomány 2017 végére 75 milliárd forintra, 2018 decemberében pedig nullára csökkent. Az eszköz állományának nullára csökkenését követően az irányadó eszköz szerepét a kötelező tartalék veszi át.

2018 januárjában az MNB feltétel nélküli, 5 és 10 éves futamidejű monetáris politikai célú kamatcsere-eszközt (MIRS) vezetett be azzal a céllal, hogy a laza monetáris kondíciók a hozamgörbe hosszabb szakaszán is érvényesüljenek. 2018. szeptemberben jelentette be az eszköz 2018. év végi fokozatos kivezetését.

A bankrendszer forintlikviditását támogató eszközök

Az MNB a három hónapos fedezett hiteltenderét 2016. december 7-én felfüggesztette, ettől kezdődően csak az egyhetes fedezett hiteltender áll heti rendszerességgel a hitelintézetek rendelkezésére.

 Az MNB 2016. október 4-én a három hónapos betéti eszköz mennyiségi korlátozásához kapcsolódóan finomhangoló egyhetes betéti eszközt, valamint egyhetes, egy hónapos és három hónapos futamidőn igénybe vehető forint likviditást nyújtó FX-swap eszközt hirdetett meg, amelyet 2017. április 6-tól hat hónapos, illetve tizenkét hónapos futamidejű FX-swap ügyletekkel egészített ki. A finomhangoló eszközök tendereire a likviditási folyamatok függvényében eseti jelleggel kerülhet sor. A Monetáris Tanács 2018. szeptember 18-ai döntése értelmében az MNB az FX-swap eszközt a rövid hozamokra ható nemkonvencionális monetáris politikai eszköztár stratégiai elemének tekinti, és tartósan fenntartja jelenlétét a monetáris transzmisszió szempontjából kiemelten fontos FX-swap piacon. Az MNB az FX-swap piaci eszközét minden jelenleg létező futamidőn meghirdeti, FX-swap állománya egy részét tartósan és stabilan fenntartja. Az MNB elsődleges célja, az inflációs cél fenntartható elérésének biztosítása érdekében felkészült monetáris politikájának óvatos és fokozatos normalizációjára. A normalizáció során először a nemkonvencionális eszköztárral kapcsolatos lépésekre fog sor kerülni. A rövid hozamokra ható nemkonvencionális eszköztár leegyszerűsödik, és a jegybank két eszköz, a forintlikviditást nyújtó swapeszköz és a kamatfolyosó alakításával, illetve ezen eszközök optimális kombinációjával éri el monetáris politikai céljait.

Devizalikviditási feszültségeket enyhítő intézkedések

A Magyar Nemzeti Bank eszköztárának eurolikviditást biztosító eszközei az eurolikviditást nyújtó egynapos (overnight) futamidejű, a változó áras, egy- illetve kéthetes, valamint a változó áras három hónapos futamidejű euro/forint FX-swap. Az egynapos és a három hónapos futamidejű euro/forint FX swap eszközök jelenleg felfüggesztett státuszban vannak (az előbbi 2017 júliusában, az utóbbi 2016 novemberében került felfüggesztésre). Az egy- illetve kéthetes futamidejű euro/forint FX-swap eszközt 2011 óta alkalmazza a jegybank az egyes évek végén az átmeneti feszültségek ellensúlyozására. A jegybank eszköztárának része az euroeladási tender, amelyet 2011/12-ben a végtörlesztésekhez és a 90 napon túli késedelemben lévő devizakölcsönök konverziójához, 2014 októbere és 2015 januárja között a fogyasztói devizahitelek kivezetéséhez kapcsolódóan hirdetett meg. 2015 augusztus és szeptember között az MNB svájci frank eladási tendert is tartott.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) által 2014-ben kidolgozott önfinanszírozási koncepció hozzájárult az ország külső forrásokra való ráutaltságának csökkentéséhez és a pénzügyi stabilitás elősegítéséhez azáltal, hogy megerősítette az államadósság belső forrásokból történő finanszírozását.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) Monetáris Tanácsa 2014. április 23-ai ülésén fogadta el az önfinanszírozási koncepciót, amely az államadósság belső forrásokból történő finanszírozásának erősítésére, a külső forrásokra való ráutaltság csökkentésére, és ezáltal a pénzügyi stabilitás elősegítésére irányul. A koncepcióhoz kapcsolódva sor került a jegybanki eszköztár többszöri megújítására. 2014. augusztus 1-jétől a kéthetes MNB-kötvény kéthetes lejáratú, lekötött betétté alakult át, 2014. június 16-ai kezdettel pedig az MNB egyrészről meghirdette jegybanki forint kamatcsere eszközét, másrészről pedig a potenciális monetáris politikai eszköztár részévé vált egy 3 éves lejáratú fedezett forint hitel és egy eszközcsere ügylet. A Monetáris Tanács 2015. július 7-i döntése értelmében a kamatcsere eszköz a korábbi 3 és 5 éves futamidők mellett 10 éves lejáraton is meghirdetésre kerül a hitelintézetek számára. Az utolsó IRS tenderre 2016. július 7-én került sor. 2015. szeptember 23-tól a kéthetes betéti instrumentumot felváltotta a három hónapos lejáratú betét mint irányadó eszköz. A bankrendszer likviditáskezelésének támogatására átmenetileg megmaradt a kéthetes betéti instrumentum, melyet korlátozott mennyiségben, változó áras tender keretében lehetett igénybe venni 2016. április végéig. A három hónapos betéti tender 2016. július végétől havi gyakorisággal, majd a 2016. október 26-ai tendertől kezdődően mennyiségi korlátozással érhető el a hitelintézetek számára, hogy az MNB ezzel is támogassa a hitelintézetek értékpapírpiaci szerepvállalását. A betéti eszköz korlátozásával összefüggésben, a banki alkalmazkodás megkönnyítése érdekében az MNB 2016. október 4-én új, finomhangoló betéti és egyhetes, egy hónapos és három hónapos futamidejű, forint likviditást nyújtó FX-swap eszközöket vezetett be, amelyek 2017. április 6-tól hat és tizenkét hónapos lejáratokkal egészültek ki.

A Piaci Hitelprogram (PHP) keretében bevezetésre kerülő új eszközök

A Magyar Nemzeti Bank a hitelezési kockázatok csökkentése és a gazdasági növekedés kkv-hitelezésen keresztüli dinamizálása érdekében 2016 januárjától elindította a bankok piaci hitelezésre való átállását segítő Piaci Hitelprogramot (PHP). A program részeként az MNB bevezette a hitelezési aktivitáshoz kötött kamatcsere ügyletet (HIRS), valamint a jegybanki preferenciális betételhelyezési lehetőséget. A 3 éves futamidővel meghirdetett HIRS ügyletek a bankok kkv-hitelezésből adódó kamatkockázatának kezelésén, jegybank általi részleges átvállalásán keresztül ösztönözték a hitelezési aktivitást, míg a preferenciális betét olyan likviditáskezelést segítő eszköz, amely ugyancsak a partnerbankok hitelezési aktivitásának növekedését támogathatja. A 2016-ban elindított Piaci Hitelprogram (PHP) 2018 decemberében véget ér, amihez kapcsolódóan 2019 márciusával a PHP keretében hitelezési vállalást tett bankok preferenciális betételhelyezési lehetősége megszűnik. Ezzel egyidejűleg az MNB preferenciális betételhelyezési lehetőséget biztosít a 2019. januárban induló NHP fix programban résztvevő hitelintézetek számára annak érdekében, hogy a többletlikviditás alapkamaton történő sterilizálásával biztosítsa a program likviditási szempontú semlegességét.

Ez a weboldal sütiket használ a kényelmesebb böngészés érdekében. A honlap használatával Ön elfogadja, hogy az oldal sütiket használ. Kérjük, olvassa elSüti tájékoztatónkat,amelyben további információkat olvashat a sütikről és azt is megtudhatja, hogyan tudja kikapcsolni vagy törölni őket.Elfogadom

Tájékoztatjuk, hogy az adatvédelmi jogszabályoknak való megfelelés érdekébenAdatvédelmi tájékoztatónkmegváltozott.Értem