A jegybanki alapkamatról a jegybank legfontosabb monetáris politikai döntéshozó testülete, a Monetáris Tanács hoz döntéseket.

Az MNB irányadó eszközének funkcióit 2015. szeptember 23-tól 2018. december 18-ig a három hónapos betét töltötte be. Az irányadó eszköz szerepét a három hónapos betét állományának nullára csökkentését követően a kötelező tartalék vette át.

Az MNB a hitelintézetek kötelező tartalékára a jegybanki alapkamatot fizeti. Alultartalékolás esetén a mindenkori jegybanki alapkamat mértékével megegyező büntető kamatot számít fel a jegybank a hitelintézeteknek, túltartalékolás esetén pedig a Hirdetményben (https://www.mnb.hu/penzforgalom/az-mnb-mint-bank-bankszamla-vezetesi-szolgaltatasok/altalanos-uzleti-feltetelek/jelenleg-hatalyos-uzleti-feltetelek-es-mellekletei) meghatározott kamatot a kötelező tartalékon felüli összegre.

Archívum