Az MNB kiemelt feladatának tekinti a magyar közgazdaságtudomány fejlesztését és oktatási színvonalának növelését, ennek érdekében alakítja ki kapcsolatait felsőoktatási intézményekkel és működik együtt hazai és külföldi kutatókkal.

A jegybank és az egyetem vezetője által a mai napon aláírt megállapodás számos területen határozza meg az együttműködés lehetőségeit, amelyek között szerepelnek közös képzési és kutatási programok, közös tudományos események, műhelyviták, konferenciák, valamint közös szakmai kiadványok összeállítása, szerkesztése és kiadása.

A jegybank és az egyetem által kötött megállapodásban foglaltaknak megfelelően 2015 szeptemberétől kezdi meg működését a Közgazdaságtudományi Kar szervezeti felépítéséhez illeszkedő önálló MNB Tanszék, a jegybank mindemellett támogatja a kar Általános és Kvantitatív Közgazdaságtan Doktori Iskola programját is. Fontos eleme a megállapodásnak a BCE Társadalomtudományi Karán a Gazdaságföldrajz, Geoökonomia és Fenntartható Fejlődés Intézet felállítása és közös működtetése is.

Az együttműködés keretein belül az MNB lehetővé teszi a BCE hallgatói számára a Pallas Athéné Közgondolkodási Programban való részvételt, emellett a jegybank és az egyetem ösztönöz minden olyan tevékenységet, amely javítja a fiatal magyar kutatók külföldi egyetemek PhD programjaiba való bekerülésének esélyeit, a hazai PhD programokban résztvevők számára pedig nemzetközi kutatók bevonásával kiemelt kurzusokon való részvételi lehetőséget biztosít.

A megállapodásban az MNB vállalta, hogy gyakornoki programokat szervez a BCE alap- és mesterképzési szakon tanulmányokat folytató hallgatói számára, amelynek során a hallgatók betekintést nyerhetnek a jegybankban folyó szakmai munkába és a gyakorlatban hasznosíthatják az addig tanult ismereteiket.