FORINTBANKJEGYEK BIZTONSÁGI ELEMEI

Vízjel

Biztonsági szál

Illeszkedőjel

Rejtett kép

Hologramfólia

Metszetmély nyomtatás

A tízezer forintos bankjegy biztonsági elemei

A bal oldali menüből lehet kiválasztani az ellenőrzés módjait és az ahhoz tartozó egyes biztonsági elemeket bemutató részeket.

Fény felé tartva

A bankjegyet fény felé tartva, bal oldalon Szent István király portréjának tükörképével egyező sötét-világos átmenetekből álló vízjel jelenik meg; a bankjegy középvonalától kissé balra láthatóvá válik a papír anyagában található biztonsági szál, melynek felületét nagyítóval vizsgálva a MAGYAR NEMZETI BANK felirat olvasható; a bankjegy előoldalának jobb felső, hátoldalának bal felső sarkába nyomtatott ábratöredékek fény felé tartva H betűvé egészítik ki egymást, ezzel szabályos illeszkedőjelet alkotva

Vízjel

A bankjegyet fény felé tartva, bal oldalon Szent István király portréjának tükörképével egyező árnyalatos vízjelkép jelenik meg (mindkét oldalról ellenőrizhető). A valódi bankjegyeken a vízjelkép ránézésre nem látható (sem az elő-, sem a hátoldalon), nem tartalmaz határozott kontúrú vonalakat, UV-fényben sem látható.

Biztonsági szál

A bankjegyet fény felé tartva látható. Felületét nagyítóval vizsgálva a MAGYAR NEMZETI BANK felirat olvasható (mindkét oldalról ellenőrizhető). A valódi bankjegyek esetén a biztonsági szál a valódi bankjegyek papír anyagában található, rátekintésre nem rajzolódik ki élesen a bankjegy felületén (sem az elő-, sem a hátoldalon).

Illeszkedőjel

A bankjegy előoldalának jobb felső, hátoldalának bal felső sarkába nyomtatott ábratöredékek fény felé tartva H betűvé egészítik ki egymást.

Mozgatás

Mozgassa az egeret a bankjegy jobb alsó sarkánál levő szürke sávba.Az egér föl-le, illetve jobbra-balra mozgatásával tudja a bankjegyet billegteti. (A hologramfólia képi elemeinek váltakozása látható.) Mozgassa az egeret a félkör alakú sávra, ezzel tudja a bankjegyet síkban elforgatni. (A rejtett képben feltűnő MNB felirat válik láthatóvá.)

Rejtett kép

A bankjegy előoldalának bal felső sarkában a bankjegyet közel szemmagasságban tartva, síkban elforgatva az MNB felirat jelenik meg. A valódi bankjegyeken a rátekintés szögétől függően az MNB betűk feltűnnek vagy eltűnnek, folyamatosan nem láthatók

Hologramfólia

A bankjegy előoldalán a vízjelmező mellett jobbra található; egyenes profilú, felületén mozgatás hatására váltakozva látható Magyarország címere vagy az MNB felirat. A fólia bal oldalán fémes apró számokkal a 10 000 értékjelzés olvasható. A valódi bankjegyeken lévő hologramfólia a bankjegypapír síkjából nem emelkedik ki, felületén a rátekintés szögétől függően a fenti képi elemek váltakoznak, egyéb képi elemek nem jelennek meg. Az MNB felirat és Magyarország címere nem látható egyszerre, mozgatás hatására az egyik feltűnik, a másik eltűnik.

Metszetmély nyomtatás

A bankjegy ún. képnyomatain - Szent István király portréja, 10 000 és tízezer forint értékjelzések, címer, MAGYAR NEMZETI BANK felirat - kiemelkedő festékréteg található, mely érdes felületű, tapintással jól ellenőrizhető. A valódi bankjegyeken a metszetmély nyomtatás vonalrendszerekből áll, a nyomatok érdességét a festékréteg vastagsága adja.

UV-A fény alatt

A vízjelmezőt UV-fénnyel megvilágítva az előoldalon a vízjelmezőben található motívum -az esztergomi bazilika kupolájának keretbe foglalt képe- zöld színben fluoreszkál. Ez a motívum csak UV-fénnyel megvilágítva válik láthatóvá.

A bal oldali (vízszintes) sorozatszám narancs színben fluoreszkál. A valódi sorozatszám tisztán kivehető, olvasható, szabályos, egyforma betűkből és számokból áll. A vízszintes és a függőleges sorozatszámok mindig megegyeznek az adott bankjegyen, több bankjeggyel összehasonlítva viszont nincsen egyezőség (a sorozatszámok bankjegyenként eltérők).

A bankjegyet UV-fényben vizsgálva a papír anyagában elszórtan található jelzőrostok kék, zöld és piros színben fluoreszkálnak (mindkét oldalon ellenőrizhetők). Több bankjegyet UV-fényben összehasonlítva azt láthatjuk, hogy a jelzőrostok elhelyezkedése, száma és színbeli megoszlása bankjegyenként eltérő. Ugyancsak címletenként eltérő módon a nyomat egyes részletei is fluoreszkálnak.

UV-C fény alatt

A vízjelmezőt UV-fénnyel megvilágítva az előoldalon a vízjelmezőben található motívum -az esztergomi bazilika kupolájának keretbe foglalt képe- piros színben fluoreszkál. Ez a motívum csak UV-fénnyel megvilágítva válik láthatóvá.

A baloldali (vízszintes) sorozatszám narancs színben fluoreszkál, a bankjegy jobb szélén található függőleges sorozatszám vörös. A valódi sorozatszám tisztán kivehető, olvasható, szabályos, egyforma betűkből és számokból áll. A vízszintes és a függőleges sorozatszámok mindig megegyeznek az adott bankjegyen, több bankjeggyel összehasonlítva viszont nincsen egyezőség (a sorozatszámok bankjegyenként eltérők).

A bankjegyet UV-fényben vizsgálva a papír anyagában elszórtan található jelzőrostok kék, zöld és piros színben fluoreszkálnak (mindkét oldalon ellenőrizhetők). Több bankjegyet UV-fényben összehasonlítva azt láthatjuk, hogy a jelzőrostok elhelyezkedése, száma és színbeli megoszlása bankjegyenként eltérő. Ugyancsak címletenként eltérő módon a nyomat egyes részletei is fluoreszkálnak.

Nagyító

Mozgassa az egeret a kép fölé, ekkor a bankjegy egyes részletei kinagyítva jelennek meg.

Mikroírás

A bankjegyet nagyítóval vizsgálva az elő- és hátoldal alnyomatában több helyen a bankjegy címletértéknek megfelelő értékjelzés (TÍZEZER FORINT), valamint a MAGYAR NEMZETI BANK felirat olvasható. A valódi bankjegyeken a mikroírás tisztán kivehető, olvasható, szabályos, egyforma betűkből áll, töredezés, szétesés, elmosódás nem tapasztalható

ÜRES BOX