A 35/2018. (XI. 13.) MNB rendelet a 46/2020. (XI. 20.) MNB rendelet módosításaival egységes szerkezetben (hatályos: 2021. július 1-től)