A 35/2018. (XI. 13.) MNB rendelet az 59/2021. (XI. 24.) MNB rendelet módosításaival egységes szerkezetben (hatályos: 2022. április 1-től)

Módosított 35/2018. (XI. 13.) MNB rendelet korrektúra nélkül