1.  A 2.melléklet I.A.4. pontjában és 5.2. alpontjában hivatkozott, az ügyfelek szektormeghatározását segítő listák

2.  Árfolyamok elérhetősége

3.  Az EBEAD felhasználói kézikönyve

4.  Kódlisták:

    4.1.  Devizakódok

    4.2.  Országkódok (ISO) és nemzetközi szervezetek kódjai

    4.3.  Pénzügyi vállalatok fő tevékenység szerinti besorolása (NACE/TEAOR) az R29 jelű adatszolgáltatás kitöltéséhez

    4.4.  Kódlista az operatív napi jelentés a hitelintézetek devizahelyzetének változásairól (D01) adatszolgáltatáshoz

    4.5.  Kódlisták az értékpapír-adatszolgáltatásokhoz (E jelű adatszolgáltatások) 

    4.6.    Kódlisták a monetáris adatszolgáltatásokhoz (F és K jelű adatszolgáltatások)

    4.7.    Kártyastatisztikai kódok (kártyatársaságok, bankkártyák)

    4.8.  Kódlisták az egyéb pénzforgalmi adatszolgáltatásokhoz

    4.9.  Kódlisták a fizetési mérleg statisztikai (R jelű) adatszolgáltatásokhoz

    4.10  Kódlista az AL8-as adatszolgáltatáshoz

    4.11  Kódlista az L11 azonosító kódú adatszolgáltatáshoz

4.12. Kódlista az L70 azonosító kódú adatszolgáltatáshoz 

5.  Az adatszolgáltatások összefüggései, egyedi ellenőrzési szempontjai

6.  MNB-ben felvilágosítást adók listája 

7.  Budapesti Értéktőzsdére bevezetett részvények listája

8.  Nemzetgazdasági ágak szerint részletezett jelentések sorainak összetétele (H01, H09) adatszolgáltatások

9.  Módszertani segédletek az egyes adatszolgáltatásokhoz 

   9.1. Monetáris és Pénzügyi stabilitási (F, K, AL és L11 jelű) adatszolgáltatások

    9.2 Fizetési mérleg (R jelű) adatszolgáltatások (tömörítve)

    9.3 Értékpapír (E jelű, ill. R04) adatszolgáltatások

    9.4 Pénzforgalmi (P jelű) adatszolgáltatások

    9.5 Operatív napi jelentés (D01 jelű) adatszolgáltatás

    9.6 Nemzetközi tartalékok és devizalikviditás (L01) adatszolgáltatás

    9.7.Példatárak:

    9.8. A háztartási szektor részére nyújtott hitelállomány összetétele megnevezésű adatszolgáltatás (MNB kód: H34)

10.  Excel fájl txt fájllá történő átalakításának leírása

11.   Minta file-ok txt formátumban történő beküldéshez

12.  A jelentő letétkezelők (értékpapír-statisztikai adatszolgáltatások teljesítésére kötelezettek) listája

13.  Az egyes nemzetközi intézmények monetáris statisztikai adatszolgáltatásokban történő besorolását meghatározó lista (F01, F03, F08, F09, F14, F19, F33, F77-F87 adatszolgáltatások)