Fizetési mérleg, külfölddel szembeni állományok

A fizetésimérleg-statisztikák elmúlt években megújított nemzetközi módszertani szabványainak (Balance of Payments and International Investment Position Manual 6th Edition - BPM6) bevezetése miatt 2014. június 24-től az MNB ezen az oldalon teszi közzé az új módszertan szerinti adatokat. A revíziós politikával összhangban 2014. júniusban csak 2013-ig visszamenőleg kerültek felülvizsgálatra és publikálásra – az új módszertan szerinti – adatok. A 2014. március végi állapotnak megfelelő, régi módszertan szerinti adatok 2013-mal bezárólag változatlanul elérhetőek itt. Az új módszertan szerinti hosszú idősoros adatok a 2013 éves adatok közlésekor, 2014. szeptember 23-án kerültek közzétételre.


A BPM6-os módszertanra átállással egy időben (2014. július 14-e óta) az MNB a honlapján közzétesz havi fizetési mérleg adatokat is a negyedéves fő publikáció mellett, melyeket azonban csak a nyitott negyedévre vonatkozóan közöl.

 Tájékoztató a havi fizetésimérleg-statisztikai adatközlés bevezetéséről

A nyitott negyedév havi adatai (speciális célú vállalatok nélkül)

forintban
euróban

A folyó év negyedéves adatai

Speciális célú vállalatok nélkül

Főbb számok
Fizetési mérleg és állományi adatok

forintban
euróban

Magyarország éven túli lejáratú adósságának lejárati bontása szektoronként

A negyedéves Idősoros adatok 

Speciális célú vállalatok nélkül

Főbb számok
Fizetési mérleg és állományi adatok
Szezonálisan kiigazított adatok és grafikonkészlet

euróban

Speciális célú vállalatokkal

Főbb számok
Fizetési mérleg és állományi adatok

Éves idősoros adatok (az éves adatok a tárgyévet követő szeptemberben kerülnek publikálásra)

Speciális célú vállalatok nélkül

Főbb számok
Fizetési mérleg és állományi adatok

Főbb adósságszolgálati mutatók

A 2019. szeptemberi benchmark revízió hatását bemutató 1995-2015. éves adatok

Az Európai Statisztikai Rendszer (ESR) és a Központi Bankok Európai Rendszere (KBER) közös ajánlásokat fogalmazott meg a makrogazdasági statisztikák (a fizetési mérleg és külfölddel szembeni befektetési pozíció, valamint a nemzeti számlák pénzügyi és nem pénzügyi számlái) harmonizált felülvizsgálati gyakorlatával kapcsolatosan. Ezek az ajánlások érintik a rövidebb időszakra visszanyúló, negyedéves rendszeres, valamint az eseti jelleggel öt évente végrehajtandó benchmark revízió gyakorlatát egyaránt. A benchmark revízió során a visszamenőleges idősor egésze nyitva áll a felülvizsgálatra annak érdekében, hogy a lehető leghosszabb, konzisztens makrogazdasági idősorok kerüljenek közzétételre. Így ekkor lehetőség nyílik a becslések, adatjavítások, módszertani változások rendszeres normál revíziós időszakon túlnyúló visszavezetésére.   

Az EU-ban a 2014-es módszertani átállást követően (BPM6, SNA 2008, illetve ESA 2010) a 2019. szeptemberi publikációhoz kapcsolódik az első benchmark revíziós időpont. Az MNB ennek keretében 1995-ig visszamenőlegesen felülvizsgálta a fizetésimérleg-statisztikáit. Sor került a normál revíziós időszakon túlmutató visszamenőleges adatjavításokra, új becslési módszertanok kialakítására és feldolgozására, már meglévő becslési módszerek visszavezetésére, illetve a pénzügyi és a nem-pénzügyi számlákkal való összhang megteremtése érdekében a társstatisztikák által már korábban közzétett adatok beépítésére. A revízió után az érintett intézmények szándéka ellenére is fennmaradó eltéréseknek – különösen a 2008 előtti időszakokban - az esetek túlnyomó részében elsősorban technikai okai vannak, amelyek megoldása a következő benchmark revízió feladata lesz.

Éves idősoros

Speciális célú vállalatok nélkül

Speciális célú vállalatokkal

Évenként

Speciális célú vállalatok nélkül

Speciális célú vállalatokkal