Kedves Látogató! Amennyiben hibát talál az oldalon, vagy további, technikai okokból adódó problémája merül fel, kérjük, hívja az ügyfélszolgálatot. Telefonszám 06-80-203-776. Köszönettel Magyar Nemzeti Bank.
EN
EN

Választható portfólió

nyomtatás
Választható portfólió

Mit kell tudni az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárakban választható befektetési portfóliókról?

Az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény alapján 2001. január 1-jétől az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárak választható befektetési portfóliót biztosító rendszert működtethetnek.

A rendszert biztosító pénztárak 2-5 különböző összetételű portfoliót alakítottak ki, ezen portfoliók között választhatnak a tagok.

A portfólió nem más, mint különböző befektetési eszközöket (pl. állampapír, részvény, befektetési jegy) tartalmazó befektetési csomag.

Ahogy a különböző értékpapírok is eltérő kockázatokat hordoznak, az egyes portfóliók befektetési kockázata is eltér a tekintetben, hogy milyen arányban szerepelnek bennük alacsonyabb, illetve magasabb kockázatú értékpapírok. A választható portfóliós rendszerben a nyugdíjpénztár vagyona több, különböző kockázatú portfólió között oszlik meg.

Megjegyzendő, hogy a jogszabályok különböző korlátozásokat, előírásokat tartalmaznak annak érdekében, hogy a pénztárak indokolatlanul nagy befektetési kockázatot ne vállaljanak fel, ugyanakkor az előírások betartása mellett a választható portfoliók meglehetősen eltérő kockázati szintet képviselhetnek.

A választással a nyugdíjpénztári tag arról dönt, hogy korábbi megtakarítása, illetve későbbi befizetései mely portfólióba kerüljenek. A választás során indokolt szem előtt tartani, hogy az alacsony kockázatú befektetési eszközök várhatóan jól kiszámítható, de alacsonyabb hozammal, míg a magasabb kockázatúak kevésbé kiszámítható, de hosszabb távon várhatóan magasabb hozammal járnak együtt.

A választás során mérlegelni indokolt az egyéni hozamelvárásokat, illetve a személyes kockázatviselési hajlandóságot, amely a függhet a tag élethelyzetétől, korától, anyagi lehetőségeitől, jövőbeli terveitől.

Célszerű a befektetés eredményének megítélésekor a hosszú távú szemléletet alkalmazni, ugyanis egy-egy év gyenge teljesítményéből (pl. részvényárfolyam csökkenése) eredő veszteség a későbbiekben megtérülhet. Ugyanakkor a rövid távú teljesítmény is kiemelt jelentőséggel bír néhány évvel a nyugdíjszolgáltatás igénybevétele előtt, mivel a nyugdíjszolgáltatás az igénybevételéig realizált hozamok alapján lesz megállapítva. A megfelelő nyugdíjszint elérése érdekében különösen fontos tartjuk, hogy a pénztártagok a befektetési hozamokat rendszeresen tekintsék át, és pénztár-, illetve portfolióválasztási döntéseik meghozatalakor azokat vegyék figyelembe.

A jogszabályok 2016-tól lehetőséget adtak a pénztáraknak olyan rendszer kialakítására, amely révén egy pénztártag egy időben két portfóliót is választhat. Lehetőség van egyszerre több önkéntes nyugdíjpénztárban is tagnak lenni. Szintén van lehetőség a portfóliók közötti váltásra is.

A portfólió kiválasztása és a későbbi váltás előtt célszerű tájékozódni a portfoliók befektetési politikáiról, a portfólióváltás költségeiről, a váltás lehetőségének gyakoriságáról, valamint a különböző portfóliók eddigi hozamairól. Ez utóbbi során az azonos befektetési politikájú pénztári portfóliókat érdemes összevetni, és megállapítani, hogy a hasonló összetételű portfóliók közül melyiknek volt alacsonyabb, illetve magasabb hozama a megelőző időszakokban. Javasoljuk megfelelő hosszúságú időszakot vizsgálni annak érdekében, hogy a rövidtávú hozamingadozások (akár pozitív, akár negatív) ne legyenek megtévesztőek.

Amennyiben a tag nem választ aktívan a felkínált portfoliók között, akkor a pénztár Választható Portfoliós Szabályzatában meghatározott alapportfolióba sorolják be. Érdemes ebben az esetben is figyelemmel kísérni a portfoliók teljesítményét, a későbbi esetleges portfolióváltási döntés megalapozása érdekében, már csak azért is, mert a pénztárak nem minden esetben a legkisebb kockázatú portfoliót jelölik meg alapportfoliónak. A pénztárak évente küldenek tájékoztatást a tagoknak, illetve tesznek közzé adatokat a pénztár, illetve az egyes portfoliók teljesítményéről.

A nyugdíjpénztár közgyűlése - az Igazgatótanács javaslata alapján - dönt a választható portfoliós rendszer bevezetéséről, módosításáról, megszüntetéséről, a rendszer bevezetése nem kötelező. Ugyanakkor a rendszer bevezetéshez, módosításához, megszüntetéséhez a Magyar Nemzeti Bank (MNB) engedélye szükséges. Az MNB engedélye nem az egyes portfoliók teljesítményére ad garanciát, hanem csupán arra, hogy a pénztár választható portfoliós rendszerrel kapcsolatos szabályozása megfelel a jogszabályi előírásoknak, illetve tartalmaz-e minden olyan információt, ami a tagok döntését megalapozhatja. A tagoknak maguknak szükséges tájékozódni a különböző portfoliók kockázatáról, ehhez ad a Választható Portfoliós Szabályzat eligazodást, amely a pénztárak ügyfélszolgálatain, illetve honlapjain elérhető. A portfolió választásra vonatkozó döntés meghozatala előtt mindenképpen javasolt a szabályzatot áttanulmányozni.

Az MNB a választható portfóliós rendszer működtetésére kiadott engedélyt visszavonja, ha a rendszer működtetése veszélyezteti a tagok megtakarításainak biztonságát. Az elmúlt időszakban a választható portfoliós rendszer működést, illetve a tagok megtakarításait veszélyeztető tevékenységet az MNB nem tapasztalt, ezért az engedély visszavonására vonatkozó kezdeményezést nem tett.