A honlapunkon közzétett pénztári beszámolók nem számítanak hivatalos felügyeleti közzétételnek. Az itt közzétett adatokért az azt beküldő pénztár a felelős.A PSZÁF közzétételi kötelezettségét a Pszaf. tv. 9.§ (1) bekezdés (i) pontja írja elő. A Felügyelet feladata: közzéteszi honlapján a pénztárak éves beszámolóit a könyvvizsgálói záradékot vagy a záradék megadásának elutasítását is tartalmazó független könyvvizsgálói jelentéssel együtt évente, a tárgyévet követő év június 30-áig.A pénztárak 2012. évet követő időszakra vonatkozó közzétételei megtekinthetők itt: https://www.kozzetetelek.hu/penztari_kozzetetelek

Keresés névre, évre, típusra: