Aloldalak:

Hatósági vizsga

A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (Hpt.) szerinti pénzügyi szolgáltatás közvetítői, a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény (Bit.) szerinti függő és független biztosításközvetítői, valamint a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) szerinti tőkepiaci üzletkötői tevékenységet törvényben meghatározott feltételekkel - nyilvántartásba vétel mellett, meghatározott képzettséggel rendelkezve - kell folytatni.

Megfelelő szakképzettség hiányában a fenti jogszabályok hatósági képzés elvégzését és hatósági vizsga letételét írják elő, melynek követelményrendszerét és szabályait jelenleg NGM rendelet szabályoz:

A Rendelet alapján a hatósági képzés és vizsgáztatás hatósági felügyeletét a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) látja el.

A Rendelet felhatalmazása alapján elkészíti és honlapján közzéteszi – a pénzügyi szolgáltatás közvetítői, a biztosításközvetítői és a tőkepiaci üzletkötői hatósági vizsga lebonyolítására vonatkozó szabályokat tartalmazó – Vizsgaszabályzatot.

A Rendeletben, valamint a Vizsgaszabályzatban foglaltaknak megfelelően az MNB a honlapján tájékoztatást nyújt a képző szervek, oktatók, vizsgabiztosok, vizsgázók és más érdeklődők részére a hatósági képzésekkel és vizsgáztatással kapcsolatos főbb információkról:

    • a képző szervek elérhetőségéről,
    • a hatósági képzések és vizsgák időpontjairól,
    • a kérdésbankról,
    • a Vizsgaszabályzatról,
    • a hatósági vizsgával kapcsolatos egyéb tudnivalókról.

Hatósági képzéssel és vizsgákkal kapcsolatos kérdés esetén kollégáink elérhetőek a hatosagikepzes@mnb.hu e-mail címen, illetve a 06-1-489-9100 telefonszámon.

Üdvözlettel:

Magyar Nemzeti Bank

Budapest, 2020. március 25.