Kedves Látogató! Amennyiben hibát talál az oldalon, vagy további, technikai okokból adódó problémája merül fel, kérjük, hívja az ügyfélszolgálatot. Telefonszám 06-80-203-776. Köszönettel Magyar Nemzeti Bank.
EN

Hatósági vizsga

nyomtatás

Tisztelt Vizsgabiztos! 

A pénzügyi szolgáltatás közvetítői, a biztosításközvetítői és a tőkepiaci üzletkötői hatósági képzéssel és hatósági vizsgával összefüggő feladatokról szóló 40/2015 (XII.30.) NGM rendelet (a továbbiakban: NGM rendelet) 2017. július 1. napjával hatályba lépő módosítása alapján a hatósági vizsga számítógépes vizsgaprogram igénybevételével zajlik. 

Az MNB a számítógépes vizsgához használandó vizsgaprogram bemutatását 2017 áprilisától tervezi a vizsgabiztosok részére, amelynek részleteivel kapcsolatban közvetlenül vesszük fel Önökkel a kapcsolatot. A program gyakorlati megismerése a bemutatók keretében kisebb csoportokban történik majd. 

Továbbá fontos változás, hogy a 2017. július 1-jét követő hatósági vizsgán történő közreműködésért járó díjazást a megbízás keretében a Képző Szervek helyett a Magyar Nemzeti Bank fogja biztosítani. A megbízási keretszerződés kialakítása jelenleg folyamatban van, arról a későbbiekben adunk tájékoztatást. 

A fenti változások zavartalan lebonyolítása érdekében, felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben az MNB által vezetett nyilvántartásban szereplő adataiban, valamint telefonos és elektronikus elérhetőségében változás állt be, úgy kérjük haladéktalanul az MNB-t a hatosagikepzes@mnb.hu email címen értesíteni. 

Budapest, 2017. február 20. 

Üdvözlettel:

Magyar Nemzeti Bank 


Tisztelt Képző Szervek!

A pénzügyi szolgáltatás közvetítői, a biztosításközvetítői és a tőkepiaci üzletkötői hatósági képzéssel és hatósági vizsgával összefüggő feladatokról szóló 40/2015 (XII.30.) NGM rendelet (a továbbiakban: NGM rendelet) alapján a hatósági vizsga 2017. július 1-jétől számítógépes vizsgaprogram igénybevételével, magyar nyelvű feleletválasztós feladatlap kitöltésével tehető le.

A Képző Szerv nyilvántartásba vételi kérelmében vállalta, hogy eleget tesz az NGM rendeletben és a vizsgaszabályzatban foglalt követelményeknek, valamint rendelkezik a képzéshez és vizsgáztatáshoz szükséges személyi és tárgyi feltételekkel.

Ennek megfelelően a Képző Szervnek –, amennyiben vizsgáztatási tevékenységet is végez - rendelkeznie kell a vizsga helyszínén az azon részt vevők létszámának megfelelő számú számítógéppel, és a szükséges számítógépes programmal (HATVI), ez utóbbit az MNB biztosítja a Képző Szerv számára.

A számítógépes vizsgáztatás bevezetéséhez az alábbi infrastrukturális követelményeknek szükséges megfelelni:

Processzor

Intel i5 (64-bit)

RAM

4 gigabájt (GB)

Merevlemez-terület

Operációs rendszer és egyéb szoftverek (nem HATVI) telepítése után minimum 20 gigabájt (GB) szabad terület

Videokártya

Microsoft DirectX 9-kompatibilis grafikus eszköz WDDM-illesztőprogrammal

Monitor

Min. felbontás: 1280*1024

Hálózati csatlakozó

szükséges

Hálózat

100 Megabit (Mbit)

A vizsgagépek egy hálózaton kell, hogy legyenek és a vezérgépnek el kell érnie őket lokális hálózaton.

Audio/fülhallgató

Windows 8.1-el kompatibilis hangkártya vagy alaplapra integrált.

A fülhallgatóhoz megfelelő kimeneti porttal

Operációs rendszer

Minimum: Windows 8.1 (x64) Professional/Enterprise, ajánlott: Windows 10 (x64) Pro/Enterprise/Education

USB

1 db USB port

Továbbá szükséges a vezérgéphez csatlakozó nyomtató és internetes csatlakozás megléte.

A vizsgaterem felszereltségéhez szükséges egy vezérgép, melyen a vizsgabiztosok dolgoznak, valamint a vizsgázók számára, a Képző Szerv által biztosított - alkalmazás szempontjából optimálisan 30-40 db – vizsgagép.

A számítógépeken vizsgaalkalmazás fog futni, melynek telepítését a Képző Szerv végzi, az alkalmazást az MNB CD, vagy online letölthető formátumban, ingyenesen biztosítja, probléma esetén technikai segítséget nyújt.

A jelenleg bejelentett vizsgahelyszínek 2017. június 30-áig érvényesek, a 2017. július 1-jétől működő új vizsgahelyszíneknek számítógépes vizsgatermeknek kell lenniük. A tárgyi feltételek meglétét kiemelten fogja ellenőrizni az MNB.

FONTOS! Kérjük a nyilvántartásba vett Képző szervek szíves együttműködését, hogy az új helyszíneket a vizsgáztatás folytonosságának biztosítása érdekében 2017. május 1-jéig szíveskedjenek az MNB felé bejelenteni, megjelölve a vizsgáztatásra alkalmas számítógépek számát.

Az alkalmazás vázlatos bemutatása:

A vizsgabiztos a vezérgépen és a vizsgagépeken elindítja az alkalmazást, előkészíti a helyszínt a vizsgáztatásra. Amennyiben a vizsga helyszín nem felel meg a követelményeknek (pl. nincs elegendő működő vizsgagép a helyszínen), a vizsgaszabályzat alapján jár el, a vizsgabiztos megszakítja a vizsgát, amiről jegyzőkönyv készül.

Amennyiben megfelelő a helyszín, úgy a vizsgázók személyazonosságának ellenőrzése után megkezdődhet az ültetési folyamat, és a vizsgázókhoz az „A” vagy „B” jelű vizsgasor hozzárendelése. A tényleges vizsgasor megjelenítése előtt a vizsgázóknak egy 3 kérdésből álló gyakorló vizsga sort kell kitölteniük, amire 5 perc áll rendelkezésre. Ezután kezdődik meg a tényleges vizsgáztatás. A folyamat végeztével a vizsgajegyzőkönyv kerül kigenerálásra az alkalmazásban az adott vizsgához kapcsolódó adatok alapján. Ezzel a lépéssel zárul a vizsgahelyszínen egy adott vizsga.

Vizsga előtti folyamat

 • A vizsgabiztos a vizsga megkezdése előtt megjelenik a vizsga helyszínén, hogy ellenőrizze, hogy a vizsgára kijelölt terem megfelel-e a vizsgáztatás követelményeinek. Ha nem, akkor a vizsga nem tartható meg.
 • A vizsgabiztos a vizsgacsomagot betölti a vezérgépre.
 • Ha egy résztvevő lekési az ültetést, akkor ő már nem csatlakozhat be a vizsgáztatás folyamatába.
 • A vizsga kezdése előtt (ültetés szakaszban) a vizsgabiztos a résztvevőket személyi igazolványuk alapján azonosítja, aláíratja a jelenléti ívet, majd gépenként ülteti le őket.
  • A vezérgépen rögzíti az erre kialakított felületen, hogy melyik vizsgázó melyik géphez ült le. Ezt segíti a gépre kifüggesztett szemmel jól látható vizuális azonosító.

A vizsgázás folyamata

 • A tesztsor kitöltése előtt három tesztkérdést töltenek ki a vizsgázók, majd megkezdődik a vizsga. A rendszer figyelembe veszi a teszt kérdések kitöltését, így a 3 tesztkérdés megválaszolására 5 percet biztosít. Ha letelik a kijelölt idő vagy minden vizsgázó befejezte a gyakorló vizsgát, a vizsgabiztos elindíthatja a vizsgát.
 • A tesztsor kitöltésekor a vizsgázó egy kérdésre megkapja a lehetséges válaszokat és csak egy helyes választ adhat meg. (amennyiben nem férnek ki a válaszok a képernyőre, akkor görgetősáv jelenik meg).
 • A vizsgázónak vizsga közben lehetősége van a kérdések között navigálni.
 • Vizsga közben a vizsgabiztosnak lehetősége van egy vizsgázó vizsgájának megszakítására a vezérgépről (ha pl. puskázáson kapja). Ha ezt megteszi, akkor a vizsgázó vizsgája érvénytelennek számít.
 • Ha egy vizsgázó befejezte a vizsgát, akkor az azonnal kiértékelődik a vizsga csomagban található megoldó kulcs alapján.
 • A vizsga befejezését – vizsgázónként külön-külön - a vizsgabiztos a vezérgépen látja, továbbá (amennyiben az összes vizsgázó befejezte a vizsgát, vagy lejárt a vizsgára kijelölt idő), hogy sikerült-e a vizsga és mennyi pontszámot ért el a vizsgázó.
 • A vizsga végén a vizsgabiztos menti és kinyomtatja a vizsgajegyzőkönyvet, amit a vizsga szerver automatikusan megnyit Word vagy Word Viewer alkalmazás segítségével.

A vizsga utáni folyamat

 • A vizsgajegyzőkönyv kinyomtatásra kerül, amit a vizsgán résztvevő valamennyi vizsgabiztos kézjegyével ellát, és postai úton is megküldi az MNB-nek.
 • Az elektronikus és postai úton megküldött vizsgajegyzőkönyvek összehasonlításra és validálásra kerülnek. Ha valamelyik hiányzik, vagy a rögzített eredmények nem megfelelőek, akkor az adott személy részére tanúsítvány nem kerül generálásra.
 • A sikeresen vizsgázóknak a szakterületi dolgozó legenerálja a tanúsítványokat.

Fontos!

Figyelemfelhívás Vizsgabiztosoknak!

A pénzügyi szolgáltatás közvetítői, a biztosításközvetítői és a tőkepiaci üzletkötői hatósági képzéssel és hatósági vizsgával összefüggő feladatokról szóló 40/2015 (XII. 30.) NGM rendelet (a továbbiakban: NGM rendelet) 12. § (1a) bekezdése értelmében a vizsgabiztos az MNB által vezetett nyilvántartásban szereplő adatai, valamint telefonos és elektronikus elérhetősége változását az MNB-nek bejelenti. Az MNB a megváltozott adatokról a bejelentést követő 15 napon belül értesíti a képző szerveket.

Amennyiben a vizsgabiztos nem teljesíti, vagy elmulasztja adatainak bejelentését az NGM rendelet 12. § (3)-(5) bekezdései alapján vizsgabiztosi megbízása visszavonható.

Kérem, hogy amennyiben adatai változtak szíveskedjen az MNB-t a hatosagikepzes@mnb.hu email címen értesíteni.

Budapest, 2016. december 9.


A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (Hpt.) szerinti pénzügyi szolgáltatás közvetítői, a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény (Bit.) szerinti függő és független biztosításközvetítői, valamint a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) szerinti tőkepiaci üzletkötői tevékenységet törvényben meghatározott feltételekkel - nyilvántartásba vétel mellett, meghatározott képzettséggel rendelkezve - kell folytatni.

Megfelelő szakképzettség hiányában a fenti jogszabályok hatósági képzés elvégzését és hatósági vizsga letételét írják elő, melynek követelményrendszerét és szabályait jelenleg NGM rendelet szabályoz:

A Rendelet alapján a hatósági képzés és vizsgáztatás hatósági felügyeletét a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) látja el.

A Rendelet felhatalmazása alapján elkészíti és honlapján közzéteszi – a pénzügyi szolgáltatás közvetítői, a biztosításközvetítői és a tőkepiaci üzletkötői hatósági vizsga lebonyolítására vonatkozó szabályokat tartalmazó – Vizsgaszabályzatot.

A Rendeletben, valamint a Vizsgaszabályzatban foglaltaknak megfelelően az MNB a honlapján tájékoztatást nyújt a képző szervek, oktatók, vizsgabiztosok, vizsgázók és más érdeklődők részére a hatósági képzésekkel és vizsgáztatással kapcsolatos főbb információkról:

  • a képző szervek elérhetőségéről,
  • a hatósági képzések és vizsgák időpontjairól,
  • a kérdésbankról,
  • a Vizsgaszabályzatról,
  • a hatósági vizsgával kapcsolatos egyéb tudnivalókról.

Hatósági képzéssel és vizsgákkal kapcsolatos kérdés esetén kollégáink elérhetőek a hatosagikepzes@mnb.hu e-mail címen, illetve a 06-1-489-9100 telefonszámon.

Üdvözlettel:

Magyar Nemzeti Bank

Budapest, 2016. február 17.