Kedves Látogató! Amennyiben hibát talál az oldalon, vagy további, technikai okokból adódó problémája merül fel, kérjük, hívja az ügyfélszolgálatot. Telefonszám 06-80-203-776. Köszönettel Magyar Nemzeti Bank.
EN
EN
 
 
 
 

Márciusban rendkívüli lehetőség a lakásbiztosítások újrakötésére

Budapest, 2024. február 14. Idén márciusban – ha az érintett ügyfél úgy dönt – egy hónapig soron kívül átköthetővé válnak a lakásbiztosítások. Az erről szóló tájékoztatót a biztosítóknak február 15-ig kell megküldeniük ügyfeleiknek. Érdemes minden ügyfélnek áttekinteni meglévő szerződését és összehasonlítani az új ajánlatokkal. Jó választás lehet az MNB védjegyével ellátott Minősített Fogyasztóbarát Otthonbiztosítás (MFO), mely az átlagnál magasabb ügyfélértéket kínál. Az MNB honlapjának MFO és Pénzügyi Navigátor oldalai segítenek az eligazodásban.

A jogalkotó döntése nyomán az ügyfeleknek soron kívül – azaz a következő szerződéses évfordulójuk lejárta előtt – lehetőségük lesz egész március folyamán lakásbiztosításuk felmondására, s ennek révén átkötésére (a mostani, vagy egy másik biztosítónál). Erről lakásbiztosítójuk február 15-ig az eddig megszokott kommunikációs csatornán (levélben, emailen stb.) értesíti őket. Ha az ügyfél szerződése felmondásáról dönt, azt ingyenesen, indoklási kötelezettség nélkül teheti meg írásban – neve, a biztosított ingatlan címe és kötvényszáma megadásával – legkésőbb március 31-ig, 30 napos felmondási idővel biztosítója számára.

Márciusban így erős verseny indulhat a biztosítók közt a fogyasztókért. Az ügyfelek eligazodását az Magyar Nemzeti Bank (MNB) honlapjának Minősített Fogyasztóbarát Otthonbiztosítási (MFO) és Pénzügyi Navigátor fogyasztóvédelmi oldalaival is támogatja. A lakáshitel, CSOK mellé kötelezően megkötendő lakásbiztosítások díja beleszámít a kölcsönök teljes hiteldíj-mutatójába (THM). A bankoknak pedig hitelnyújtáskor be kell mutatniuk az MNB ingyenes MFO-kalkulátorát is.

Akik szerződésük alapján esetleg hosszabb időszakra (akár az egész évre) előre kifizették lakásbiztosítási díjukat, azok a felmondási idő lejárta utáni részt visszakapják. Szerződés felmondása esetén az ügyfeleknek szükséges rendezni a díjukat a felmondási idő végéig. Nem szüntethető meg a lakásbiztosítás (hacsak a biztosító ebbe külön nem egyezik bele) azoknak, akik nem határozatlan, hanem határozott időre (pl. 3 évre) szerződtek. A határozatlan idejű, ám hűségkedvezménnyel járó otthonbiztosítás akkor mondható fel, ha az adott ügyfelek a kedvezmény arányos részét visszafizetik.

A kb. 4 millió hazai lakott ingatlan hozzávetőleg háromnegyede biztosított, vagyis minden 4. háztartás védtelen az elemi károk, tűz vagy épp a betörés ellen. Az infláció miatt az építőanyagok ára és az építés-szerelési költségek is jelentősen nőttek az elmúlt években, tavaly rekord mértékű viharkárokról számoltak be a biztosítók, ráadásul sok ingatlan alulbiztosított lehet (vagyis baj esetén jogszerűen csak a kár egy részét térítheti meg a biztosító). Mindezekért, és a hazai lakásbiztosítók közötti lanyha verseny miatt is nagy szükség van a piaci verseny erősítésére, az ügyfeleknek nyújtott szolgáltatások minőségének további javítására.

Márciusban jó döntés lehet (az ügyfél eddigi vagy új biztosítójánál) a Minősített Fogyasztóbarát Otthonbiztosítás (MFO) választása. Az MFO keretrendszerét az MNB határozta meg, s ez alapján a piac 14 lakásbiztosítója közül már 13-nál elérhető a konstrukció. A pénzügyi felügyelet felmérése alapján ezek magasabb szolgáltatást nyújtanak és kb. 10 százalékkal kedvezőbbek az egyéb piaci termékeknél. Nincs önrészük, a velük kapcsolatos ügyek digitálisan intézhetők, a leggyakoribb kártípusok tartalmát az MNB szabta meg, a kizárásokat szűkítette, a kárkifizetés pedig gyorsított módon történik.

Magyar Nemzeti Bank

Megnézem mire érdemes váltanom az otthonbiztosításom!

Kérdések és válaszok

Márciusi lakásbiztosítási átkötési lehetőség, fogyasztóbarát otthonbiztosítások

1. Milyen kommunikációs csatornákon érkezhet meg február 15-ig a biztosító értesítése a lakásbiztosítás márciusi átkötési lehetőségéről?

Nincs megkötés, hogy a tájékoztatást a biztosítóknak milyen módon kell megküldeniük, így az történhet postai levélben, e-mailben, valamint a biztosítóval kötött szerződésben szereplő elektronikus kommunikációra használt csatornán is.

Az értesítés megtörténtét és megfelelőségét az MNB felügyeleti jogkörében vizsgálhatja. Ezért a biztosítási törvény alapján követelmény, hogy a tájékoztatás nyilvántartott, ellenőrizhető módon valósuljon meg. A megküldés ellenőrizhetősége szempontjából az „ügyfélfiókba” (vagyis a biztosító honlapján az ügyfél által lekérdezhető felületre) is jó megoldás lehet (miközben erről az ügyfelet egyidejűleg e-mailben is értesítik).

2. Felmondhatja/átkötheti-e az is lakásbiztosítását, aki február 15-ig nem kapta meg az értesítést a felmondási lehetőségről a biztosítójától?

Igen. A biztosító minden év február 15. napjáig köteles tájékoztatni a szerződő felet, hogy a biztosítási évfordulón túl minden év márciusában költségmentesen egy további felmondási lehetőséggel élhet. A tájékoztatás elmaradása ugyanakkor nem jár jogvesztéssel, a szerződő fél annak hiányában is jogosult lakásbiztosítását felmondani.

3. Meddig és milyen módon mondható fel az eddigi lakásbiztosítás?

A felmondásnak legkésőbb március 31-ig meg kell érkeznie a biztosítóhoz. A felmondást (a felmondani szándékozott biztosítási szerződés esetleges kedvezőbb alakisági formát lehetővé tevő rendelkezése hiányában) írásban szükséges megtenni, megadva a szerződő nevét, a biztosított ingatlan címét és a biztosítás kötvényszámát, egyértelműen jelezve a szerződő szándékát.

4. Milyen esetekben NEM fogadja el a felmondást a biztosító?

Amennyiben a felmondás március 1-jét megelőzően, vagy április 2-át követően érkezik be a biztosítóhoz. A felmondásnak igazodnia kell a felmondandó szerződésben rögzített alakisági szabályokhoz, így nagy valószínűséggel csak írásban megtett módon lesz érvényes, és a biztosítási törvény által meghatározott rendes felmondási szabályok szerint 30 napos felmondási időt kell tartalmaznia. Így nem lesz érvényes, ha a felmondás például 15 napra szól.

A díjhátralék léte viszont nem akadálya a szerződés felmondásának, ugyanakkor ilyen esetben a biztosítónak a felmondásos megszűnés időpontjáig bírósági úton is kikényszeríthető követelése marad a kockázatvállalásával érintett időszakra eső díjra/díjrészletre. Ezért az tekinthető helyes ügyfélmagatartásnak, ha az ügyfél a felmondott szerződésén, annak felmondásos megszűnéséig a biztosítónak járó díjrészt a felmondást követően mihamarabb megfizeti a korábbi biztosítója részére.

5. Hány napos határidővel mondható fel az eddigi lakásbiztosítás, és ennek kapcsán meddig kell rá fizetni a díjat?

A felmondási idő 30 nap, tehát ha valaki például március 15-én mondja fel a szerződését, akkor április 14-éig érvényes a biztosítási védelem számára. A szerződés felmondása esetén a szerződött ügyfélnek a felmondási idő végéig ki kell fizetnie a díjat. Fontos, hogy a 30 napos felmondási idő végéig az ügyfél kösse meg új lakásbiztosítását, különben nem védi szerződés ingatlanát/ingóságait.

6. Lecserélheti-e márciusban az is a lakásbiztosítási szerződését, aki nem régen, például csak idén januárban kötötte meg azt (először vagy évfordulója lejártával biztosítóváltás kapcsán)?

Igen. Határozatlan idejű lakásbiztosítás esetén a szerződő fél jogosult a biztosítási évfordulón túl, minden év márciusában költségmentesen, indoklás nélkül egy további felmondási lehetőséggel élni.

7. Mi történik akkor, ha a lakásbiztosítását átkötni akaró szerződött:

a) …jelzáloghitellel rendelkezik vagy CSOK-ot vett fel és ezáltal hitelbiztosítéki záradék van a biztosítási szerződésen?

A lakásbiztosítási szerződés abban az esetben is újraköthető, ha hitelbiztosítéki záradékkal terhelt, ugyanakkor a meglévő hitel adatait az új biztosítási szerződésre is fel kell vezetni és a dokumentumokat be kell mutatni a bank részére, ellenkező esetben a hitelintézet felmondhatja a kölcsönszerződést. Fontos továbbá, hogy a biztosítási fedezet folytonos legyen, vagyis a felmondott és az új biztosítási szerződés között ne legyen olyan időszak, amikor a biztosított nem rendelkezik lakásbiztosítással.

b) …meglevő szerződésére hűségidőt vállalt?

Ha a szerződő díjkedvezményért cserébe hűségidőt vállalt és a szerződést idő előtt felmondja, a biztosító akár a hűségkedvezmény (tartamengedmény) teljes összegét visszakövetelheti.

c) …számára fontos élet-, baleset, és/vagy egészségbiztosítási kiegészítő van a lakásbiztosításán?

Tekintettel arra, hogy a kiegészítő biztosítás feltételezi az alapbiztosítás meglétét, annak felmondása esetén a kiegészítő biztosítások is megszűnnek.

d) …több más biztosítási szerződéssel is rendelkezik annál a biztosítónál, ahol a lakásbiztosítása van?

Ha a biztosító több szerződés kötése esetén kedvezményt kínált a lakásbiztosítás vagy például a kötelező gépjármű felelősségbiztosításának árából, és a szerződő lakásbiztosítását felmondja, a kedvezményt elveszítheti és emelkedhet a többi biztosítás díja is a releváns szerződési feltételektől függően.

e) …jelenlegi lakásbiztosítása olyan kiegészítőt tartalmaz, amely csak bizonyos korig köthető meg (de a kor betöltésével nem szűnne meg az adott kor betöltése előtt megkötött ezen kiegészítő)?

A lakásbiztosítás felmondásával a szerződő ettől a kiegészítő biztosítástól is elesik, hacsak nem talál a piacon olyan lakásbiztosítást, amely esetében az érintett kiegészítő biztosítással fedezett kockázati kör életkori limit nélkül/magasabb életkori limittel is megköthető.

8. Ha egy szerződött ügyfél már kifizette az éves díjat és mégis cseréli (újraköti) a lakásbiztosítását, akkor kap-e időarányos visszatérítést az összegből?

Igen. A biztosítót addig a napig járó biztosítási díj illeti meg, amíg a kockázatviselése tart. Amennyiben a szerződő az időarányos díjnál többet fizetett be, a díjtöbbletet a biztosító köteles visszatéríteni.

9. Felmondható/átköthető-e akkor is a lakásbiztosítás, ha azt a társasház biztosításával együtt kötötték?

A társasházi biztosítás elsősorban a közös tulajdonú épületrészek védelmére szolgál, védelem ugyanakkor kiterjeszthető a külön tulajdonú albetétekre is, vagyis a lakók saját lakásaira. Társasházi biztostás felmondásáról a lakógyűlés közösen jogosult dönteni.

A társasházi biztosítás és a lakók egyéni lakásbiztosításainak szolgáltatásai ugyanakkor eltérhetnek egymástól, így ajánlott a lakóknak saját lakásbiztosítást is kötniük. A társasházi biztosítással együtt – ugyanazon biztosítónál - kötött lakásbiztosítás kockázati lefedettség tekintetében adott esetben pontos „kiegészítője” lehet a társasház biztosításának. Amennyiben a társasház lakója rendelkezik ilyen saját lakásbiztosítással, ez esetben is élhet az évfordulón kívüli felmondási lehetőséggel, azonban előtte érdemes lehet ellenőrizni, hogy az együttkötés járt-e valamilyen társasházi biztosítási díjkedvezménnyel, illetve, hogy az új biztosítás mennyire illeszkedik a társasház biztosításához.

10. Amennyiben a szerződő ügyfélnek bírósági pere (vagy a Pénzügyi Békéltető Testületnél zajló eljárása) van folyamatban az előző biztosítóval, felmondhatja-e a szerződést és köthet-e újat?

A szerződésből eredő jogvita elbírálásához nem szükséges, hogy a szerződés a jövőre nézve hatályban maradjon, azaz a szerződés ebben az esetben is felmondható márciusban.

11. Miért érdemes Minősített Fogyasztóbarát Otthonbiztosításra (MFO) átkötni valakinek eddigi egyéb piaci lakásbiztosítását?

Az MFO lakásbiztosítások keretrendszerét az MNB szabta meg. Ezen termékek 15 féle elemi csapás – pl. tűz, villám, viharkár –, illetve 5 további gyakori, a háztartásokat tipikusan érintő káreseményeket biztosítanak úgy, hogy károk konkrét tartalmát egységesen az MNB rögzítette (vagyis az nem térhet el biztosítónként).

Az MFO-k kárkifizetése a befizetett díjakhoz képest magasabb arányú, miközben díjuk átlagosan kb. 10 százalékkal kedvezőbb az egyéb piaci termékeknél. Nincs önrészük, a velük kapcsolatos ügyek – így a kárrendezés – digitálisan intézhetők, a biztosító által megszabható kizárások szűkebbek, a kárkifizetés pedig gyorsított módon történik.

12. Mely piaci biztosítók kínálnak Minősített Fogyasztóbarát Otthonbiztosítást (MFO)?

A hazai piac 14 lakásbiztosítója közül már 13-nál elérhető a konstrukció. Nem zárható ki az sem, hogy a kínálat (pl. új biztosító belépésével) a jövőben tovább bővül.

13. Ha a meglévő lakásbiztosítást a szerződő ügyfél Minősített Fogyasztóbarát Otthonbiztosításra (MFO) szeretné váltani, azt is csak márciusban és szerződési évfordulókor teheti meg?

Közös megegyezéssel a meglévő lakásbiztosítás elviekben bármikor megszüntethető. Annak viszont, hogy a biztosító hozzájárul a szerződés megszüntetéséhez, nyilvánvalóan jóval nagyobb az esélye, ha az ügyfél ugyanannál a biztosítónál köti meg – egyidejűleg – az MFO-t.

Az MFO termékkel rendelkező biztosítók ugyanis általánosságban is lehetővé teszik, hogy a nem minősített lakásbiztosítási termékkel rendelkező ügyfeleik a szerződés fordulónapja előtt átválthassanak az adott biztosító MFO termékére.

14. Hol érhetők el további részletesebb tudnivalók a márciusi lakásbiztosítási átkötési lehetőségről és az MFO-ról?

Az érdeklődőknek az eligazodást az MNB honlapjának Minősített Fogyasztóbarát Otthonbiztosítási (MFO) és Pénzügyi Navigátor fogyasztóvédelmi oldalaival is segíti. Felvilágosítás kérhető az MNB Ügyfélszolgálatán és a vidéki megyeszékhelyeken elérhető Pénzügyi Navigátor tanácsadó irodákban is.

MILYEN OTTHONBIZTOSÍTÁSOK NYERHETIK EL AZ MNB FOGYASZTÓBARÁT MINŐSÍTÉSÉT?

 

  • A Minősített Fogyasztóbarát Otthonbiztosítás (MFO) Alapcsomag elemi károkat, illetve általános, a háztartásokat tipikusan érintő káreseményeket biztosít.
  • Az Alapcsomagban foglalt káreseményeket (definíciók, kizárások és mentesülések) az MNB minimum-követelmény jelleggel egységesíti családbarát, zöld és digitális szempontok mentén.
  • Kiegészítő fedezetként a lakáshoz közvetlenül kapcsolódó, gyakoribb káresemények is biztosíthatók, amelyek megnevezésükben egységesítettek.
  • Az Alapcsomag és az elnevezésében egységesített kiegészítő fedezetek mellett egyéb, egyedi káresemények biztosítására is lehetőség van.
  • Az MFO termékek összehasonlíthatóságát egy MNB által üzemeltetett Összehasonlító oldal fogja biztosítani.
  • A díj és az ellenszolgáltatás közötti egyensúly erősítése érdekében az MFO termékek esetében a kárhányad (a veszélyközösség szintjén) minimum 50 százalék.
  • A biztosítási összeg (biztosított ingatlan és ingóságok értéke) és a biztosítási díj indexálása (módosítása) egységes módszertanhoz kötött.
  • A legnehezebb helyzetekben, egzisztenciát fenyegető károk esetén rendkívüli eljárás alkalmazásának lehetősége választható.
  • A kárrendezés ügyfélközpontú, illetve a teljes folyamatában jól nyomon követhető.
  • A kárbejelentés, illetve a kárrendezés teljes folyamata digitális csatornán is elérhető.

Pályázati eredmények

Minősítést elnyert Biztosító

Minősítést elnyert termék neve

Minősítés elnyerésének időpontja

Magyar Posta Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság PostaOtthon24 Minősített Fogyasztóbarát Otthonbiztosítás 2023. december 20.
K&H Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság K&H Minősített Fogyasztóbarát Otthonbiztosítás 2023. május 30.
Alfa Vienna Insurance Group Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság Kupola Minősített Fogyasztóbarát Otthonbiztosítás 2022. december 21.
UNIQA Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság UNIQA Minősített Fogyasztóbarát Otthonbiztosítás 2022. november 16.
Genertel Biztosító Zrt. Genertel Start Minősített Fogyasztóbarát Otthonbiztosítás 2022. május 24.
CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. CIG LakóTárs Extra Minősített Fogyasztóbarát Otthonbiztosítás 2022. március 9.
Allianz Hungária Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság Allianz Összhang Minősített Fogyasztóbarát Otthonbiztosítás 2021. április 28.
Generali Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság Házőrző Minősített Fogyasztóbarát Otthonbiztosítás 2021. február 25.
Colonnade Insurance S.A. Magyarországi Fióktelepe Colonnade Minősített Fogyasztóbarát Otthonbiztosítás 2021. február 24.
Groupama Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság VESTA Q Minősített Fogyasztóbarát Otthonbiztosítás 2021. február 19.
KöBE Közép-európai Kölcsönös Biztosító Egyesület KöBE Minősített Fogyasztóbarát Otthonbiztosítás 2020. november 25.
Gránit Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság Megóv-Lak Minősített Fogyasztóbarát Otthonbiztosítás 2020. november 17.
Union Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. UNION Értem Minősített Fogyasztóbarát Otthonbiztosítás 2020.március 4.

Pénzügyi Navigátor

Amit a Minősített Fogyasztóbarát Otthonbiztosításról tudni érdemes

MEGNYITÁS

Ez a weboldal sütiket használ a kényelmesebb böngészés érdekében. A honlap használatával Ön elfogadja, hogy az oldal sütiket használ. Kérjük, olvassa elSüti tájékoztatónkat,amelyben további információkat olvashat a sütikről és azt is megtudhatja, hogyan tudja kikapcsolni vagy törölni őket.Elfogadom

Tájékoztatjuk, hogy az adatvédelmi jogszabályoknak való megfelelés érdekébenAdatvédelmi tájékoztatónkmegváltozott.Értem