Kedves Látogató! Amennyiben hibát talál az oldalon, vagy további, technikai okokból adódó problémája merül fel, kérjük, hívja az ügyfélszolgálatot. Telefonszám 06-80-203-776. Köszönettel Magyar Nemzeti Bank.
Köszöntjük a Pénzügyi Békéltető Testület honlapján!
EN
Köszöntjük a Pénzügyi Békéltető Testület honlapján!

Közös jogszabályok

nyomtatás

Törvények:

  • 2013.évi CXXXIX. törvény a Magyar Nemzeti Bankról

  • 2013.évi CLXXVII. törvény a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről

  • 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

  • 2008.évi XLVII. törvény a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról

  • 2005.évi XXV. a távértékesítés keretében kötött pénzügyi szolgáltatási szerződésekről

  • 1997.évi CXXXII. törvény a külföldi székhelyű vállalkozások magyarországi fióktelepeiről és kereskedelmi képviseletéről

Európai Uniós joganyag

  • Az Európai Parlament és a Tanács 524/2013/EU Rendelete a fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról (fogyasztói online vitarendezési irányelv)

MNB elnöki rendeletek: