Kedves Látogató! Amennyiben hibát talál az oldalon, vagy további, technikai okokból adódó problémája merül fel, kérjük, hívja az ügyfélszolgálatot. Telefonszám 06-80-203-776. Köszönettel Magyar Nemzeti Bank.
Köszöntjük a Pénzügyi Békéltető Testület honlapján!
EN
Köszöntjük a Pénzügyi Békéltető Testület honlapján!

A Hivatal

nyomtatás

Hivatalvezető: Dr. Sinkó Zsolt

Munkaviszony: 2014. szeptember 22-től határozatlan idejű

Végzettség: ME ÁJTK jogász 1994, jogi szakvizsga 1997

Nyelvismeret: angol


A Hivatal 2014-ben jött létre. Magában foglalja a hivatalvezetőt, a jogi referenseket, a békéltetési szakértőket, a PBT szóvivőt és az asszisztens munkatársakat.

A Hivatalt a hivatalvezető vezeti, aki gondoskodik az adminisztratív feladatok időben történő ellátásáról, a helyettesítések megszervezéséről, kiszignálja az ügyeket az osztályokra, lehetőség szerint gondoskodva az ügyteher osztályok közötti egyenlő eloszlásáról, működteti az ügynyilvántartó rendszert, vezeti az irattározást, gondoskodik az iratminták meglétérő és naprakész állapotban tartásáról. A peres eljárásokkal összefüggésben kapcsolatot tart a Hatósági Perképviseleti Főosztállyal, gondoskodik az adatszolgáltatásról. Kapcsolatot tart más békéltető testületekkel, az MNB Fogyasztóvédelmi Főosztályával és a Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központtal.

A Testület elnökét a hivatalvezető helyettesíti.


A Hivatal feladatai:

A Hivatal az osztályok, így az eljáró tanácsok tagjainak munkáját segíti, végzi a tevékenységhez szükséges adminisztráció jelentős részét, munkatársai részt vesznek a Testület működtetésével kapcsolatos egyéb feladatokban is. A beérkezett kérelmeket a Hivatal hatáskör szempontjából vizsgálja. Amennyiben a Testület hatáskörének hiánya a kérelem tartalma alapján hiánypótlás nélkül megállapítható, a kérelmet hatáskör hiányában elutasítja. Az elutasító határozatot a Pénzügyi Békéltető Testület elnöke vagy a hivatalvezető írja alá. Amennyiben a hatáskör hiánya hiánypótlás nélkül nem állapítható meg, a hivatal vezetője az ügyet valamely osztályra szignálja.

A Hivatal feladata a testületi tagok tehermentesítése olyan ügyekben, melyek nem érdemi ügyintézést jelentenek. Így a hivatalban zajlik az ügyfelek – kérelmezők és pénzügyi szolgáltatók írásbeli tájékoztatása. A hivatal munkatársai az eljárás általános szabályairól bárkinek kérésre és írásban tájékoztatást adnak.


Hivatali dolgozók:

Beliczay Réka, asszisztens

Dr. Csáji Kata, jogi referens

Dr. Cserey Barnabás, jogi referens

Dr. Dán Ninetta, jogi referens

Gyükérné Döme Krisztina, asszisztens

Hegedüs Marianna, békéltetési szakértő

Hodácsné Molnár Zita, asszisztens

Kálmán Ildikó, asszisztens

Kardos-Nagy Tünde, vezető békéltetési szakértő, PBT szóvivő

Kosán Anikó, asszisztens

Kovács Gergely, asszisztens

Lengyeli Dóra, asszisztens

Petri Anita, asszisztens

Sárándi Ilona, asszisztens

Szabados Erika, asszisztens

Dr. Tóth Ádám, asszisztens