Kedves Látogató! Amennyiben hibát talál az oldalon, vagy további, technikai okokból adódó problémája merül fel, kérjük, hívja az ügyfélszolgálatot. Telefonszám 06-80-203-776. Köszönettel Magyar Nemzeti Bank.
Köszöntjük a Pénzügyi Békéltető Testület honlapján!
EN
Köszöntjük a Pénzügyi Békéltető Testület honlapján!

A Testület

nyomtatás

A Testület jogi egyetemi végzettséggel és jogi szakvizsgával és/vagy közgazdasági egyetemi végzettséggel rendelkező tagokból áll.

A testületi tagok 4 osztályba szerveződnek. Az egyes osztályok közötti munkamegosztás szerint 1 osztály foglalkozik részben hitel-, kölcsön- és pénzügyi lízing ügyletek - ide értve az autófinanszírozási ügyeket is - törvényi elszámolásával összefüggő jogorvoslati ügyekkel, míg valamennyi osztály munkatársai pedig az egyéb ügyek, azaz a nem törvényi elszámolással kapcsolatos igényekkel, így a hitelintézetek, pénzügyi vállalkozások, biztosítók, pénztárak és befektetési szolgáltatók által nyújtott szolgáltatásokkal összefüggésben felmerülő vitás ügyekkel.

Az osztályok munkáját az osztályvezetők szervezik, akik felelősek azért, hogy a hivatal által rájuk szignált ügyek határidőben és a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően elintéződjenek. Az osztályvezetők jelölik ki az adott ügyben eljáró tanácsok tagjait vagy az egyszemélyben eljáró tagot. Nyomon követik a folyamatban lévő ügyeket, betartatják a határidőket. Gondoskodnak a munkateher arányos elosztásáról, beszámolnak az elnöknek a működés során szerzett tapasztalatokról, feldolgozzák e tapasztalatokat, jogszabályalkotásra vagy módosításra vonatkozó javaslatot tesznek. Az eljáró tanácsok személyi összetétele nem állandó, sőt munkaszervezési vagy akadályoztatási okok miatt változhat. A törvényi kötelező elszámolást jelentő ügyekben jogszabályi előírás okán a Testület minden esetben háromtagú tanácsban járt el, azonban a hagyományos békéltetési, vagyis az úgynevezett „általános” ügyekben az egyszemélyi eljárás jellemző.

Az eljáró tanácsok minden esetben három főből állnak, lehetőség szerint egy közgazdász és két jogász alkot egy tanácsot, de személyi összetételük nem állandó. A tanácsot az ügyekért felelős tag, a levezető elnök és a jegyzőkönyvvezetői feladatokat ellátó tag alkotja. Minden tag lehet levezető elnök, jegyzőkönyvvezető és ügygazda-előadó is más-más eljárásban, ügyben. A meghallgatások alkalmával az eljáró tanácsban előadóként kijelölt tag ismeri meg az ügyet és annak iratait a legalaposabban, de a többi taggal konzultálva alakít ki a tanács egy egységes szakmai véleményt.

2015. január 1-jétől lehetővé vált, hogy egy testületi tag járjon el az ötvenezer forintot meg nem haladó összegre vonatkozó, továbbá az egyszerű megítélésű fogyasztói kérelmet jelentő és a méltányossági kérelmet tartalmazó pénzügyi fogyasztói jogvitákban. Az osztályvezető a csoportra szignált ügyekben vizsgálja, hogy az egyedüli testületi tagként történő eljárás feltételei fennállnak-e. Ha igen, az osztály tagjai közül kijelöli az egyedül eljáró testületi tagot. Az osztály bármely testületi tagja ilyen tagként kijelölhető. A kijelölést az osztály vezetője akadályoztatás fennállta esetén megváltoztathatja.


Testületi tagok:
 

Név

 

 

Végzettség:

Jogász

 

 Végzettség:

Közgazdász

Pénzpiaci szektor

Biztosítási szektor

Tőkepiaci szektor

Pénztári szektor

Dr. Ágai György

testületi tag

 

X

 

X

X

 

Dr. Cserépi Judit

testületi tag

X

 X

X

 

 

 

Dr. Gazda Zsuzsanna

testületi tag

X

 

X

 

 

 

Dr. Kántás-Barcsai Katalin

testületi tag

X

 

X

 

 

 

Dr. Kerek Edina

testületi tag

X

 

X

 

 

 

Dr. Kovács Erika

testületi tag,

elnök

X

 

X

 

 

 

Dr. Lakó Anita

testületi tag

X

 

X

 

 

 

Dr. Nagy Olga

testületi tag

X

 

 

X

 

X

Dr. Nagybali Ágnes

testületi tag,

osztályvezető

X

 

X

 

 

 

Dr. Rózsavölgyi Orsolya

testületi tag

X

X

X

 

 

 

Dr. Sebestyén Ádám testületi tag,

osztályvezető

 

X

 

 

X

X

X

Dr. Szabó Ildikó Katalin

testületi tag,

hivatalvezető

X

 

X

 

 

 

Dr. Szente Krisztina Éva

testületi tag

X

 

X

 

 

 

Dr. Szeremley

Zsófia Eszter

testületi tag

X

 

X

 

 

 

Dr. Tarpai Lajos Tamás

testületi tag

X

 

X

 

 

 

Dr. Világos Beatrix Viktória

testületi tag

X

 

X

X

 

X

Liptai Zoltán

testületi tag

 

X

X

 

 

 

Mohosné Dr. Jakab Ágnes

testületi tag, osztályvezető

X

 

X

X

 

 

Rajki Klára Ilona

testületi tag

 

X

X

 

 

 

Szabó Péter

testületi tag

 

X

X