Kedves Látogató! Amennyiben hibát talál az oldalon, vagy további, technikai okokból adódó problémája merül fel, kérjük, hívja az ügyfélszolgálatot. Telefonszám 06-80-203-776. Köszönettel Magyar Nemzeti Bank.
Köszöntjük a Pénzügyi Békéltető Testület honlapján!
EN
Köszöntjük a Pénzügyi Békéltető Testület honlapján!

A PBT története

nyomtatás

 

A Pénzügyi Békéltető Testületet a Pénzügyi Szervezetek állami Felügyeletéről szóló 2010. évi CLVIII. törvény 2011. július 1-jén hozta létre. Ezt megelőzően nem volt pénzügyi békéltetés Magyarországon. A pénzügyi tárgyú jogvitákkal a fogyasztók korábban a lakhelyük szerint illetékes békéltető testületekhez fordulhattak, ha nem akartak bírósági utat választani, mert bíztak a szolgáltatóval való gyors megegyezésben. A pénzügyi tárgyú pereket bár sokan választották és választják még ma is, ezek bonyolultak, hosszadalmasak és költségesek. Az ilyen perek a bíróságok számára is nehézséget jelentenek, mert ezek az esetek nagyon jelentős többségében csak szakértő bevonásával dönthetők el. Pénzügyi szakértőből sajnos kevés van az országban.

 

A pénzügyi békéltetés létrehozásának gondolata annak érdekében fogalmazódott meg, hogy a pénzügyi szolgáltatók ügyfeleikkel való együttműködése kikényszeríthető legyen, továbbá, hogy szakmailag jól felkészült, tapasztalt, a pénzügyekben jártas jogászok és közgazdászok működjenek közre a pénzügyi tárgyú jogvitákban, egyszerűen, gyorsan és költségkímélő módon. Az ilyen eljárások legfontosabb jellemzője tehát, hogy gyorsak és ingyenesek. Olyan fórum áll rendelkezésre, ahol a felek szabad belátásuk szerint – egy kis segítséggel – egyezséget köthetnek és ezáltal a bírósági utat elkerülve a bírósági szervezetrendszert is tehermentesítik.

 

Amikor a pénzügyi jogviták megoldása is még az általános békéltetés rendszerében zajlott 2010-ben, összesen 880 kérelmező vette igénybe ezt a lehetőséget. 2011-ben – a Testület működésének első féléve alatt már 1196 fogyasztói kérelem érkezett, és még ebben az évben 857 le is zárult, összesen hét eljáró tanács munkájának eredményeképpen. A 2012. év volt a pénzügyi békéltetés első teljes éve, ekkor már nőtt az ügyek száma, 3224 kérelmet nyújtottak be a pénzügyi fogyasztók. 2013-ban újabb 4320 ügyben kezdeményeztek eljárást, 2014. január 1. és december 31. között pedig összesen 4181 új ügy érkezett. Az ügyszám növekedése azt mutatja, hogy a Testület irányába megnyilvánul egyfajta társadalmi bizalom, mert működése kiszámítható és szakmai alapú. A kiszámíthatóság és a szakmaiság a felek számára alapvető érték volt és ma is az, mert biztonságot nyújt.

 

A Testület tevékenységének célja a pénzügyi szervezetek által nyújtott szolgáltatásokat igénybevevők jogos érdekeinek védelme és a pénzügyi közvetítőrendszerrel szembeni közbizalom erősítése. A jogos érdek fontos szempont a Pénzügyi Békéltető Testület számára, ugyanis ennek megítélése képezi alapját döntéseinek, de magának a békéltetésnek is.

 

A 2013. év szeptember végével megszűnt a Pénzügyi Szervezetek állami Felügyelete. Az általa korábban ellátott feladatokat a Magyar Nemzeti Bank vette át 2013. október 1-én. A Testület számára ez a szervezeti változás ugyan a működést érdemben nem befolyásolta, mégis jelentős volt, hiszen a Testület a Magyar Nemzeti Bank szervezeti keretei között, azon belül önálló és független belső szervezetként működik a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 96–130. § szabályainak megfelelően. Működési feltételeinek biztosításáról és finanszírozásáról a Magyar Nemzeti Bank gondoskodik és vállalja, hogy ezáltal is elősegíti a pénzügyi közvetítőrendszer hatékony működését, a vitás kérdések gyors, ingyenes és mindenki számára a lehetőségek szerinti legmegnyugtatóbb megoldását.

 

A 2015. év nagy feladat elé állította a Testületet. Ez volt az első olyan  év, amikor már nemcsak a hagyományos békéltetés volt a feladat, hanem egy egyszeri és speciális feladat ellátása is. Az egyes fogyasztóknak korábban nyújtott forint és devizahitelek tekintetében a 2014. év második felében megalkotott, kihirdetett és hatályba lépett jogszabályok, törvények és MNB elnöki rendeletek alapján a Testület lett a törvényi elszámolás és forintosítás eredményeképpen előálló jogviták jogorvoslatának elsődleges fóruma. A 2015. év nagy kihívást jelentett. A Testület működésének első négy évében összesen 12.921 fogyasztói kérelem érkezett, 2015-ben az új ügyek száma 20.353 volt. Olyan ügymennyiség megfelelő elintézésére kellett készen állnunk, mely az előző négy évben együttesen sem volt. Új szabályok születtek, melyek új munkaszervezést, jelentős szervezeti változást, a korábbitól eltérő munkamódszert, nagyobb létszámot, informatikai és fizikai infrastruktúra fejlesztést, nem utolsó sorban komoly szakmai felkészülést igényelt. Ezen követelményeknek ráadásul egyidejűleg és nagyon rövid idő alatt kellett megfelelnünk úgy, hogy közben folyamatosan figyelemmel kísértük a jegybank elszámolásokkal összefüggő felügyeleti tevékenységét is, készülve feladatunk maradéktalan ellátására.

 

A Testület jellege és szerepe nagy mértékben változott meg tavaly. Már nemcsak békéltetés zajlott, hanem azon jelentősen túlmutató döntéshozatali kötelezettség is hárult ránk, ezzel egyedülálló gyakorlatot teremtve az alternatív vitarendezésben. Új szerepünk és ezáltal a ránk háruló nem kis feladat szükségessé tette azt is, hogy a Testület általános működését szabályozó MNB törvénybeli szabályok is módosuljanak lehetővé téve, hogy az ügyeket a korábbinál gyorsabban és nagyobb mennyiségben tudjuk elintézni három tagú tanácsban történő tárgyalás helyett egy tanácstag és egy jegyzőkönyvvezető által. Törvénybe iktattuk azon korábbi gyakorlatunkat, hogy méltányossági ügyekkel is foglalkozunk, mert lehetőségeinkhez képest abban továbbra is szeretnénk segíteni az önhibájukon kívül kötelezettségeiket teljesíteni nem tudó pénzügyi fogyasztókat abban, hogy ügyükben a pénzügyi szolgáltatók az előttünk folyó eljárásban megfontolhassák, tudnak-e, akarnak-e méltányossági szempontú döntést hozni.

 

Testületünk 2016. július 1-én volt 5 éves! Ami a munkánk eredményét illeti, ez alatt az öt év alatt mintegy 20.000 ügyet fejeztünk be és közel 6.000 egyezséget hagytunk jóvá. Az egyezségek daraszáma 2014-ben volt a legmagasabb, azóta kismértékben csökken ugyan, de ezzel párhuzamosan emelkedik a meghallgatást megelőzően megkötött egyezségek, az eljárásról szóló értesítés kézbesítését követő önkéntes teljesítések száma. Az 5 év alatt közel ezer ilyen ügyben szüntettük meg az eljárást.   Az ajánlások és a kötelezések száma folyamatosan csökkent, ami a megegyezésre vonatkozó hajlandóság és képesség növekedésének bizonyítéka.