Kedves Látogató! Amennyiben hibát talál az oldalon, vagy további, technikai okokból adódó problémája merül fel, kérjük, hívja az ügyfélszolgálatot. Telefonszám 06-80-203-776. Köszönettel Magyar Nemzeti Bank.
Köszöntjük a Pénzügyi Békéltető Testület honlapján!
EN
Köszöntjük a Pénzügyi Békéltető Testület honlapján!

Testület

nyomtatás

A Testület jogi egyetemi végzettséggel és jogi szakvizsgával és/vagy közgazdasági egyetemi végzettséggel rendelkező tagokból áll. Valamennyi tag - kivéve az elnököt - határozatlan idejű munkaviszonyban áll a Magyar Nemzeti Bankkal.

A testületi tagok két osztályba szerveződnek. Mindkét osztály foglalkozik pénzpiaci, biztosítási ügyekkel, a törvényi elszámolásával összefüggő jogorvoslati ügyeket azonban csak az egyik osztályon, a befektetési szolgáltatásokkal és a pénztárakkal kapcsolatos ügyeket pedig csak a másik osztályon intézi.

Az osztályok munkáját az osztályvezetők szervezik, akik felelősek azért, hogy a rájuk szignált ügyek határidőben és a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően elintéződjenek. Az osztályvezetők jelölik ki az adott ügyben eljáró tanácsok tagjait vagy az egyszemélyben eljáró tagot. Nyomon követik a folyamatban lévő ügyeket, betartatják a határidőket. Gondoskodnak a munkateher arányos elosztásáról, beszámolnak az elnöknek a működés során szerzett tapasztalatokról, feldolgozzák e tapasztalatokat, szükség esetén fogyasztóvédelmi jelzést, jogszabályalkotásra vagy módosításra vonatkozó javaslatot tesznek. Az eljáró tanácsok személyi összetétele nem állandó, munkaszervezési vagy akadályoztatási okok miatt az eljárások folyamán is változhat. A törvényi kötelező elszámolást jelentő ügyekben jogszabályi előírás okán a Testület minden esetben háromtagú tanácsban jár el, a hagyományos békéltetési, az úgynevezett „általános” ügyekben az egyszemélyi eljárás az ügyek nagyobb számánál jellemző.

Az eljáró tanácsok minden esetben három főből állnak, lehetőség szerint egy közgazdász és két jogász alkot egy tanácsot. A tanácsot az ügyekért felelős tag, a levezető elnök és a jegyzőkönyvvezetői feladatokat ellátó tag alkotja. Minden tag lehet levezető elnök, jegyzőkönyvvezető és ügygazda-előadó is más-más eljárásban, ügyben. A meghallgatások alkalmával az eljáró tanácsban előadóként kijelölt tag ismeri meg az ügyet és annak iratait a legalaposabban, de a többi taggal konzultálva alakít ki a tanács egy egységes szakmai véleményt.

2015. január 1-től egy testületi tag jár el az ötvenezer forintot meg nem haladó összegre vonatkozó, továbbá az egyszerű megítélésű fogyasztói kérelmet jelentő és a méltányossági kérelmet tartalmazó pénzügyi fogyasztói jogvitákban. Az osztályvezető a szignált ügyekben vizsgálja, hogy az egyedüli testületi tagként történő eljárás feltételei fennállnak-e. Ha igen, az osztály tagjai közül kijelöli az egyedül eljáró testületi tagot. Az osztály bármely testületi tagja ilyen tagként kijelölhető. A kijelölést az osztály vezetője akadályoztatás fennállta esetén megváltoztathatja.

Testületi tagok:

 

Név

 

 

Végzettség:

Jogász

 

 Végzettség:

Közgazdász

Pénzpiaci szektor

Biztosítási szektor

Tőkepiaci szektor

Pénztári szektor

Dr. Ágai György

testületi tag

 

 X

 

 X

 X

 

Dr. Baritsa Katalin

testületi tag

 X

 

 

 X

 

 X

Dr. Cserépi Judit

testületi tag

 X

 X

 X

 

 

 

Csomorné dr. Lajkó Ildikó Erzsébet

testületi tag

 X

 

 X

 X

 

 

Dr. Jakab Ágnes

testületi tag, osztályvezető

 X

 

 X

 X

 

 

Dr. Kántás-Barcsai Katalin 

testületi tag

 X

 

 X

 

 

 

Dr. Kovács Erika

testületi tag,

elnök

 X

 

 X

 

 

 

Dr. Lakó Anita

testületi tag

 X

 

 X

 

 

 

Dr. Nagy Olga

testületi tag

 X

 

 

 X

 

 X

Dr. Rózsavölgyi Orsolya

testületi tag

 X

X

 X

 

 

 

Dr. Sebestyén Ádám

testületi tag, osztályvezető

 X

 

 

 X

 X

 X

Dr. Szabó Ildikó Katalin

testületi tag,

hivatalvezető

 X

 

 X

 

 

 

Dr. Szente Krisztina Éva

testületi tag

 X

 

 X

 

 

 

Dr. Tarpai Lajos Tamás

testületi tag

 X

 

 X

 

 

 

Kardos-Nagy Tünde

testületi tag

 

 x

 x

 

 

 

Liptai Zoltán

testületi tag

 

 X

 X

 

 

 

Rajki Klára Ilona

testületi tag

 

 X

 X

 

 

 

Szabó Péter

testületi tag

 

 X

 X

 

 

 

 

Ez a weboldal sütiket használ a kényelmesebb böngészés érdekében. A honlap használatával Ön elfogadja, hogy az oldal sütiket használ. Kérjük, olvassa elSüti tájékoztatónkat,amelyben további információkat olvashat a sütikről és azt is megtudhatja, hogyan tudja kikapcsolni vagy törölni őket.Elfogadom

Tájékoztatjuk, hogy az adatvédelmi jogszabályoknak való megfelelés érdekébenAdatvédelmi tájékoztatónkmegváltozott.Értem