Munkanapnak minősülő szombati napokon meddig van nyitva a VIBER?

A Magyar Nemzeti Bank által vezetett bankszámlákra, valamint a forint és devizaforgalmi elszámolásokra vonatkozó üzleti feltételek (továbbiakban: Üzleti feltételek) 2/a. számú melléklete tartalmazza. Az MT103-as megbízások (ügyfél) forgalmazása a VIBER-ben 14:00-ig történik, a fizetési megbízások befogadásának zárási időpontja 15:00.

A /JOGCIM/ használata a 72-es mezőben kötelező?

2008. január 01-től nem kötelező a jogcím megadása, ha kitöltésre is kerül, az nem írottnak tekintendő.

Mi a különbség a Magyar Nemzeti Bank BIC címei között?

A MANEHUHH BIC a Magyar Nemzeti Bank – mint VIBER tag - BIC kódja, amely a VIBER-ben továbbított forintban történő fizetési megbízások esetében használatos. (Az MNB 2010. január 01-jétől levelező banki szolgáltatást nem végez.)

A MANEHU2A a VIBER elszámoló BIC kódja a nem fizetésinek minősülő tételek esetében használatos, például az MT910 jóváírási, vagy az MT900 terhelési értesítők, valamint a sorban állásról/megszűnéséről értesítő SMT700 (MT298/700) üzenetek erről a BIC-ről kerülnek kiküldésre. Amennyiben egy tag törlési üzenetet indít egy még el nem számolt tételére, vagy prioritást módosítana, abban az esetben is az SMT200 (MT298/200) vagy az SMT202 (MT298/202) üzenetet a MANEHU2A-ra kell indítani.

A MANEHUHB BIC kódot a Magyar Nemzeti Bank nemzetközi elszámolások valamint az O/N fedezett hiteligénylő MT298 SMT500-as és a napközbeni hitelkeret módosítása esetén kiküldésre kerülő MT581-es SWIFT üzenetek küldésére alkalmazza.

A VIBER-ben használatos SWIFT üzenetekkel kapcsolatos részleteket az Üzleti feltételek 1. sz. függeléke, a VIBER szabványkönyv tartalmazza.

Ha nem tudok SWIFT-en VIBER-be fizetési megbízást küldeni, hogyan tudom elküldeni a papíron kiállított megbízásaimat?

A GIROHáló GIROFile szolgáltatás „viber” csatornáján, vagy titkosított faxon, vagy kézbesítéssel. Részleteket az Üzleti feltételek 3.3. pontja, 4.a melléklete és a 2 . számú függelék IV. pontja tartalmaz.

A VIBER-ben használatos MT298 SMT250/SMT701/SMT850/SMT900 SWIFT üzenetekben szereplő hibakódok mit jelentenek?

Az Üzleti feltételek 1. sz. függelék 6.2.1.1 pontja tartalmazza a VIBER-ben leggyakrabban használatos hibakódokat, illetve a teljes lista a SWIFT honlapján (www.swift.com) megtalálható.

LN000 A megbízás elszámolódott
LT000 A megbízás elszámolásra vár
LF000 Az üzenet tartalma nem érvényes
LF001 A BIC kód nem érvényes
LF002 A kulcsszó nem érvényes
LF003 Nem megfelelő mezőt tartalmaz
LA062 Az 54A mező használata a belföldi fizetéseknél nem megengedett
LA070 Hitelesítési hiba miatt visszautasítva
LA071 A küldő vagy a fogadó résztvevő ismeretlensége miatt visszautasítva
LA072 A megbízás már a beérkezéskor, vagy a sorbaállításkor visszautasításra került, mert későn érkezett
LA073 A nem elfogadható teljesítési nap miatt visszautasítva
LA074 Visszautasítva, mivel a beadott megbízás típusának használata nem megengedett a rendszerben
LA076 Visszautasításra került, mivel a résztvevőt felfüggesztették (default állapot)
LA077 Duplikált üzenet
LA078 Érvénytelen üzenet
LA079 A megbízást már törölték
LA080 Hiba jelentkezett a CAS működésében
LA081 Érvénytelen üzenet formátum
LA082 Nem áll rendelkezésre megfelelő fedezet a megbízás teljesítésére, így visszautasításra került (az adott üzenet benyújtójának esetében a rendszer nem engedi meg, hogy sorba állítsák a megbízást, ha nincs rájuk megfelelő fedezet)

Fedezett hitel

Az MNB a hitelkeret képzésére jogosult ügyfél külön kérelme nélkül egy napra hitelt nyújt az üzleti nap végén, a bankszámlán kialakult negatív egyenleg mértékéig, az elkülönített értékpapír-állomány fedezete mellett. Ezen túlmenően a hitelkeret képzésére jogosult ügyfél külön kérelmére az MNB az elkülönített értékpapír-állomány fedezeti értékének erejéig is nyújt egy napra hitelt („fedezett hitelnyújtás rendelkezésre állás keretében”). A bankszámla negatív egyenlege esetén a hitelt a negatív egyenleg feletti összegben szükséges megigényelni. A fedezett hitel igénybevétele telefonon történő előzetes bejelentést követően MT298 SMT500 SWIFT üzenettel, az 5. melléklet szerinti levélben, titkosított faxon vagy GIROHáló GIROFile szolgáltatás ’viber’ csatorna útján kezdeményezhető. Az ügyfél a hitelfolyósítás megtörténtéről MT581 üzenettel (1. függelék 12. fejezet) értesül, a nem teljesíthető hitelkérelmekről és az elutasítás okáról a kérelem benyújtásával azonos módon kap visszajelzést.

 

Példa:

Kötelező tartalék miatt szeretném, ha a napvégi bankszámla záróegyenlegem 500.000 Ft legyen. VIBER záráskor a 9.000.000 hitelkeretemből 1.000.000 Ft-ot napközbeni (O/D) hitelre már felhasználtam. Mi a teendő?

VIBER zárás során a bankszámlaegyenleg (O/D felhasználás):

- 1.000.000,-

Rendelkezésre álló szabad hitelkeret[1]:

8.000.000,-

Összes hitelkeret (ebből már felhasználásra került az O/D):

9.000.000,-

A fenti adatok figyelembe vételével, mikor a zárási folyamatok során eljutunk a hitelfolyósításig, akkor külön kérés nélkül automatikusan 1.000.000,- O/N egy napos fedezett hitelt folyósítunk a VIBER tag részére. A folyósítást követően, az alábbiak szerint fog változni a bankszámlaegyenleg és hitelkeret:

Bankszámlaegyenleg:

0,-

Rendelkezésre álló szabad hitelkeret:

8.000.000,-

Folyósított O/N hitel:

1.000.000,-

Ügyfél kérésre további hitelt is igényelhet, jelen példa esetében a kötelező tartalék miatt ahhoz, hogy a bankszámla 500.000 Ft-tal zárjon, 500 ezer Ft O/N hitelt kell igényelnie.

FONTOS: A külön igényelt hitel folyósítása, mindig az automatikus hitelfolyósítást követően történik.

O/N hitelfolyósítást követően:

Bankszámlaegyenleg:

500.000,-

Rendelkezésre álló szabad hitelkeret:

7.500.000,-

Folyósított O/N hitel összesen:

1.500.000,-

[1] A rendelkezésre álló szabad hitelkeret a KELER-nél MNB kedvezményezettséggel zárolt értékpapír állomány napközbeni (O/D) hitelre fel nem használt értéke.

Milyen lekérdezési lehetőségei vannak egy VIBER tagnak a számlaegyenlegére és a teljesült megbízásaira vonatkozóan?

  • SWIFT lekérdező üzenetek használata VIBER-ben (pl. MT941,942, MT298/SMT801)
  • Egyedi esetekben (pl. rendkívüli helyzetek) telefonon történő kérés alapján a beazonosítást (jelszó és azonosító) követően,
  • VIBER Monitor szolgáltatás használata

Hogyan tudom a VIBER Monitor szolgáltatást igénybe venni?

VIBER monitor szolgáltatás igénybevétele az Üzleti feltételek (https://www.mnb.hu/penzforgalom/az-mnb-mint-bank-bankszamla-vezetesi-szolgaltatasok/altalanos-uzleti-feltetelek/jelenleg-hatalyos-uzleti-feltetelek-es-mellekletei) 7. melléklet kitöltésével, a hozzá kapcsolódó jogosultságok a Technikai Minősítő Tanúsítvány kiadását követően a CAS/VIBER monitor jogosultság igénylő lapon (6. melléklet) levélben, titkosított faxon, GIROHáló GIROFile szolgáltatás útján vagy MT299-es SWIFT üzenetben (BIC: MANEHUHH) kezdeményezhetők.

Hogyan tudok új jelszót kérni, ha kizártam magam vagy elfelejtettem a VIBER Monitor belépési jelszót?

A felhasználói azonosítókkal kapcsolatos problémák esetén a felhasználók kulcsolt SWIFT üzenettel (MT299), GIROHáló GIROFile szolgáltatás útján és titkosított, aláírt faxüzenettel kereshetik meg az MNB-t.

Hogyan törleszthetem az egynapos o/n fedezett hitelt a hitelfelvételt követő munkanapon?

A belföldi hitelintézet VIBER üzemidőben is törlesztheti az egynapos fedezett hitelt. A törlesztéseket MT202-es üzenettel kezdeményezheti a VIBER tag, címzettként az MNB MANEHUHH BIC kódját kell megjelölnie.