Kedves Látogató! Amennyiben hibát talál az oldalon, vagy további, technikai okokból adódó problémája merül fel, kérjük, hívja az ügyfélszolgálatot. Telefonszám 06-80-203-776. Köszönettel Magyar Nemzeti Bank.
Köszöntjük a Pénzügyi Békéltető Testület honlapján!
EN
Köszöntjük a Pénzügyi Békéltető Testület honlapján!

Biztosítások

nyomtatás

A Testület felhívja a fogyasztók figyelmét a körültekintő szerződéskötésre. A biztosítások megkötése, az ajánlattétel során fontos, hogy a fogyasztó részletesen áttanulmányozza az ajánlati nyomtatvány tartalmát, az ott rögzített adatokat, biztosítási összegeket, valamint a biztosítási feltételeket. Csak ezt követően lehet biztos abban, hogy az általa választott biztosítási termék kiterjed azokra a kockázatokra, amelyeket a biztosítási védelem szempontjából fontosnak tart. Amennyiben a feltétel valamely rendelkezése nem egyértelmű vagy az nem érthető, kérjen írásbeli felvilágosítást a biztosítótól.

LAKÁSBIZTOSÍTÁS

A lakásbiztosítási szerződés megkötése előtt alaposan meg kell gondolni, el kell dönteni az igényeket és meg kell határozni a magunk számára is az elvárásainkat, hogy megfelelő biztosítást köthessünk. A lakásbiztosítási szerződés megkötését követően is folyamatosan figyelemmel kell követnünk a biztosítás megfelelőségét, ha el kívánjuk kerülni, hogy a biztosító az alulbiztosítottságra figyelemmel csak részben (aránylagosan) térítse meg a kárunkat, amikor az bekövetkezik. Ezért szükséges rendszeresen áttekinteni, felülvizsgálni a megkötött biztosítást, az egyes vagyoncsoportokra meghatározott biztosítási összeget és az ingatlanunk, illetve ingóságaink tényleges állapotát az esetlegesen bekövetkezett gyarapodásokra figyelemmel. A Testület felhívja a fogyasztók figyelmét, hogy a biztosító az általános forgalmi adó összegének megfelelő összeg megtérítésére csak olyan számla alapján vállalhat kötelezettséget, illetve térítheti meg azt az arra jogosultnak, amelyen feltüntetik az általános forgalmi adó összegét, vagy amelyből annak összege kiszámítható. A biztosító az ÁFA összegének megfizetésére árajánlat alapján nem köteles és nem is jogosult, azonban az elfogadott helyreállítási költség erejéig, az elvégzett helyreállításról kiállított számla utólagos benyújtása ellenében az ÁFA összegét is megtéríti.

A káresemény bekövetkezte után a kárhelyszín állapotán a biztosított a biztosítási szerződésben megállapított határidőn belül csak annyiban változtathat, amennyiben az a kárenyhítéshez szükséges. Ha a megengedettnél nagyobb mértékű a változtatás a biztosító szolgáltatási kötelezettségének elbírálása szempontjából lényeges körülmények (a káresemény megtörténte, annak körülményei, a bekövetkezett kár mértéke stb.) kideríthetetlenné válnak, a biztosító nem köteles a szolgáltatást teljesíteni.

GÉPJÁRMŰBIZTOSÍTÁS

Azon közúti balesetek esetén, ahol nem történik rendőrhatósági helyszínelés, kiemelten fontos a káresemény körülményeinek, a gépjárművek egymáshoz viszonyított helyzetének, a bekövetkezett károknak a helyszíni dokumentálása például okostelefonnal készített fényképfelvételekkel. A későbbiekben a kárrendezés és az esetleges jogviták során nem kizárt, hogy egyetlen bizonyítékként és komoly jelentőséggel bírnak ezek a fényképfelvételek, mint bizonyítási eszközök.

UTASBIZTOSÍTÁS

Az utasbiztosítás megkötése során célszerű, hogy az utazás jellegének (síelés, búvárkodás, extrém sportok) megfelelő utasbiztosítást válasszon a szerződő, mert az utasbiztosítások a speciális veszélyekre csak kifejezett rendelkezés esetén nyújtanak fedezetet.

BEFEKTETÉSI EGYSÉGEKHEZ KÖTÖTT (UNIT-LINKED) BIZTOSÍTÁS

A Testület javasolja a fogyasztóknak, hogy csak akkor válasszanak befektetési egységekhez kötött életbiztosítási terméket, ha részletesen tanulmányozták a termék költségstruktúráját, megfelelő befektetési ismeretekkel rendelkeznek és a választott portfolió alakulását nyomon követik a tartam alatt.

 

Ez a weboldal sütiket használ a kényelmesebb böngészés érdekében. A honlap használatával Ön elfogadja, hogy az oldal sütiket használ. Kérjük, olvassa elSüti tájékoztatónkat,amelyben további információkat olvashat a sütikről és azt is megtudhatja, hogyan tudja kikapcsolni vagy törölni őket.Elfogadom

Tájékoztatjuk, hogy az adatvédelmi jogszabályoknak való megfelelés érdekébenAdatvédelmi tájékoztatónkmegváltozott.Értem