Kedves Látogató! Amennyiben hibát talál az oldalon, vagy további, technikai okokból adódó problémája merül fel, kérjük, hívja az ügyfélszolgálatot. Telefonszám 06-80-203-776. Köszönettel Magyar Nemzeti Bank.
Köszöntjük a Pénzügyi Békéltető Testület honlapján!
EN
Köszöntjük a Pénzügyi Békéltető Testület honlapján!

2017. március 9.

nyomtatás

2017. március 9.

 

Tisztelt Kérelmezők, Tisztelt Pénzügyi Szolgáltatók!

 

A Testület Működési Rendjét 2017. március 10.-i hatállyal módosítja. A módosítás leglényegesebb részei az alábbiak:

 

  • A törvényi hivatkozásokat kiegészítettük az MNB törvény 121-122 §-al, ezen szabályok rendezik a jogszabályi alávetésekhez kapcsolódó ellentmondást, mint jogorvoslati lehetőséget.

  • Hivatkozásokat kellett pontosítanunk a fejezetek átszámozása miatt.

  • Új  rendelkezést iktattunk be az üzleti titok kezelésére vonatkozóan annak érdekében, hogy az ilyen tartalmú iratokat külön megjelölje a szolgáltató.

  • Kiegészítettük a meghallgatásra vonatkozó eljárási szabályokat.

  • Új rendelkezés a jogszabályi alávetés miatt vált szükségessé, melyben kimondtuk, hogy az összegszerűen meg nem határozható kérelmeket 0 Ft-ra szólóként értékeljük, ekként ilyen ügyekben is hozhatunk a jogszabályi alávetés alapján kötelezést. Továbbá egyértelműsítettük, hogy hogyan kell számítani az 1M forintos értékhatárt.

  • Kimondtuk, hogy határidőben érkezik be az ellentmondás, ha azt a szolgáltató a határidő utolsó napján postára adja ajánlott levélként.

  • Egyszerűsítettük az általános kérelem nyomtatványunkat is.

  • Aktualizáltunk két mellékletet.

 

Kérem, ismerjék meg a módosítást illetve Működési Rendünket a módosítással egységes szerkezetben!

 

Üdvözlettel,

 

Dr. Kovács Erika
elnök