Kedves Látogató! Amennyiben hibát talál az oldalon, vagy további, technikai okokból adódó problémája merül fel, kérjük, hívja az ügyfélszolgálatot. Telefonszám 06-80-203-776. Köszönettel Magyar Nemzeti Bank.
Köszöntjük a Pénzügyi Békéltető Testület honlapján!
EN
Köszöntjük a Pénzügyi Békéltető Testület honlapján!

Információk a 2019. október 17-18-án A családi vállalkozások és az alternatív vitarendezés címmel megrendezésre került IV. Alternatív Vitarendezési Konferenciáról

nyomtatás

KÖSZÖNTŐ

TISZTELT ÉRDEKLŐDŐK, KEDVES KOLLÉGÁK!

A Magyar Nemzeti Bank és a keretei között működő Pénzügyi Békéltető Testület a hazai alternatív vitarendezés fontos pilléreként támogatja a vitarendezési kultúra hazai fejlődését és elterjedését. A már negyedik alkalommal megrendezésre kerülő konferencia mindig valamilyen aktuális témát választ. Az elmúlt évben a digitalizáció, 2017-ben a gazdasági vitarendezés volt a középpontban, az idén a kis- és középvállalkozások, ezen belül is kiemelten a családi vállalkozások és az alternatív vitarendezés témakörét hivatott közelebb hozni egymáshoz. Arról lesz szó, hogy hogyan tudja segíteni az alternatív vitarendezés e vállalkozások kockázatainak csökkentését és támogatni őket abban, hogy az időt és pénzt jelentő pereskedés helyett egyéb megoldást válasszanak a konfliktusok megoldására.

A fiatalokra is gondoltunk; ismét meghirdettük az AVR Díj pályázatot, mely az „Érzelmi és jogviták, valamint ezek megoldásai a családi vállalkozások életében” címmel került kiírásra.

Bízunk benne, hogy a korábbi évekhez hasonlóan a felkért előadók névsora, a helyszín, a szervező és támogató szakmai szervezetek elismertsége garantálja a hiánypótló és hasznos rendezvényt, melyre a szervező Magyar Nemzeti Bank és az Országos Bírósági Hivatal, valamint a Wolters Kluwer Hungary Kft tisztelettel meghívják Önt.

Üdvözlettel:

Dr. Kovács Erika             
a Pénzügyi Békéltető Testület elnöke

ELŐADÓK ÉS ELŐADÁSOK

2019. október 17.

DR. KOVÁCS ERIKA (ELNÖK, PÉNZÜGYI BÉKÉLTETŐ TESTÜLET)

Bemutatkozás:

Dr. Kovács Erika a jogi egyetemi tanulmányait az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán folytatta, diplomáját 1986-ban szerezte meg, majd jogi szakvizsgát, külkereskedelmi és bankszakjogászi vizsgát tett. 1987 és 2001. között kereskedelmi bankokban dolgozott, jogtanácsosként az Inter-Európa Bankban és az Agrobankban, megbízott vezető jogtanácsosként a Citibankban, vezető jogtanácsosként a Westdeutsche Landesbank-ban és az ABN AMRO Bankban. 2001.márciusától a Magyar Nemzeti Bank ügyvezető igazgatójaként a Jogi Igazgatóságot és az Elnöki Titkárságot vezetette. 2009. márciustól az Erste Bank vezető jogtanácsosa lett. 2014 februárjától a Pénzügyi Békéltető Testületet elnökként vezeti. 2000. óta oktat a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának Deák Ferenc Továbbképző Intézeténél több szakképzésben is, szakmai felelőse a tőkepiaci és bankszakjogász képzés pénzpiaci területének. 2017-től az Alternatív Konfliktuskezelési és Vitarendezési Európai Szemle Tanácsadó Testületének tagja.

DR. VAJAS SÁNDOR (ELNÖKHELYETTES, ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL)

Bemutatkozás:

Dr. Vajas Sándor 2018. szeptember 15-től az Országos Bírósági Hivatal HR gazdálkodásért felelős elnökhelyettese. Jogász, 2004-ben szerzett diplomát a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán. 2008-ban jeles eredménnyel teljesítette a jogi szakvizsgát, 2018-ban HR szakjogász képzettséget szerzett. Jogi pályafutását 2004-ben a Központi Kárrendezési Irodában kezdte, majd az Igazságügyi Hivatalban peres jogi képviseletet látott el. 2008-ban kezdett dolgozni a bírósági szervezetrendszerben, két évig bírósági titkárként a Fővárosi Törvényszék Gazdasági Kollégiumában, aztán 2010-től 2013-ig a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságon munkaügyi bíróként ítélkezett. 2013. december 1-jével a bíróságok központi igazgatási feladatait ellátó Országos Bírósági Hivatal Emberi Erőforrás Gazdálkodási Főosztály Hivatali Osztályának vezetője, 2014. október 1-jével – az elnökhelyettesi kinevezéséig – főosztályvezetője. 2018. szeptember 1-jétől jogi szakvizsga cenzor.

A konferencián elhangzott köszöntő összefoglalója

A IV. Alternatív Vitarendezési Konferencia Magyar Tudományos Akadémia székházában tartott megnyitó ünnepségén dr. Vajas Sándor elnökhelyettes képviselte a rendezvény társszervezőjét, az Országos Bírósági Hivatalt. Elnökhelyettes úr a jelenlévők köszöntését követően méltatta a magyar igazságszolgáltatás európai összehasonlításban is kiváló eredményeit. Hangsúlyozta annak fontosságát, hogy a bíróságokon szakmailag megalapozott, jó ítéletek szülessenek. Hozzátette azt is, hogy bármilyen jó is az ítélet, valamelyik fél vagy akár a többi érintett, vesztesnek fogja magát érezni, arról nem beszélve, hogy a pert előidéző konfliktus a bíró törekvése ellenére sem biztos, hogy feloldódik a döntés meghozatalával. Erre a felek közötti bírósági közvetítői eljárás adhat megoldást.

tovább...

A bíróságok helyzete speciális, és egyben optimális is arra, hogy a felekkel megismertesse az alternatív vitarendezést mind polgári, mind pedig közigazgatási ügyekben. Így amennyiben további jogvita adódik, az igazságkereső fél választhat a peres eljárás és az alternatív vitarendezés között.

A bírósági közvetítés 2012 óta érhető el a magyar bíróságokon, a perbeszéd helyett a párbeszéd lehetőségét kínálva az ügyfelek részére, hogy a nem kizárt ügytípusokban a konfliktusuk feloldása ne a bíró döntése, hanem saját megoldásaik által történjen. A bevezetést követően az OBH, mint a bíróságok központi igazgatásáért felelős szerv rövid időn belül kiépítette a nagyobb bíróságokon a bírósági közvetítők országos hálózatát.

A bírósági közvetítés eredményeit kiemelve az elnökhelyettes elmondta, hogy 2012 óta – 2019 első félévéig – 5300 bírósági közvetítői eljárás zajlott le a magyar bíróságokon, amelynek több mint a fele megegyezéssel zárult. Dr. Vajas Sándor hozzátette: az elmúlt években a jogalkotó is felismerte az alternatív vitarendezés jelentőségét, így 2018 óta a polgári ügyek mellett már közigazgatási ügyekben is van lehetőség közvetítői eljárásra.

A hatékony bírósági közvetítői eljárást segítette az is, hogy 30 közigazgatási ügyszakos titkár és bíró részesült szakirányú képzésben.

A családjogi jogviták esetében különösen nagy hangsúlyt kap a bírósági közvetítés intézménye. A közvetítés hatékonyságát az OBH a családjogi ügyeket tárgyaló bírák képzésével, szakmai felkészítésével segíti. Az ügyfelek tájékoztatása, a pszichés támogatás fontossága ezen a téren kiemelendő, amelyek a képzésekbe is beépítésre kerülnek.

A bírósági közvetítés jelenleg 70 bíróságon érhető el, az eljárásokban több mint 180 bíró, bírósági titkár dolgozik, a közigazgatási területen pedig 30 bíró és titkár szerezte meg a közvetítéshez szükséges képesítést. 

Az eredményes közvetítéshez a képzés rendkívül fontos, ezért is hirdette meg az OBH a Werbőczy Universitas ösztöndíjat, amely 100 bíró szakjogászi képzését támogatja. Az idei pályázók közül húszan alternatív vitarendezés – közvetítői szakjogász képzésen vesznek részt, Győrben.

A közvetítői tevékenység hosszú távú befektetés az ügyfél elégedettség fokozása és a jogviták békés úton történő, gyors rendezése érdekében. A munkának mindenki részese, aki ezen a területen dolgozik, és elősegíti a minél szélesebb körű igénybevételt.

DR. SZOMOLAI CSABA (ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓ, MAGYAR NEMZETI BANK)

BemutatkozásDr. Szomolai Csaba 1996-ban a Pénzügyi és Számviteli Főiskolán közgazdász, majd 2005-ben a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen jogász diplomát szerzett. 2005. évig a Budapesti Rendőrfőkapitányság gazdaságvédelmi vizsgálati területén dolgozott. 2006-tól a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeleténél vezető felügyelő, 2010-től tőkepiaci és pénzpiaci jogérvényesítési területeken látott el osztályvezetői, 2011-től főosztályvezető-helyettesi, majd 2011. novembertől ügyvezető igazgató helyettesi feladatokat. 2013. őszétől 2017. februárig a Magyar Nemzeti Bank Engedélyezési és jogérvényesítési igazgatójaként irányította a pénz- és tőkepiaci, pénztári és biztosítási engedélyezési és jogérvényesítési szakmai munkát a felügyeleti alelnökségen. 2017. februárjától a Magyar Nemzeti Bank Engedélyezésért és jogérvényesítésért felelős ügyvezető igazgatója, a Pénzügyi Stabilitási Tanács tagja. Az ügyvezető igazgatósághoz tartozik valamennyi felügyeleti jogi vonatkozású terület a klasszikus engedélyezésen és jogérvényesítésen túl a szabályozási és perképviseleti tevékenységekig.

A konferencián elhangzott köszöntő összefoglalója

Dr. Szomolai Csaba ügyvezető igazgató a Magyar Nemzeti Bank képviseletében köszöntötte a megjelenteket. Beszédében elmondta, hogy az Országos Bírósági Hivatal idén már negyedik alkalommal közösen rendezik meg az éves országos konferenciát, melynek mindenkori célja, hogy a hazai alternatív vitarendezési kultúrát fejlessze, azt népszerűsítse, és összefogja az e területen dolgozó szakembereket bemutatva az elért eredményeket is.

Emlékeztetett, hogy 2016. november 30-án volt az első ilyen konferencia, mely az alternatív vitarendezéssel foglalkozó valamennyi magyarországi szervezet szakmai együttműködésének alapjait próbálta megteremteni. A második konferencia „Az alternatív vitarendezés a gazdaságban” címet viselte 2017-ben, ekkor az alternatív vitarendezés gazdaságban betöltött szerepét próbálták felvázolni sok-sok pozitív hazai és európai példa által. A harmadik konferencia – mely már nemcsak belföldi volt, hanem nemzetközivé is lett - 2018. decemberében a digitális világ kihívásait boncolgatta. Idén a családi vállalkozások kerültek a középpontba.

tovább...

Elmondta, hogy a Magyar Nemzeti Bank az általa működtetett Pénzügyi Békéltető Testület által érdekelt abban, hogy a pénzügyi szektor szereplői és azok magánszemély ügyfelei békésen és békében éljenek és dolgozzanak egymással, vitáik esetén segíti őket abban, hogy azt gyorsan és ingyen tudják megoldani. A Testület 2011. július 1. óta foglalkozik pénzügyi fogyasztói jogviták békéltetés útján történő rendezésével. A megalakítás óta több, mint 30.000 fogyasztó fordult hozzá pénzügyi jogvitája bíróságon kívüli rendezése érdekében. A törvényi elszámolás okán 2015-16-ban további 17000 fogyasztó kért döntést ügyében. A békéltetési ügyek 99 százaléka belföldi, 1 százalékuk úgynevezett határon átnyúló ügy, ahol belföldi és más EGT tagállamban lakó személy vagy szolgáltató között folyik eljárás. Az eddigi 14000 pénzpiaci, 8000 biztosítási, 500 tőkepiaci és 100 pénztárakkal szembeni ügy igazolja, hogy érdemes volt a pénzügyi békéltetés lehetőségét választani.

A Magyar Nemzeti Bank fontosnak tartja, hogy törvényben rögzített feladatain kívül a tágabb környezetéért, a társadalomért, a hosszú távú fenntartható fejlődésért is felelősséget vállaljon - mondta. Egyik fontos törvényi feladata a pénzügyi stabilitás elősegítése és annak erősítése, a pénzügyi fogyasztóvédelem hatékonyságának növelése és a pénzügyi ismeretek fejlesztése. Így kiemelt szerepet tulajdonít a pénzügyi kultúra fejlesztésének, ennek keretében több, a fogyasztóvédelemmel, a pénzügyi piaccal kapcsolatban levő szervezettel összefogva széleskörű ismeretterjesztő tevékenységbe kezdett a lakosság pénzügyekben való jártasságának előmozdítása érdekében. A pénzügyi tudatosságot fejlesztő kormányzati stratégia kidolgozásában is jelentős szerepet vállalt. A stratégia céljai között a köznevelésben megvalósuló pénzügyi edukáción túl kiemelt szerep jut a tudatos pénzügyi és fogyasztói magatartás erősítésének, a széleskörű pénzügyi felzárkózásnak, a körültekintő hitelfelvételnek, az öngondoskodás fontosságának és a készpénzkímélő fizetési eszközök elterjedésének is. Ez nemcsak a lakosság, hanem a vállalkozások és ezen belül a családi vállalkozások életében is fontos. A hét évet felölelő stratégia kétéves cselekvési terveken keresztül valósul meg, az első periódus éppen ebben az évben zárul. Ennek feladata és kiemelt célja a lakosság és a vállalkozások pénzügyekhez való hozzáállásának pozitív irányú elmozdítása.

A Pénzügyi Békéltető Testület naponta és folyamatosan vesz részt és kap szerepet ebben az edukációban. Nemcsak vitákat rendez, hanem a pénzügyi ismereteket is közvetíti ügyfelei felé. Törekszik arra, hogy a fiatalok pénzügyi jogi tudását és vitakultúrájának fejlesztését is segítse. Ennek érdekében is szervezi konferenciáit. A határon túli magyar jogi egyetemisták képzését is támogatja azzal, hogy nyári egyetemek keretében vendégül lát határon túli magyar joghallgatókat. Az idén szeptemberben elindult Pénzügyi Jogi Akadémia című szakmai programsorozattal pedig a magyar joghallgatók és a gazdaságtudományi felsőoktatásban résztvevők számára nyújt tanulási lehetőséget.

A Magyar Nemzeti Bank büszke arra, hogy anyagiakkal támogathatja mind ennek a konferenciának a megrendezését, mind pedig a magyar fiatalok külföldi szereplését - hangsúlyozta. A Nemzetközi Kereskedelmi Kamara ugyanis minden évben megrendezi a világon egyedülálló tárgyalástechnikai és mediációs versenyét, melynek keretében idén februárban 63 egyetem 500 résztvevője 40 különböző országból érkező csapata mérhette össze tudását és képességeit. A magyar csapat az ELTE Jogi Karának hallgatóiból került ki idén is, akiket egyre nagyobb sikerrel Inzelt Éva készít fel évről évre. A csapat a Magyar Nemzeti Bank támogatásával az idei évben érte el eddigi legjobb eredményét. E világversenyről a 6. helyezést sikerült elhoznia olyan egyetemeket utasítva maga mögé, mint a londoni Queen Mary Egyetem, a New York-i Fordham Egyetem, a New York Law School, a szintén amerikai Rutgers Egyetem, a belga Leuveni Egyetem, az ausztrál Monash Egyetem, vagy az előző években többször dobogós krakkói Jagelló Egyetem. A szép magyar sikerhez gratulált.

Köszöntője zárásaképpen kellemes időtöltést, hasznos ismeretszerzést, gyümölcsöző kapcsolatépítést és jó hangulatot kívánt mindenkinek a konferencia mindkét napjára.

Kérjük tekintse meg a megnyitóról és a köszöntő beszédekről készült videófelvételt is.

DR. BENEDA ATTILA (CSALÁDPOLITIKÁÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁR, EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA)

BemutatkozásDr. Beneda Attila az Emberi Erőforrások Minisztériuma családpolitikáért felelős helyettes államtitkára, 1994-ben a Semmelweis Orvostudományi Egyetem Általános Orvostudományi Karán általános orvosként, majd 1998-ban a Budapesti Egészségügyi Menedzserképző Központban egészségügyi szakmenedzserként végzett, ezután szakmai tapasztalatait háziorvosként szerezte meg, majd 2010-től az Emberi Erőforrások Minisztériumának munkatársa.

A család, mint vállalkozás című előadás összefoglalója

Dr. Beneda Attila az előadásának bevezetőjében a családi vállalkozások sajátoságairól beszélt: a családtagok közül kerül ki a tulajdonosi kör, az alkalmazottak, a székhely általában a család ingatlana, az apport a családi vagyon, a tevékenység célja a család megélhetése.

A Kormány családbarát intézkedései a családokat, a családokon keresztül a családi vállalkozásokat is segíti.

A Kormány családbarát politikájának célja: a belső erőforrásaira támaszkodó, gyarapodó magyarság („magyar modell”); a felelős gyermekvállalás támogatása; a vágyott gyermekek megszületése; a gyermekvállalási kedv ösztönzése.

Ennek megfelelő családpolitikai intézkedések 2010-2018. között:

 • Családi pótlék iskolalátogatáshoz kötése; GYES a gyermek 3. életévének betöltéséig jár (2010);
 • Családi adó- és járulékkedvezmény; Nők 40 (2011);
 • Gyermek utáni pótszabadság mindkét szülő általi igénybevétele (2012);
 • Babakötvény-Kincstári Start értékpapaír számla; Munkahelyvédelmi Akció (2013);
 • GYED Extra (2014);
 • Első házasok kedvezménye (2015);
 • CSOK és módosításai; lakás ÁFA csökkentés/visszatérítés (2016);
 • Gyermekápolási táppénz - 2 szülő (2017);

Diákhitel tartozás felfüggesztése/csökkentése/elengedése; első vagy újabb sikeres nyelvvizsga megtérítése; családi adókedvezmény emelése; köldökzsinór program; lombikprogram bővítése; KRESZ vizsga és tanfolyam díjának megtérítése; jelzáloghitel tartozások csökkentése vagy elengedése.

tovább...

A családbarát fordulat eredményei:

 • 2010-hez képest a kétszeresére emelkedett a családok támogatására szánt költségvetési források összege;
 • a termékenységi ráta a korábbi 1,23-ról 1,49-re nőtt;
 • csökkent a tényleges népességfogyás mértéke;
 • nőtt a házasságkötések, csökkent a válások és a terhességmegszakítások száma;
 • 2018-ban már a nők 62,3%-a volt foglalkoztatott;
 • a 3 éven aluli gyermeket nevelő nők foglalkoztatási rátája 12,4%-ról 2018-ra 15,4%-ra emelkedett;
 • a 6 éven aluli gyermeket nevelő (25-49 éves) nők foglalkoztatási rátája 33,1%-ról 2018-ra 43%-ra emelkedett.

Rámutatott, hogy a fejlett országokban a családi vállalkozások aránya a vállalkozásokon belül 75-95%, a legtöbb tanulmány Magyarországon is e körül sejti a családi vállalkozások számát.

Családvédelmi akcióterv:

 • Babaváró támogatás;
 • Otthonteremtés CSOK;
 • Jelzáloghitelekhez nyújtott támogatás bővítése;
 • Négy- vagy többgyermekes anyák személyi jövedelemadó mentessége;
 • Nagycsaládosok autóvásárlási programja;
 • Bölcsődefejlesztési program;
 • Nagyszülői GYED.

Záró gondolatként előadta, hogy a 2020-as költségvetés a családokról és a biztonságról szól, a családokra 224 milliárd, a biztonságra 174 milliárd forinttal többet fordítanak.

DR. RUDAS LÁSZLÓ – (ELNÖK, CSALÁDI VÁLLALKOZÁSOK ORSZÁGOS EGYESÜLETE)

Bemutatkozás: Dr. Rudas László Rudas László 1951-ben Budapesten, polgári családban született. Általános iskoláit követően geológus technikusi képzésben részesült, majd érettségi után geológusi szakmai gyakorlatot szerzett. A Miskolci Nehézipari Műszaki Egyetemen már gépészmérnöknek tanult, 1975-ben diplomázott és a Bányászati Aknamélyítő Vállalatnál kezdte el pályafutását. Gazdasági mérnöki diplomáját a Budapesti Műszaki Egyetemen, közgazdasági doktorátusát a Budapesti Közgazdasági Tudományegyetemen védte meg. 1981-83 között, a Ruhr-vidéken, bánya üzemvezetőként dolgozott, mint állami vállalati kiküldöttje, ezt követően, már a vegyes vállalati magánszférában helyezkedett el. A társasági törvény hatályba léptekor vállalkozásba kezdett és még 1989-ben bejegyezték az ausztriai családi vállalkozását is, a Lab-Com GmbH.-t, mely azóta több szállodának lett a tulajdonosa, a salzkammerguti Strobl am Wolfgangseeben. A társadalmi felelősségvállalás jegyében a családi vállalkozások érdekképviseletét több mint 10 éve viszi. Alapító elnöke volt az FBN-H-nak, elnöke a Családi Vállalkozások Országos Egyesületének. Magánvállalkozásait tekintve, a Rudas Holding, Mutex Csoport vállalatait viszi, az egészségügyben, az Istenhegyi Magánklinika Zrt. elnöke, ingatlanbefektetései, irodái vannak Budapesten. Mintegy 800 ágyon szállásszolgáltatást nyújt, kulturális tevékenységként a Lánchíd Szalont vezeti, valamint Balatonon és Bükkszéken készít elő projekteket. Generációváltásra készül.

A magyar családi vállalkozások problémái című előadás összefoglalója

Dr. Rudas László előadásának elején röviden ismertette a Családi Vállalkozások Országos Egyesülete létrejöttének előzményeit, e társadalmi szervezet céljait, továbbá definiálta a családi vállalkozás fogalmát, és összefoglalta azon ismérveket, melyek e vállalkozást megkülönböztetik a többi vállalkozástól. Történelmi okok miatt először az 1980-as évek végén volt lehetőség családi vállalkozás létrehozására. Az előzmények körében előadta, hogy közel 17 évvel ezelőtt néhány nagyobb családi vállalkozás (pl.: Béres Zrt., Zwack Kft. stb.) képviselője azzal a céllal alapította meg a Magyar Vállalkozások Országos Egyesületét, hogy  e társa-ságok tulajdonosai számára az utódlással kapcsolatos döntést megkönnyítse azáltal, hogy az egyenesági öröklés és egyenesági rokonok közti ajándékozás vagyonszerzési illetékmentességéért lobbyzon. E szándékuk sikerrel járt, melyet követően új célokat tűztek ki az alapítók: tömegbázis növelése, értékmegőrzés, biztosítani kívánták, hogy a magyar családi vállalkozásoknak közel azonos esélye legyen a generációváltásra, mint a nyugat-európai családi vállalkozásoknak. A fentiekre tekintettel 2014-ben az alapító társaságok úgy döntöttek, hogy létrehozzák Magyarország gazdasági potenciáljának jelentős alapját képező családi vállalkozások érték és érdek képviseletét, a Családi Vállalkozások Országos Egyesületét.

tovább...

A családi vállalkozások fogalmát az alábbiak szerint határozta meg az előadó: az alapító családból legalább két családtagnak legyen tulajdona a családi cégben és legalább két családtag vegyen részt a társaság működtetésében, irányításában. Amennyiben kft., bt., vagy kkt formában működik a családi vállalkozás, akkor az adott alapító családnak (legalább két családtagnak együtt) 50%-nál nagyobb tulajdoni részesedéssel kell rendelkezni a társaságban, illetve ha zrt. formájában működik a társaság akkor a szavazati jogok min. 25%-ával+1 szavazattal. Hosszú távú – legalább 10 éves - folyamatos működés, továbbá szabályszerű gazdálkodás és precíz, pontos adófizetés jellemzi e vállalkozást. Ezután Dr. Rudas László bemutatta, hogy mely ismérvek  alapján különíthetők el a családi vállalkozások a többi vállalkozástól. A családi cég tulajdonosa gondoskodik az utódlásról, krízis helyzetekben nem a profitorientáltság az elsődleges, hanem a hosszú távú túlélés filozófiája hatja át a családi vállalkozást. E vállalkozás hosszú távú, generációkon átívelő befektetés (egyenlő elbírálás!), továbbá a gazdaság gerince, és a legnagyobb munkáltató. A hazai GDP nagyobbik részét a családi vállalkozások állítják elő. Ezután a Családi Vállalkozások Országos Egyesületének elnöke rátért a generációváltással összefüggő problémák és e problémákra vonatkozó megoldási javaslatai ismertetésére. Általában 30-40 éves vállalkozási tevékenység után az alapítók számára az egyik legnagyobb kihívást jelentő kérdés az utódlás megoldása. A KSH adatai szerint jelenleg 8500 családi vállalkozás áll közvetlenül generációváltás előtt. Az előadó két fajta utódlást különböztetett meg: a.) tipikus utódlást, és b.) atipikus utódlást. Az előbbiről akkor beszélünk, ha az alapító és örököse is a családi vállalkozásban dolgoznak, az örökös megfelelő tapasztalatot szerez a vállalat működtetése, irányítása, gazdálkodása terén, elfogadja az alapító célkitűzéseit (és ezeket továbbra is fenntartja), ilyen esetben a társaság Igazgatósági ülésén/Board meeting/ eldőlhet az utódlás kérdése. Az alapító számára fontos, hogy zökkenőmentes legyen a vállalatirányítás, tulajdonosi jogok átadása. Gondot jelenthet, ha több örökös van, de nem kíván mindegyik szerepet vállalni a cég működtetésében, irányításában, ugyanis nem mindegyik utód számára vonzó az elődök „munkamániája”: problémaként élhetik meg, hogy minden idejüket leköti a társaság irányítása, így a saját családjukra és önmagukra nagyon kevés idejük jut. Ezután Dr. Rudas László áttért az atipikus utódlás, generációváltás típusaira, melyek az alábbiak:

A. tulajdoni hányad értékesítése – „exit-értékesítés”,

B. menedzsment által történő kivásárlás, (MBO), mely lehet részleges kivásárlás (többségi vagy kisebbségi),

C. a bizalmi vagyonkezelés,

D. a családi vállalkozás részvényeinek tőzsdei bevezetése (ehhez megfelelő javaslatra, és a bevezetést megelőzően átfogó pénzügyi-gazdasági-jogi átvilágításra van szükség)

E. alap létrehozása a vállalkozás működtetésére.

Az előadó szerint számos tényező akadályozhatja az atipikus jogutódlást, pl.: ha a társaság valamely ok miatt nem alkalmas tőzsdei bevezetésre, vagy ha költséges az átvilágítás (tanácsadó cégek igénybevétele jelentős költséggel járhat), vagy ha az auditálás is nagyon költséges. Kiemelendő, hogy a felsoroltak esetén szükséges a vállalati vagyon és a családi vagyon teljes szétválasztása, elkülönítése.

Ezután Dr. Rudas László egyéb, olyan szakpolitikai célokról beszélt, melyek nem kérnek pénzt, költségvetési forrást: ilyen a jogi-híd biztosítása (azaz ügyelni kell a társaság tevékenységével, működésével kapcsolatos jogszabályok betartatására), továbbá tőzsdei bevezetés finanszírozása, exit finanszírozása, képzés, oktatás költségeinek elszámolhatósága, EUS támogatások igénybevétele, erkölcsi támogatás megszerzése. Az előadó javasolta, hogy olyan normatív pályázati forrásokat biztosítson az állam a családi vállalkozásoknak, amelyek elősegítik a tőzsdei bevezetést, auditálás finanszírozását, exit-értékesítését. Ha az alapító elhunyt úgy, hogy utódlásról nem gondoskodott, az elhunyt lakhelye szerint illetékes jegyzőtől segítséget kérve a családtagoknak fel kell mérni, hogy az elhunytnak volt-e olyan cége, amely működésképtelenné vált, és ha volt ilyen, ügygondnok kijelölését kell kérni ezen vállalkozás élére, addig amíg az öröklés kérdése eldől.(Ez nemcsak az örökösök, hanem a vállalkozásnak és a társadalomnak is érdeke). Ezután az előadó arra biztatta a hallgatóságot, hogy ha a családon (ill.családi vállalkozásokon) belüli megállapodások körében viták keletkeznek, érdemes a vitákat békéltető testületi eljárásban rendezniük, békés, tárgyalásos úton. „Egy rossz béke is jobb, mint egy győztes háború.” Megfontolandó továbbá a családi vállalkozások munkavállalói munkaszerződéseit ún. „békéltető testületi záradék”-kal kiegészíteni.

Előadása végén Dr. Rudas László a Családban Maradt Online Workshopot mutatta be, melynek céljai, lobby célok: idetartozik a jogi-híd, az auditálás támogatása, a családi vállalkozások finanszírozásának elősegítése –pályázati források, MBO, MRP,  MFB generációváltási program igénybevétele, hosszú lejáratú, kedvezményes bankhitelek, alapok létrehozása melyek finanszírozzák a családi vállalkozásokat - , továbbá meg kell tanítani az utódoknak a krízishelyzetekben szükséges válságkezelést, a szakképzett munkaerő megtartását, a vállalati és magánvagyon szétválasztását. Az online workshop statisztika szerint több mint 8000 egyedi felhasználó vett részt a konferencián. A workshopot hirdető social media felületek több mint 4.3000.000. alkalommal kerültek megjelenítésre.

EGYED GÉZA (PARTER, GRANT THORNTON MAGYARORSZÁG)

Bemutatkozás: Egyed Géza közgazdaságtudományi végzettségét Berlinben szerezte, majd a Magyar Nemzeti Banknál kezdte pályafutását. A kilencvenes években aktív részese volt a hazai pénz és tőkepiacok kialakulásának és fejlődésének. 2001-től a Westdeutsche Landesbank Hungaria vezérigazgatói pozícióját töltötte be, majd 2005-től gazdaságfejlesztési szakállamtitkárként elsősorban a KKV szakpolitikák területén ért el jelentős eredményeket, így például az első EU forrásból finanszírozott mikrohitel, kockázati tőke és hitelgarancia (Jeremie program) elindításával. 2010-től vállalati (KKV) működési, pénzügyi, gazdasági tanácsadással foglalkozik, jelenleg a Grant Thornton Magyarország partnere.

„Van esélye a gyengébbnek? Avagy kis- és középvállalkozások a jog útvesztőjében – ahogy a független tanácsadó látja” című előadás összefoglalója

Egyed Géza álláspontja szerint a viták és a problémák megoldásának leghatékonyabb módszere a megelőzés. A cél az lenne, hogy a kkv-szektor működése során minél kevesebb jogi probléma merüljön fel. Azonban van egy alapvető emberi, szubjektív probléma, ami miatt ez az elméleti igény a valóságban, gyakorlatban nem fog teljesülni. Ez az emberi probléma a halogatás. Az általános emberi habituson túl a kkv szektor egy objektív és szubjektív ok miatt még jobban kitett annak, hogy viszonylag sok és jelentős vitás jogi problémával szembesüljön, amelynek egy jelentős része látenciában marad. A kkv-szektort érintő jogi problémák keletkezésének egyik, szubjektív oka, hogy a jogi entitás és a tulajdonos személyes identitása összemosódik, a tulajdonos operatív vezető is egyben, aki teljeskörű irányítást gyakorol a cég felett. Ez egy nagyon speciális pszichológiai jelenség, különösen, amikor az alapítóról beszélünk, aki gyakorlatilag a vállalatot a saját identitása egy részének tekinti.  A jogi problémák objektív okai elsősorban az erőforrások - tudás, tőke - korlátozott rendelkezésre állása.

tovább...

Elmondta, hogy a kkv-szektor az összes hazai vállalkozás több mint 90 %-át teszi ki, a hazai munkavállalók 70 % -át foglalkoztatja, és a GDP több mint felét állítja elő. Jelentős létszámot képviselnek a szektoron belül a mikro vállalkozások, melyek egy része kényszervállalkozásként, illetve munkaviszony kiszervezése céljából alakult, illetve jelenleg nem működő vállalkozás. A szektoron belül jóval kisebb létszámot képviselnek a kisvállalkozások és a középvállalkozások.  A kkv-szektor mindezekkel együtt jelenleg 350-360.000 működő vállalkozást jelent.

Rámutatott arra, hogy a kkv szektor nem egy homogén szektor, hanem heterogén csoportja a vállalatoknak, ennek ellenére nagyjából hasonló elveket, hasonló kultúrát és hasonló szubjektív és objektív előfeltételeket lehet az ehhez a csoporthoz tartozó vállalatoknál fellelni.

A szektor jogvitáknak való kitettségének egyik legfontosabb oka, amikor a tulajdonos/ügyvezető nem úgy vezeti a vállalatot, mint egy tőle független entitást. További problémát okoz, hogy az adminisztratív folyamatok minőségbiztosítása hiányzik vagy gyenge, a tulajdonos/ügyvezető a bizalmas információkat visszatartja, mellőzi a belső szakmai egyeztetéseket, nem vesz igénybe szakértőt, nem szeret tanácsadásért fizetni. Véleménye szerint a kkv-szektor jellemzője a beletörődés, pesszimizmus, erőkülönbség, erőforrások korlátozottsága. Az ügyfelei körében készített közvélemény kutatás alapján ismertette, hogy mely szegmensekben szokott a legtöbb jogi probléma előfordulni.

Az előadó ismertetett számos olyan tipikus csapdahelyzetet, ahol az erőfölény megjelenik. A helyzet adott, a kérdés, milyen megoldások kínálkoznak ennek a helyzetnek a megoldására. Azonban ez nem jogi kérdés, hanem kőkemény gazdasági kérdés.

Zárszóként előadta, hogy a megelőzés talán az elsődleges és legfontosabb célkitűzés annak érdekében, hogy javuljon a kkv szektor helyzete. Véleménye szerint a megelőzés része lehetne a kkv-szektor részére „Corporate governance” ismeretek oktatása, EU támogatások erre történő fordítása, elszámolható költség formájában. A szakmai kamarák, ágazati szövetségek nagyobb szerepvállalása szintén segítené a fenti cél elérését. Emellett a jogi problémák utólagos kezelése során az ítélkezési gyakorlatban szükséges lenne az erőfölénnyel való visszaélés tényének, az erőegyenlőtlenségnek az erőteljesebb figyelembevétele Iustitia mérlegének kiegyensúlyozására. És végül, de nem utolsósorban kiemelkedően fontos lenne a kkv szektor szereplői részére az alternatív vitarendezési fórumok lehetőségének megismertetése és a kkv-k által ezen fórumok igénybe vétele a működésük során felmerülő jogi problémák rendezése körében.

DR. ZSITVA ÁGNES, DR. ANDÓDI LÁSZLÓ, HUNYADI KRISZTINA, DR. TOLNAI KATA, DR. RÁGYANSZKI GYÖRGY, GÖBLYÖS SÁRA (ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL)

Bemutatkozás: Dr. Zsitva Ágnes LL.M. 1991-ben végzett a szegedi József Attila Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán. 1994-1998: Németország különböző nagyvárosaiban tanulmányokat folytatott. 199. augusztusában megszerzi a Magister Legum (LL.M.) akadémiai fokozatot. 1999-ben bíró, majd 2004-ben törvényszéki bíró lett. 2014-ben választott tagja a Fővárosi Ítélőtábla Polgári Kollégiumának és tagja a Kúriai joggyakorlat-elemző csoportnak. 2013-2014: tagja a Polgári Perjogi Kodifikációs Szerkesztőbizottság egyik témabizottságának. 2015. januárjától az Igazságügyi Minisztériumban az új polgári perrendtartás kodifikációjának előkészítésében és kodifikációjában vett részt. 2017. októberétől a Székesfehérvári Törvényszék civilisztikai kollégiumvezető-helyettese és tagja a Civilisztikai Kollégiumvezetők Országos Tanácskozásának (CKOT).

Bemutatkozás Dr. Andódi László A Szekszárdi Törvényszék bírája, bírósági közvetítője. 1993-ban tanári, 2000-ben a Szegedi Tudományegyetemen jogi diplomát szerzett és bíró lett. 2014 márciusától jár el bírósági közvetítőként, elsősorban családjogi ügyekben. 2012 novemberétől cégbíró, cégjogi ismereteket oktat a Pécsi Tudományegyetem.  2017 őszétől tagja az Országos Bírósági Hivatal Bírósági Közvetítés Munkacsoportjának. Részt vesz a bírósági közvetítés instruktori hálózatának kialakításával kapcsolatos munkában. 2018-tól mediátor trénerasszisztensként közreműködik a bírósági közvetítői képzéseken.  

Bemutatkozás: Hunyadi Krisztina Pszichológiai és mentálhigiénés tanulmányokat követően egyetemi okleves mediátorként dolgozik. Oktatói és előadói munkája mellett, hazai és nemzetközi ügyfélkörrel dolgozik családi, munkaügyi, gazdasági, oktatási szakágakban. 10 évet töltött versenyszférában, ahol felsővezetői tapasztalatokat szerzett. Több éve a Budapesti Metropolitan Egyetemen mediácó szakának szakvezetője, emellett az Országos Bírósági Hivatal bírósági közvetítő képzéseinek kiképző trénere, továbbá a Széchenyi István Egyetem közvetítői szakjogász képzésének egyik fejlesztője, szakmai koordinátora, módszertani oktatója. Rendszeres előadója mediációs rendezvényeknek, műhelyeknek, nemzetközi konferenciáknak.

Bemutatkozás: Dr. Tolnai Kata a bírósági közvetítés országos koordinátora az Országos Bírósági Hivatalban. 1988-ban bölcsész, majd 2010-ben jogász diplomát szerzett az Eötvös Lóránd Tudományegyetemen. 2009-ben részt vett a bíróságokon indult mediációs kísérleti programban, amelynek záró tanulmányában is publikált. Az OBH Bírósági Közvetítés Munkacsoportjának tagja. Ellátja és összefogja a magyar bírósági rendszerben felépített közvetítői koordinátor hálózatot, végzi a jogintézménnyel kapcsolatos országos igazgatási feladatokat, valamint szakmai felelőse a tárgyban szervezett bírósági szervezeten belüli képzéseknek. Számos regionális és országos bírósági közvetítéssel kapcsolatos szakmai rendezvény szervezője és rendszeres előadója, trénere.

Bemutatkozás: Dr. Rágyanszki György bírósági közvetítő a Székesfehérvári Törvényszéken. 1987-ben pedagógus, majd 2003-ban jogász diplomát szerzett. 2006-ban az Igazságügyi Hivatalnál került először kapcsolatba a mediációval, amikor bevezetésre került a büntető eljárásban. 2016. óta végez közvetítői tevékenységet, az eltelt időszakban közel 100 ügyben járt el.

Bemutatkozás: Göblyös Sára színész és színházi táncos szakon végzett Budapesten, 2018-ig a Szegedi Nemzeti Színház prózai tagozatán játszott, majd egy nagy váltással, 2019 februártól az Országos Bírósági Hivatal Protokoll Osztályának munkatársa.

Generációs különbségekből adódó konfliktusok családi vállalkozásokban című pódiumbeszélgetés összefoglalója:

dr. Zsitva Ágnes, a Székesfehérvári Törvényszék polgári kollégiumvezető-helyettese, aki az ügy jogi szakértőjeként szólalt meg. Dr. Andói László bírósági közvetítő, az eset mediátora, Hunyadi Krisztina a Metropolitan Egyetem szakvezető tanára, coach, a panelbeszélgetés mediátor szakértője. A feleket Göblyös Sára és Dr. Rágyanszki György jelenítette meg. A beszélgetés moderátora dr. Tolnai Kata, az Országos Bírósági Hivatalban a bírósági közvetítés országos koordinátora volt.

Egy apa és lánya közötti, a közös vállalkozásban kialakult konfliktus miatt indult bírósági per kapcsán lezajlott bírósági közvetítői eljárásban megélt impulzusokat, tanulságokat ismertették a pódiumbeszélgetés résztvevői.

tovább...

Az ismertetett esetben egy családi vállalkozásban a vállalkozás működtetése során kialakult konfliktus eredményeként a 49%-os tulajdoni hányaddal rendelkező, alkalmazotti státuszban lévő 30 éves, egyetemi diplomával rendelkező leány perelte be a céget nem szabályszerűen összehívott és megtartott taggyűlésen elfogadott taggyűlési határozat hatályon kívül helyezése érdekében. Az alperest felperes édesapja képviselte, aki a cég 51 %-os tulajdonosa és ügyvezető igazgatója volt.

A polgári perrendtartás szabályai szerint az eljáró bíró felajánlotta a peres feleknek, közvetítői eljárás igénybevételének lehetőségét.

A közvetítői eljárás során feltárásra kerültek azok az érzelmi sérelmek, azon szükségletek hiánya, amelyek megbeszélésének elmaradása vezetett a per megindításához.

A közvetítői eljárásban történő beszélgetések eredményeként – mely nem a társasági jog szabályainak értelmezéséről szólt – maguk a felek jöttek rá arra, hogy az életükben mi a prioritás, arra hol „hibáztak”, mikor mentek el egymás mellett. Közösen fogalmazódott meg bennük az a cél, hogy a vállalkozást együtt kívánják tovább működtetni. Az érzelmi konfliktust a mediátor segítségével feldolgozták, melynek eredményeként a jogi konfliktus megoldásában nem kívánták a pert folytatni.                    

A konfliktusok együtt járnak az élettel, annak részét képezik. Egy sikeresen megoldott konfliktus harmóniát teremt, ám ha nem sikerül feloldani, nagyon sok energiát emészt fel. Ezért nem mindegy, hogy mennyi idő alatt és milyen viharok közepette sikerül a feleknek feloldani az összekülönbözést.

DR. PAULOVICS IVETT (URS DOMAIN DISPUTE CASE MANAGER, MFSD IP DISPUTE RESOLUTION CENTER)

Bemutatkozás: Dr. Paulovics Ivett ügyvéd és Avvocato a Milánói Ügyvédi Kamaránál. Dispute Case Manager - MFSD Intellectual Property Mediation and Arbitration Center and Academy (https://urs.mfsd.it), Milánó. Választottbíró (regisztrációs döntnök)- Czech Arbitration Court (CAC) ADR Center for Internet Disputes (www.adr.eu), Prága. Partner - FASANO PAULOVICS Societa tra Avvocati (www.fasano.pro), Milánó. Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) Rights Protection Mechanisms Working Group (www.icann.org), Los Angeles, valamint a European Communities Trade Mark Association (ECTA), Internet Committee (www.ecta.org), Brüsszel – tag.

tovább...

A „Hogyan járul hozzá a mediáció a családi vállalkozások olasz gazdaságban betöltött szerepének növeléséhez?”című előadás összefoglalója:

Dr. Paulovics Ivett előadásában a mediációra vonatkozó olasz szabályok bemutatásán túl, ismertette a Világbank által minden évben megállapított országok közötti versenyképességi rangsorral kapcsolatos főbb tudnivalókat.

A Világbank által felállított rangsor különböző mutatók segítségével kerül kialakításra, amelyek közül az egyik a szerződések érvényesítésének lehetősége. Ennek során figyelembe veszik például azt az időigényt és költséget, amely egy kereskedelmi jogvita helyi elsőfokú bíróságon történő rendezéséhez szükséges, valamint értékelik a bírósági rendszer minőségét. A rangsor megállapítása során a bírósági eljárások hosszára, a perköltség mértékére, valamint az alternatív vitarendezés lehetőségére is tekintettel vannak.

Ez utóbbi kapcsán kiemelte, hogy a közvetítés a viták takarékos és gyors bíróságon kívüli rendezését biztosíthatja a felek igényei szerint kialakított eljárások révén. Uniós szinten az alternatív vitarendezéssel kapcsolatban a polgári és kereskedelmi ügyekben végzett közvetítés egyes szempontjairól szóló 2008/52/EK irányelv tartalmaz rendelkezéseket. Az irányelv meghatározza a közvetítés és a közvetítő definícióját, amelyeket az olasz jogi szabályozás átvett, a részletes szabályokat egy jogalkotói rendelet tartalmazza. Olaszországban 3 típusú mediáció van, az önkéntes, a bíróság által elrendelt és a kötelező mediáció; ez utóbbi csoportba tartoznak például a lakásbérlettel, banki szerződésekkel, sajtóperekkel, illetve örökléssel kapcsolatos ügyek. Érdekességként kiemelte, hogy Firenzében ösztöndíjprogramot alapítottak, melynek célja, hogy egyetemi hallgatók segítsenek a bíráknak azon esetek kiválasztásában, ahol elrendelhető a mediáció. Az olasz mediációs rendszer a felek számára pénzügyi ösztönzőket (pl: illetékmentesség, adójóváírás) és szankciókat is tartalmaz, további sajátosság pedig, hogy az ügyvédi megbízási szerződésben kötelezően kell tájékoztatni a feleket arról, hogy vannak alternatív vitarendezési lehetőségek.

Előadása zárásaként egy jogesetet ismertetett, amely két családi kis- és középvállalkozás között alakult ki. Mindkét vállalkozásnak hasonló védjegye volt egy hasonló termékre (az egyik esetben gyapjú, a másik esetben selyemtermékre), részben azonos ügyfélkörrel. A mediátor ebben az ügyben, abban tudott segíteni, hogy kreatív megoldás születhessen a felek között a jogvita megoldására. A felek megállapodása végül arra vonatkozott, hogy leszorították az egyes árucikkekben (10% alá) a selyem/gyapjú tartalmát.

SRĐAN ŠIMAC (MEDIÁTOR, FELLEBBVITELI BÍRÓ - HORVÁTORSZÁG FELLEBBVITELI KERESKEDELMI BÍRÓSÁGA)

Bemutatkozás: Srđan Šimac, Ph.D., fellebbviteli bíró - Horvátország Fellebbviteli Kereskedelmi Bíróságának volt elnöke, a Horvát Mediációs Szövetség Elnöke, a bírósági mediáció úttörője és alapítója, bíró – mediator, Nemzetközi és hazai gazdasági jogviták mediátora, beleértve a Családi vállalkozások konfliktusait és vitáit. A Horvát Kereskedelmi Kamara mellett működő Állandó Választottbíróság válastottbírája, CEDR minősítéssel rendelkező mediációs oktató, belföldi és Nemzetközi előadó, számos mediációval kapcsolatos cikk szerzője, Ph.D. disszertációjának a címe: “A mediáció, mint a bírósági szervezet és a jogi szakma változásának motorja”, számos hazai és Nemzetközi szervezet tagja: JAMS International Weinstein Fellow 2010; CEDR, EBRD, IDLO & EJTN Nemzetközi szakértő, konzulense, a következő mediációs szervezetek tagja: Washington ICSID London (CEDR), Vienna (VIAC), Rome (JAMS International), Moscow, Hong Kong and Belgrade; Elnyerte a Mediációs Oscar díjat, a London CEDR 2012 díjat, az ADR and Civil Justice Innovation díjat; a Horvát Mediációs Szövetség 2013. évi díját és a Szlovén Mediátorok Szövetségének 2016. évi díját.

Srdan minden napja a mediáció jegyében telik. Ő az az ember aki sohasem adja fel, sem a feleket sem a jogvita mediációját nem hagyja cserben, és a mediációban résztvevő minden egyes személyt a világ legfontosabb emberének megfelelő bánásmódban részesít.

„Közvetítés – a kockázatok korai kezelésének stratégiai eszköze az üzleti életben” című előadás összefoglalója:

Srđan Šimac mediátor, Horvátország Fellebbviteli Kereskedelmi Bíróságának fellebbviteli bírája előadásában rámutatott arra, hogy a mediáció, az üzleti viták korai kockázatmenedzsmentjének stratégiai eszköze, előadásában ennek pozitívumait ismertette. A családi vállalkozásokkal kapcsolatban kiemelte, hogy azok számos előnnyel rendelkeznek, ugyanakkor számos nehézséggel is meg kell küzdeniük, ilyen például a generációk közötti szakadék, új házasságok, betegségek, válások stb. Felhívta a figyelmet arra, hogy a legtöbb konfliktus esetében a felek nem, vagy nem megfelelően kommunikálnak, ugyanakkor a konfliktusok jelzik azt, hogy akár a családban, akár az üzleti életben valami nem megfelelően működik, a konfliktus jelzés a változás szükségességére, így a konfliktusokra, mint lehetőségre kell tekinteni. Maga a konfliktus nem negatív tényező, legfeljebb a konfliktusra adott válaszreakció az.

tovább...

Előadásában kiemelte azt is, hogy az üzleti életben az elsődleges cél az üzlet létrehozása, nem pedig viták folytatása, ez utóbbi nem gazdaságos, a vita improduktív időtöltés. A pereskedés hosszú időt vesz igénybe, nagy költséggel jár, így a pert a vállalkozásoknak az utolsó lehetőségnek kell tekinteni a viták rendezésében. Ennek során arra is tekintettel kell lennie, hogy a per tulajdonképpen egyfajta „háború”, ahol az agresszív konfrontálódó taktika nem hatékony, mert az arra adott válasz még agresszívabb lesz.

Előadásában azt az elgondolkodtató kérdést is megfogalmazta, hogy a viták esetében mit tekinthetünk egyáltalán sikernek? Sokan úgy gondolják, hogy a győzelem a siker, ezzel szemben azt hangsúlyozta, hogy vita esetén győzelem helyett a megegyezésre, a megoldásra kell fókuszálni, a győzelem legfeljebb a sportban lehet cél. A problémákat pedig üzleti és nem jogi problémaként kell kezelni. Ennek kapcsán kiemelte, hogy a mediáció – amely nem a bíróságok alternatívája, hanem az elsődleges út a vitarendezésben - a legjobb eszköz bármely típusú kockázat- és vitarendezésre, amelynek során nem bíró előtt állnak a felek, hanem egy szabadabb környezetben tudnak egyeztetni. Előadásának zárásában kitért arra a kérdésre is, hogy vajon mi okozhatja azt, hogy a bírósági ítéletek után, az eljárások végén senki sem elégedett. Ennek okát abban látta, hogy az ítélettel a felek közötti üzleti, családi kapcsolat véget ér, de a konfliktus közöttük örökre fennmarad. Mediáció során a felek maguk találnak megoldást konfliktusukra és ez biztosítja, hogy közöttük a családi, partneri kapcsolat fennmarad. Kiemelte, hogy problémáinkat ne kezeljük kizárólag jogi problémaként, a jogi tanács csak egy megoldási lehetőség, tekintsünk rájuk üzleti problémaként és vegyük figyelembe, hogy tárgyalással jobb eredményeket tudunk elérni, mint anélkül. A győzelem iránti vágyat cseréljük fel a közvetítésre.

2019. október 18.

DR. HAJNAL ZSOLT (ADJUNKTUS, DEBRECENI EGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR)

BemutatkozásDr. Hajnal Zsolt jogi egyetemi tanulmányait a Debreceni Egyetem, Állam – és  Jogtudományi Karán folytatta, 2003-ban szerezte meg diplomáját. Copernicus ösztöndíj keretében a Hamburgi Egyetem Jogi karán tanult. 2003-tól a Fogyasztóvédők Magyarországi Egyesületének elnöke, 2005- és 2007 között a Hajdú-Bihar megyei Kereskedelmi és Iparkamara igazgatási vezetője, 2006-tól pedig a Debreceni Egyetem Állam és Jogtudományi Kar oktatója, jelenleg főállású adjunktusa. 2006-tól a Hajdú-Bihar megyei Békéltető Testület tagja majd elnöke. PhD tudományos fokozatát 2013-ban szerezte meg summa cum laude minősítéssel, kutatási témája az európai fogyasztóvédelmi magánjog fejlődése volt.

A magyarországi békéltetés rendszere című előadás összefoglalója

Egyre inkább előtérbe kerül a békéltető testületek egységes eljárására és jogalkalmazására, professzionális szemléletére vonatkozó igény – hangsúlyozta előadásában Dr. Hajnal Zsolt, aki immár negyedik alkalommal tartott előadást az AVR Konferencia keretében, ismertetve a békéltető testületek konferencia témájához fűződő álláspontját. Előadásában a megjelentek köszöntését követően arról beszélt, hogy ez az eljárási forma, illetve a fogyasztóvédelmi szabályrendszer mennyiben alkalmas a természetes személyektől eltérő fogyasztók védelmére, továbbá ismertette, hogy hogyan alakította át a fogyasztóvédelemről szóló törvény módosítása a békéltetés rendszerét. Elsőként, azok számára, akik esetleg még nem ismerik, bemutatta a békéltető testületek eljárására, működésére vonatkozó főbb szabályokat. Elmondta, hogy a fogyasztóvédelemről szóló törvény egyfajta modellként alkotta meg a békéltetés rendszerét, mely a meghatározott alapelvek maximális érvényesülése mentén működik. Az eltelt 20 év során azonban bebizonyosodott, hogy ez a fajta szabályrendszer nem működőképes, így módosításokra volt szükség. Példaként kiemelte, hogy a korábbi gyakorlattal ellentétben abba az irányba tolódott el az eljárási rend, hogy az egyszerű megítélésű ügyekben egyedül eljáró tagok tárgyaljanak.

tovább...

Annak kapcsán, hogy ki fordulhat a békéltető testületekhez, elmondta, hogy a jogalkotó felismerte, hogy a kis- és középvállalkozásoknak, társasházaknak, civil szervezeteknek is lehetnek a fogyasztókéhoz hasonló jogvitáik, így lehetővé tette, hogy – a bíróság előtti jogérvényesítésen túl – fogyasztói minőségben járjanak el. A cél a bírói úthoz képest könnyebb igényérvényesítési fórum biztosítása, azonban a polgári jogban a fogyasztóknak biztosított többletvédelemre való jogosultság nélkül. Kitért arra, hogy a jogalkotó ezzel egy folyamatos hatásköri kifogás lehetőségét adta a bepanaszolt vállalkozások számára, és a békéltető testületek részéről pedig egy folyamatos vizsgálatot igényel annak eldöntése, hogy a kérelmező milyen minőségben járt el. Részletesen kifejtette, hogy a testületek az eljárásaik során milyen ismérvek alapján határolják el a fogyasztói-vállalkozói minőséget az egyes kérelmek esetében, így vizsgálják azt, hogy az adott szolgáltatás személyes igények kielégítésére szolgál-e, végső felhasználói célból történik-e az igénybevétel, mennyire jelentős a vállalkozási cél, illetve, hogy a kérelmező mennyiben szakértő az adott fogyasztói jogvita területén. Elmondta, hogy viszonylag szűk azon esetek száma, ahol a békéltető testületek valódi és hatékony segítséget tudnak nyújtani a családi vállalkozásoknak. Elsősorban akkor állapítható meg a testületek hatásköre, ha a kérelmező a vállalkozóitól eltérő cél kielégítésére kötött szerződést. Kiemelte, hogy leggyakoribb a közüzemi szolgáltatásokkal kapcsolatos jogvita, például amikor a vállalkozás székhelye a kérelmező saját lakásába van bejelentve. Hozzátette, hogy álláspontja szerint a jelenlegi formában az eredeti jogalkotói szándék nem tud maradéktalanul megvalósulni, hiszen csak néhány eset jut át a hatásköri „szűrőn”, így változásokra lenne szükség.

Előadása második felében arról beszélt, hogy miként változtak a közelmúltban a békéltetés szabályai. Elmondta, hogy elsősorban technikai jellegű módosításokról van szó, az eljárás lényegét nem érintik, leginkább a tagok kiválasztására vonatkozó szabályok változtak. Kitért arra, hogy előfordul olyan eset, hogy más-más megyében ugyanazt az ügyet, ugyanazon szabályok mellett a testületek eltérő módon ítélik meg, mely helyzetet kezelni kell. A testületek részéről van igény az egységes eljárásra, valódi, piaci hatásokkal bíró szakmai segítség nyújtására mind a vállalkozások, mind a fogyasztók részére. Hozzátette, hogy álláspontja szerint a változásoknak számos pozitív hatása van, de ez csak akkor jelent esélyt a megújulásra, ha nagyobb integráltság várható, nagyobb felelősséget vállalnak a tagok, a testületek működése elmozdul az egységes eljárás és jogalkalmazás, valamint a kiszámítható és következetes joggyakorlás irányába.

DR. GIORGI TSERTSVADZE (MANAGING PARTNER, J&T CONSULTING LLC, TBILISI, GRÚZIA)

Bemutatkozás:  Dr. Giorgi Tsertsvadze az egyik grúz vezető ügyvédi iroda, a J&T Consulting nevű cég egyik vezető partnere. A Tbilisi Állami Egyetem egyetemi docense, és a Tbilisi Üzleti Iskola szabadegyetem vendég professzora. Giorgi a Tbilisi Állami Egyetem Alternatív Vitarendezési Központjának (Ncadr) a tudományos igazgatója, továbbá alapító tagja a Grúz Választottbírósági Egyesület valamint a Grúz Mediátorok Egyesületének. 2015 és 2018 között a Grúz Mediátorok Egyesületének az elnöke. Számos kutatásról beszámoló tudományos cikket írt Grúziában, Németországban, Ausztriában, Japánban és az Egyesült Államokban. Mindemellett az alábbi könyvek szerzője: Nemzetközi Választottbíráskodás, Mediáció, Bevezetés a Nemzetközi Befektetési Jogba. Giorgi továbbá társszerzője a Kötelmi jogi tankönyvnek és a Polgári Törvénykönyv új, gyakorlatias kommentárjának.

„Kulturális akadályok az alternatív vitarendezés előtt a poszt-szovjet országokban – a grúz példa” című előadás összefoglalója

Dr. Giorgi Tsertsvadze elsőként arról beszélt, hogy az alternatív vitarendezés formája és tartalma jelentősen függ a társadalomtól és annak kultúrájától. Mint jól ismert, a Szovjetunióban a magántulajdon nem létezett, és ez a tény mind a mai napig hatással van az emberek vitarendezéssel kapcsolatos hozzáállására. A Szovjetunióban született emberek hozzászoktak ahhoz, hogy helyettük mások döntenek a vitás kérdésekben és ezen mentalitás miatt a vitarendezés egyes módszerei mind a mai napig nem működnek nem működnek hatékonyan. Az alternatív vitarendezési kultúrára számos körülmény van kihatással. A jogszabályi környezet – álláspontja szerint – leginkább az intézmény megismertetésében segít, a politika támogatása nélkül nem lehet megvalósítani a bevezetését, a civil társadalomnak reagálnia kell az igényekre és a jogász társadalomnak nem riválisként, hanem lehetőségként kell tekintenie az alternatív vitarendezésre.

tovább...

Előadásában rámutatott, hogy Korábban úgy gondolták, hogy a mediációnak nincs szüksége jogi szabályozásra. Ez a gondolat azonban mára meghaladottá vált. Szükség van a jogra a mediáció elterjesztéséhez, azért, hogy az emberek megismerjék, hogy ez egy legális intézmény. Amíg nem volt rá jogszabály az emberek kételkedtek az intézmény jogszerűségében, illetve az állam, és bíróságok állásfoglalását várták. Akkoriban a kérdésre csak olyan válasz volt adható, hogy a mediációt a jogszabályok nem tiltják, ugyanakkor nincs is szabályozva. Az üzleti élet ezt szkeptikusan fogadta. Az előadó szerint a mediáció jog nélkül is fejlődhet, főleg kezdetben. A mediációt azonban nem szabad túlszabályozni.

Az arbitrációs (választottbírósági) jogszabályok régebbiek a mediációs tárgyúaknál. Azerbajdzsán támogatta elsőként a választottbíróság bevezetését a régióban az ott jelen lévő nemzetközi vállalatok miatt, amelyek igényelték ezt a fajta jogvita-rendezési lehetőséget. A térségben több helyen tapasztalható, hogy a mediáció eltérően fejlődik, mert itt nem jelenik meg vállalati érdekeltség, illetve lobbi a törvényhozásban és a politikai befolyás alatt álló NGO-k sem érdekeltek az alternatív vitarendezés fejlődésében. Jó példa erre Ukrajna, ahol 11 alkalommal próbáltak elfogadni mediációs törvényt a parlamentben, sikertelenül, vagy Örményország, ahol a 2015-ben megalkotott jogszabály ellenére még mindig nincsenek akkreditált mediátorok az országban. Ez érzékelteti a fejlődés útjában álló akadályokat. A jog tehát a mediáció fejlődését népszerűsítéssel tudja segíteni, választ ad a legalitás kérdésre a régió legtöbb országában. Egy jogszabály megalkotása azonban önmagában még kevés az intézmény bevezetéséhez. További probléma, hogy azok, akik hisznek a mediációban nem merik felvállalni a mediáció nyílt támogatását a jogi szabályozás ellenére. A kormánynak passzívan kell támogatnia a mediációs fejlődés folyamatát. Álláspontja szerint ez a minimum sztenderd, mely minden állam számra követendő. A túlzott kormányzati támogatás szeptikussá teszi az üzleti életet.

A poszt-szovjet országokban élő emberek 70 év alatt megszokták, hogy az állam az élet minden területét szabályozza. Ezekben az országokban nem alakult ki olyan kultúra, mely tolerálná a saját vélemény kifejezését. A poszt-szovjet államokban az emberek szeretik átruházni a döntés felelősségét az államra, illetve a bíróságra, az emberek félnek saját maguk döntést hozni. Emiatt gyakran kérdezik, hogy hogyan döntene a mediátor az ügyben. A mediátor azonban az ügyről alkotott véleményét nem mondhatja el, csak tanácsot adhat az ügyben; a végső döntést a feleknek kell meghoznia. Meg kell győzni az embereket, hogy döntést hozni jó dolog akkor is, ha közben hibákat követnek el. A mediáció lényege, hogy az abban részt vevő felek szabadon dönthetnek egy megállapodás kialakításában, elfogadva vagy elutasítva egyes feltételeket.

A poszt-szovjet országokban két modell alakult ki az alternatív vitarendezés szabályozására. Az azerbajdzsáni modell szerint a bírósági eljárás előtt kötelező igénybe venni a mediációt, de nem kötelező megállapodásra jutni. Ez a kötelezettség tudatosítani fogja az emberekben a mediációt. A grúz modellben a mediációnak a bírósági eljárás keretén belül kell megtörténnie mediátor bírók által, ehhez azonban szükséges a bírók ezirányú képzése. Nem lehet kimondani, hogy egyik modell jobb a másiknál, mindkettő használható párhuzamosan is, azonban nem alternatívái egymásnak.

A jogászok kezdettől fogva ellenségesek voltak a mediációval, a többségi álláspont az volt, hogy a mediáció nem segít az ügyfeleiknek, illetve, ha segít is, elveszi a megélhetésüket. A bírók is féltek a mediációtól, mert ha minden ügy megoldható ezzel a módszerrel, akkor ügyek nélkül maradnak. Ezért meg kell győzni a jogász társadalmat, hogy a mediáció választása esetén nem veszítenek ügyet, mert egy nagyobb tortából (több ügyből) mindenkinek több szelet jut.

Példaként elmesélte, hogy egy esetben, amikor két ellenérdekű ügyfele hozzá fordult, választás elé kényszerült: vagy átadja egyik ügyfele képviseletét egy másik ügyvédnek és bíróságra mennek, vagy az ügyfeleitől szerzett információk segítségével megpróbál mediálni közöttük, mint független harmadik fél. Végül az utóbbi lehetőség mellett döntött és a mediáció sikerre vezetett. Grúziában más szakma képviselői is végezhetnek mediációt (pl. pszichológus, könyvelő), azonban harc folyik azért, hogy a tevékenység akkreditálását csak jogászok végezhessék.

Kiemelte, hogy nem minden ügy alkalmas mediációra. A mediáció csak azokban az esetekben működik, ahol van remény békés megoldásra. Amikor egy féle döntést lehet hozni az zsákutca, ha kétfélét az dilemma, csak három féle döntési lehetőség esetén van esély mediációra.

A kérdésekre válaszolva előadta, hogy bízik a mediáció globális szintű elterjedésében, mert ez a fejlődési folyamat része, segítséget nyújthat a kulturális akadályok leküzdésében. Nem vitatja, hogy erre vannak más eszközök is, azonban azok nem biztos, hogy jobbak. Grúziában a kormány is érdekelt abban, hogy a bíróságokra háruló ügyteher, illetve az eljárások elhúzódásának időtartama csökkenjen, melyre költséghatékony alternatívát kínál a mediáció. Amennyiben a feleket a bíróság tájékoztatja a mediáció lehetőségéről, akkor igénybe fogják venni az intézményt. Grúziában a mediáció kultúrája elég fiatal, azonban az egyetemen mediációt tanuló fiatalok nagyon motiváltak, nyitottabbak a világ dolgaira, tekintettel arra, hogy ők már nem a szovjet érában nőttek fel. A végzett fiatal mediátorokat azonban az üzleti élet idősebb képviselői még nem fogadják el, ezért csak egy tapasztalt mediátor mellett segédkezhetnek.

JENNIFER BRANDT (ÜGYVÉD, MEDIÁTOR, BRANDT LAW & MEDIATION NEW JERSEY CITY, USA)

Bemutatkozás:  Jennifer Brandt ügyvéd, mediator és a Brandt Law & Mediation LLC alapítója. Szakterülete az alternatív vitarendezés, elsősorban a mediáció kereskedelmi, polgári, családi és családi vállalkozások területét széles körben felölelő ügyekben. Jennifer CEDR (Centre for Effective Dispute Resolution) akkreditációval és az IMI (International Mediation Institute) tanúsítványával rendelkezik, a Global Mediation Panel és a “National Academy of Distinguished Neutrals” tagja. Alap egyetemi végzettségét Nemzetközi kapcsolatok terén szerezte, konfliktuskezelésre szakosodva.Bírók és ügyvédek oktatásával és coachingjával foglalkozik világszerte, mint az FSRI (Foundation for the Sustainable Rule of Law Initiatives) mediációs nagykövete, amely a privát és bírósági mediációt támogatja. A következő országokban dolgozott: Brazíliában, Bulgáriában, Magyarországon, Indiában, és a Grúz Köztársaságban. Jennifer gyakran ad elő Nemzetközi és Családi mediáció témában az Egyesült Államokban és szerte a világon. Az amerikai egyesült államokbeli New Jersey államban, Jersey City-ben létrehozott Global Mediation Exchange Center egyik alapító tagja, amely nemzetközi kereskedelmi mediációs szolgáltatásokat nyújt.

„A komplex problémák és az érzelmi viták megoldása a családi vállalkozások ügyeiben” című előadás összefoglalója

Jennifer Brandt előadása elején kihangsúlyozta, hogy a családi vállalkozások a Világon az összes vállalkozás 2/3-át teszik ki, az egyes országok GDP-jének 60-70%-ához járulnak hozzá, és a legtöbb munkavállalót foglalkoztató cégek is ebből a kategóriából kerülnek ki, például az Egyesült Államok munkavállalóinak 50%-át családi vállalkozások foglalkoztatják. A családi vállalkozások egy része világméretű, a legismertebbek között van a Walmart, Samsung, BMW, Ford, M&Ms, melyek több generáción, évtizedeken vagy évszázadokon keresztül ívelő múlttal rendelkeznek. Az Egyesült Államokban készült statisztikai felmérés alapján a családi vállalkozások 40%-a éri meg a második generációt, míg 10-15%-a az alapítókat követő 3. generáció idején is még működnek, továbbá 24% rendelkezik női ügyvezetővel, 31% pedig második generációba tartozó női ügyvezetővel.

tovább...

A családi vállalkozások fenntartásának a legjobb módja, ha kezeljük és megoldjuk a konfliktusokat, különösen az érzelmi konfliktusokat mediáció segítségével. Az érzelmekkel való foglalkozás a kulcsa a vállalkozás és a család fennmaradásának. Más vállalkozásokkal ellentétben a családi vállalkozások többnyire nem gazdasági okokra visszavezethetően mennek tönkre. Ehelyett a család dinamikája, az érzelmi viták, a generációk közötti és kulturális konfliktusok, a nemek közötti különbségtétel a forrása a bukásnak. Egy családi vállalkozás esetén mindig hosszú távban kell gondolkodni, így ezen vállalkozások fontos érdeke a hosszú távú üzleti és munkahelyi kapcsolatok fenntartása. Egy családi vállalkozásnál nagyon fontos a család és az üzlet egyensúlyának a fenntartása, mely sokszor nagyon nehéznek bizonyul.  Legtöbbször a tulajdonosok inkább arra hajlanak, hogy inkább veszítsék el az üzleti lehetőségeiket, de ne veszítsék el a családjukat. Jellemző az is, hogy a családi értékek és gondolkodásmód az üzleti modellt, üzleti gondolkodásmódot is meghatározza, azt közvetíti. Jellemző az is, hogy profitjuk egy részét nemes célokra fordítják, ez különösen fontos a mai generáció számára. Fontos még a család jó hírnevének megőrzése, a konfliktusok esetén a nyilvánosság bevonása nélküli konfliktus megoldás. A tapasztalat az, hogy a családon belüli konfliktusokat egy peres eljárás nem megoldja, hanem tovább mélyíti, vagyis ez az út sohasem jelent megoldást. Ehhez nyújt segítséget a mediáció.

Azonban nem elég a mediációs lehetőségeket akkor keresni, amikor már baj van. A családi vállalkozások sikerének záloga az is, hogy előzetesen gondoskodjanak alternatív vitarendezési lehetőségekről mind a vállalkozáson belüli, mind a vállalkozások közötti viták megoldásához. Álláspontja szerint a családi vállalkozások érzelmileg túlfűtött vitáiban sohasem késő mediációt igénybe venni, vagyis a viták négy típusának bármelyikében: kisebb konfliktusok (például apa-lánya konfliktus), komoly konfliktusok (például tiszteletlenség, kommunikáció hiánya, megszűnése), destabilizáló konfliktusok (például agresszió és elszakadás), és „háborúvá” eszkalálódott konfliktusok (például: peres eljárás kezdeményezése, szerződések, megállapodások felmondása) esetén is. Generációváltás esetén a mediáció kiváló arra is, hogy egyeztetve a vállalkozók gyermekeinek jövőről alkotott elképzeléseiről, hogy megtalálják azt az örököst, aki szívesen átveszi a stafétabotot, nem kell automatikusan a kedvenc vagy a legidősebb gyermek részére kötelezően átadni az üzletet, mely így még sikeresebbé válhat. Segíthet abban is, ha a vállalkozás vezetője nem oszt meg elég információt a többiekkel, kizárólagosan és átláthatatlan módon hoz döntést a többi érdekelt bevonása nélkül, az örökösök közötti rivalizálás esetén. A legnehezebb a szerepek közötti átjárás a családtagok munkaidőn kívüli és a munkában betöltött szerepei között, hiszen például az apa egyben a gyermek főnöke is lehet egy személyben.

A mediáció nem kötelező általánosságban az Egyesült Államokban, azonban néhány államban igen, mint New Jersey-ben is, mely igen magas arányban sikeresnek bizonyul. Több mint 20 éves mediációs tapasztalata alapján hisz abban, hogy „a legrosszabb egyezség is jobb, mint a legjobb per”. Az Egyesült Államokban nagyon érdekes a jogászok hozzáállása a mediációhoz: sokan közülük félnek attól, hogy elvesztik a befolyásukat, hogy ha nem viszik az ügyet bíróság elé, vagy a mediáció csökkenteni fogja a bevételüket. Jennifer jogászokat és más területen tevékenykedő szakértőket (például akár informatikusokat) képez ki számos országban a mediáció előnyeit és technikáit bemutatva. Hangsúlyozta, hogy ugyanígy a mindennapi életben egy családon belül is nagyon fontos, hogy a családtagok rendelkezzenek mediációs technikai tudással és azokat alkalmazzák. Ezek közül talán a legfontosabbak az empátia és az aktív figyelés megtanulása, a másik meghallgatásának és megértésének képessége. Ezekre nem születni kell, ezek mind megtanulható és tovább képezhető technikák.

Végül előadta, hogy a vállalkozások konfliktus megoldásában nagyon hasznos, ha már a kezdetektől fogva kötelező mediáció van előírva, aminek szerepét akár egy, minden családtag által ismert és tisztelt harmadik személy is betöltheti. Nagyobb üzleti vállalkozás esetén ez lehet egy rendszeres, negyedéves találkozó egy tanácsadói csoporttal, ahol független, elfogultság mentes csoportban lehet megtárgyalni ügyeket. Nagyon fontos a családdal együtt töltött idő tökéletes szétválasztása a munkától, hogy úgy tölthessenek időt néha, hogy nem szabad a munkáról beszélni. ÉS talán segít az is, ha van egy családi alkotmány, egy alapszabály is, amelyhez probléma esetén fordulni lehet, és amely felállítja a szabályokat, a felelősségeket pontosan meghatározza, és a kommunikációs módokat, csatornákat is.

PROF. DAVID WEISS (NEW JERSEY CITY UNIVERSITY AND FOUNDER & DIRECTOR OF THE INSTITUTE FOR DISPUTE RESOLUTION (IDR))

Bemutatkozás:  Dr. David Weiss strukturált pénzügyi bankár volt és a mai napig ügyvédi tevékenység gyakorlására jogosult. A New Jersey Városi Egyetem Üzleti Iskolájának Vezetéstudományi Intézetében oktat globális gazdaság tárgyat és a Vállalkozástani alapdiploma képzés vezetője. A Vitarendezési Intézet (IDR) és a “Hidak és Határok összekapcsolása az Üzleti Világon keresztül Program” alapítója és igazgatója a New Jersey Városi Egyetemen. Dr. Weiss az önmegvalósítás értékeit fejleszti a mediációs elméleten keresztül, valamint támogatja az innovációt és a vállalkozószellemet a külföldi közvetlentőke befektetésekkel (FDI) kapcsolatban. Politikai tanácsadást végez az IDR és a Hidak és Határok összekapcsolása az Üzleti Világon keresztül Program segítségével annak érdekében, hogy az érdekelteket támogassa a határon átnyúló FDI lehetőségek fejlesztésében. A New York-I Jogi Egyetemen szerezte jogi diplomáját, doktori fokozatát a Sorbonne Jogi Egyetemén. A Nemzetközi Mediációs Intézet mediator oklevelével rendelkezik. Különböző tisztségeket viselt az ENSZ-ben az UNCITRALon keresztül, egy jelentős kereskedelmi és ipari csoport Nemzetközi bizottságának az elnöke, és Kelet Európán, a Balkánon, a Kaukázuson és a Karib térségen keresztül nemzetközi előadásokat tart jogi és gazdasági témákban a mediáció, az üzleti világ, innováció és vállalkozások tükrében. Pofesszor Weiss széles körben publikált a mediáció témakörében, valamint a kockázat és konfliktus kezelési politika területén az Gazdasági Hatékonysági Mediációként (EEM) ismert elméletén keresztül, ami a kapcsolatát jelenti annak az etikai kódnak amit a mesterséges intelligenciához alkalmaznak (AI) a természetes nyelvi megértéshez (NLP). Számos jogalkotási politika és cikk szerzője, beleértve a legutóbbi “New Jersey Választottbírósági, békéltetési és mediációs törvényt”. Jelenleg New Jersey adatvédelmi politikáján dolgozik annak érdekében hogy elősegítse a tisztánlátást és bizalmat építsen a digitalis gazdaságban, a Puerto Rico-i körzetben létrehozott mediációs politikai intézményrendszerben, és hogy felértékelje a mediációs elméleti és gyakorlati rendszereket Közép Kelet Európában egy elképzelt vezetői nézőpontból és sztenderdek alapján. Jelenleg az eddigiektől eltérő Magyarország és New Jersey közötti gazdasági és megvalósíthatósági tanulmányon dolgozik azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehetne tovább fejleszteni a logisztikai szállítási láncot Newark és Budapest közötti légi teherszállítás felhasználásával annak érdekében hogy a külföldi közvetlentőke befektetéseket (FDI) ösztönözni lehessen.

„Az „Economic Efficiency Mediation (EEM)” teória – egy jól működő amerikai modell a gazdasági hatékonyság növeléséhez” című előadás összefoglalója

Professzor David. S. Weiss előadásában egy fiktív mediátorhoz intézte egy üzleti vállalkozás nézőpontjából szavait, és részletesen kifejtette, hogy milyen érdekei vannak egy vállalkozásnak az üzleti életciklusainak egyes állomásain, milyen nehézségekkel kell szembenézni, és azokra hogyan ad megoldást a mediáció, és a professzor új elmélete, az EEM.

Előadásában hangsúlyozta, hogy egy üzleti vállalkozás nemcsak lehetőséget, hanem egyben kockázat is jelent. Alapvetően egy vállalkozásnak nem áll érdekében a konfliktus, hanem inkább az értékteremtés, a kiszámíthatóság. Azonban a kockázatra nemcsak ellenségként lehet tekinteni, hanem a kockázatot egy vállalkozás a „barátjának” is tekintheti. Az üzleti kockázattal sok esetben értéket teremthet egy vállalkozás, és azt a maga javára is fordíthatja. Már a vállalkozás beindulásának kezdetén, amikor mindenki még csak arra gondol lelkesen, hogy a vállalkozással milyen haszonra tehet szert, fel kell mérni az esetleges kockázatokat és azokra meg kell találni a szükséges megoldási lehetőségeket, fel kell továbbá mérni, hogy maga a kockázat és annak kezelése mekkora költségekkel fog járni. Vagyis, meg kell találni az életcikluson belül azokat a pontokat, amikor már a kockázat „nem a barátunk” és ezekre az időszakokra kell felkészülni.

tovább...

Alapvetően egy üzleti vállalkozás nagyon bonyolult felépítésű, egyben sokoldalú és sokszínű is. A tőke befektetésével az a cél, hogy haszonra tegyünk szert, hogy növeljük a piaci részesedést; mint vállalkozás, az alapvető cél az, hogy létrehozzon valamit, mint újító az, hogy termékeket és szolgáltatásokat fejlesszen. Ha ugyanezt a családi vállalkozásokra vonatkoztatjuk, akkor azt is láthatjuk, hogy mindegy, hogy kis vagy nagyobb méretű vállalkozásokról van szó, ők jelentik a társadalmi közösségek alapját, fenntartják azokat és még az emberek életét is jobbá teszik.

Egy sikeres vállalkozás alapja a kommunikáció, melynek során megfelelő információt szerez a vállalkozás, amin a döntéseinek alapulnia kell. Törekedni kell tehát az információs szimmetria elérésére, hiszen senkinek nem jó, ha az információ csak körbe-körbe jár, és nem jut el a megfelelő helyre, ami információs aszimmetriát hoz létre. Mivel az információ folyamatosan változik, ezért fontos, hogy a vállalkozás képes legyen ennek megfelelően alkalmazkodni: ez olyannyira lényeges, hogy ez képezi a siker vagy a bukás alapját. Példának hozta fel azt az üzleti döntést, amikor valaki egy csődbement vállalkozást vásárol fel. Első látásra ez nagyon kockázatos üzleti döntésnek tűnik, azonban, ha több szempontból megvizsgáljuk a vállalkozás helyzetét és olyan eszközöket használunk fel ezen folyamat során, amelyek további értéket képesek adni a már csődbe ment vállalkozásnak, már egészen más helyzetbe kerülünk. Hogyan segíthet ebben az EEM? -tette fel a kérdést.

Az EEM, másnéven Gazdasági Hatékonysági Mediáció egy kockázat és konfliktus kezelési politikát fed le, mely elméletet Weiss professzor nemrég dolgozta ki. Az EEM a közgazdaságtant és a filozófiát a mediáció értékeivel ötvözi annak érdekében, hogy a folyamatba épített hatékonyságot javítsa és hogy a konfliktusokat kezelje azzal, hogy belefoglalja a megállapodások összes életciklusába a mediációs eljárás újfajta megvalósítását. A mediátor egy harmadik, kívülálló fél, amely teljesen semleges, és akinek a szerepe az, hogy megoldja a konfliktusokat. A mediáció egy nagyszerű eszköz, amelynek folyamata a jog eszközeivel leírt, behatárolt, és amely valójában a bírósági eljárások melléktermékeként született. A mediáció során értékteremtés történik, hiszen például amennyiben egy konfliktust a vállalkozás bíróság elé visz, az egy újabb kockázatot teremtene, például reputációs kockázatot. A mediáció során nem kerül ki a felek kezéből a kontrol, végig ők maradnak az ügy urai, és egy bírósági eljáráshoz képest, ahol egy harmadik személy dönt a sorsukról, épp ők dönthetnek a saját sorsuk alakulásáról. Ez megváltoztatja a vállalkozások gondolkodásmódját és ezáltal az általuk használt kommunikációs nyelvet. Az EEM-et a hagyományos termékek és szolgáltatások platformjaiban, valamint az internetes kereskedelemben is felhasználhatják egy értékteremtő ajánlat létrehozására a mesterséges intelligencia mellékhatásainak minimalizálása érdekében az alapul szolgáló kód értékelésével. Lényegében az EEM javítani fogja az aránytalan kockázatot és lehetőséget biztosít a döntések kiegyensúlyozottabb megértésére az információmegosztáson keresztül.

David Weiss álláspontja tehát az, hogy a vállalkozások esetén sem a „betegséget” kell gyógyítani, hanem azokat meg kell előzni, melynek új, elméleti eszköze az EEM.

DR. INZELT ÉVA (ADJUNKTUS, ELTE ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR)

,

Bemutatkozás:  Inzelt Éva egyetemi adjunktusként dolgozik az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam –és Jogtudományi Karán. 2015-ben PhD.-t fokozatot szerzett állam-és jogtudományokból. Az alternatív vitarendezéssel 2010 óta foglalkozik, ez évben végzett egy családjogi mediációs tanfolyamot. Érdeklődik a büntető ügyekben alkalmazott közvetítői tevékenység iránt. Gazdasági mediátorokat képez a Budapesti Kereskedelmi- és Iparkamarában. 2012 óta a Nemzetközi Kereskedelmi Kamara Mediációs Versenyére készíti fel az ELTE csapatát, amellyel eddigi legnagyobb sikerük 2019-ben érték el, ahol a rangos 65 egyetemet tömörítő nemzetközi mezőnyben az előkelő 6. helyen végeztek.

„A gazdasági vitarendezés hatása és jelentősége az üzleti életben – avagy az ICC versenyek gyakorlati tapasztalatai” című előadás összefoglalója

Ezzel a címmel tartotta meg a konferencia záró előadását Dr. Inzelt Éva, az ELTE Állam- és Jogtudományi Karának adjunktusa, aki az ICC mediációs világversenyére ötödik alkalommal készítette fel hallgatóit.   Az ICC (Nemzetközi Kereskedelmi Kamara) legutóbbi vitarendezési világversenyén az ELTE hallgatói nagyszerű eredményt értek el, az előkelő 6. helyezést érték el a 65 rangos egyetemet felvonultató mezőnyben. Dr. Inzelt Éva meggyőződése, hogy a versenyek tapasztalatai, megfelelő hazai átültetéssel a gyakorlati életben is hasznosíthatók és hatékonyabbá tehetik Magyarországot.

A konfliktus emberek, vagy emberek csoportjai közötti versengés egy formája, életünk része, átszővi a családi, baráti és a munkahelyi kapcsolatokat. Akkor lép fel, ha két vagy több személy verseng olyan célokért, vagy korlátozott javakért, amelyek ténylegesen, vagy az az ő észlelésük szerint nem érhetők el mindannyiuk számára - idézte Boulding definícióját az előadó.

tovább...

A konfliktusok megjelennek egy adott személyen belül, személyek - csoportok - szervezetek között, de társadalmi szinten is. Típusai szerint lehetnek: információs, kapcsolati, szükséglet alapú, érték alapú, strukturális, szituatív, vagy érdek alapúak. A konfliktusok eszkalációjának fázisait szemléletes ábrán mutatta be az előadó, mely a konfliktus jelzésétől, a vitától kezdődően egészen a kimerülés fázisáig, 6 jól meghatározható szakaszban mutatta be a konfliktusok jellemző alakulását. Az előadó rámutatott arra, hogy facilitáció, illetve mediáció lehetősége a kezdeti szakaszokban adott, amig a felek nem jutnak a destruktív magatartás állapotába.

A konfliktusok az üzleti életben is megjelennek, mind vállalaton belül, mind azon kívül. A szervezeti kultúra - vagyis azok az alapvetések, értékek, melyeket a szervezet tagjai elfogadnak, követnek -  jelentősen meghatározza a konfliktusok kezelésének módját. Tipikus, és a hazai gyakorlatból is jól ismert konfliktushelyzet amikor a nemzeti, és a multinacionális cég szervezeti kultúrája kerül összeütközésbe.

Az előadó több kérdést tett fel Magyarország, Horvátország, Németország és az Egyesült Államok polgárainak szervezeti kutúrájával, mentalitásával összefüggésben (pl. a jellemző hatalmi távolsággal, az individualizmussal, a maszkulin jelleggel, a bizonytalanság kerüléssel, a hosszú távú gondolkodással) kapcsolatban. A konferencia résztvevőinek a Smart Event mobil applikáció felhasználásával lehetősége volt arra, hogy a kérdéseket megválaszolják.  (Több meglepő eredmény született, de azt pl. pontosan „megtippelte” a hallgatóság, hogy Németország és Magyarország esetében a hosszú távú gondolkodás terén a legnagyobb az eltérés, a magyarok jellemzően rövid távra terveznek.)     

Záró gondolatai keretében az előadó hangsúlyozta, hogy a mediáció kiváló lehetőség a jogviták elkerülésére. Ha a társadalom konfliktuskezelési kultúrája fejlődik, és a konszenzuskeresés a gazdasági életre is jellemző, az erősíti a hosszútávú gazdasági kapcsolatokat, és pozitívan hat a GDP növekedésére. Ezzel összefüggésben felvetette az alternatív vitarendezés állami szintű támogatásának a lehetőségét, illetve igényét. (Pl. a törvényi feltételek áttekintése, módosítása, oktatás szélesítése.)

PROGRAM

avr_program_inside_img.png

2019. október 17. csütörtök  

9:00 – 10:00 Kapunyitás, regisztráció
10:00 – 10:10 Megnyitó – Dr. Kovács Erika (elnök, Pénzügyi Békéltető Testület)
10:10 – 10:30 Köszöntő – Dr. Szomolai Csaba (ügyvezető igazgató, Magyar Nemzeti Bank)
10:30 – 10:50 Köszöntő – Dr. Vajas Sándor (elnökhelyettes, Országos Bírósági Hivatal)
10:50 – 11:15

A család, mint vállalkozás

Dr. Beneda Attila (családpolitikáért felelős helyettes államtitkár, Emberi Erőforrások Minisztériuma)

11:15 – 12:00

A magyar családi vállalkozások problémái

Dr. Rudas László (elnök, Családi Vállalkozások Országos Egyesülete)

 12:00 – 13:20 EBÉD
13:20 – 13:50

Van esélye a gyengébbnek? Avagy kis- és középvállalkozások a jog útvesztőjében – ahogy a független tanácsadó látja

Egyed Géza (stratégiai üzletfejlesztési tanácsadó, Grant Thornton)

13:50 – 14:30

Pódiumbeszélgetés - Generációs különbségből adódó konfliktusok családi vállalkozásokban

Dr. Zsitva Ágnes (polgári kollégiumvezető-helyettes, Székesfehérvári Törvényszék),  Dr. Andódi László (bírósági közvetítő), Hunyadi Krisztina (mediátor szakértő), Dr. Tolnai Kata (bírósági közvetítés országos koordinátora,)

14:30 – 14:50

Hogyan járul hozzá a mediáció a családi vállalkozások olasz gazdaságban betöltött szerepének növeléséhez?

Dr. Paulovics Ivett (URS Domain Dispute Case Manager MFSD IP Dispute Resolution Center)

14:50 – 15:30

Közvetítés – a kockázatok korai kezelésének stratégiai eszköze az üzleti életben

Srđan Šimac (mediátor, fellebbviteli bíró - Horvátország Fellebbviteli Kereskedelmi Bírósága)

 2019. október 18. péntek 

9:00 – 10:00 Kapunyitás, regisztráció
10:00 – 10:40

A magyarországi békéltetés rendszere

Dr. Hajnal Zsolt (egyetemi docens, Debreceni Egyetem Jogi Kar)

10:40 – 11:20

Kulturális akadályok az alternatív vitarendezés előtt a poszt-szovjet országokban – a grúz példa

Giorgi Tsertsvadze (managing partner, J&T Consulting LLC, Tbilisi, Grúzia)

11:20 – 12:00

A komplex problémák és az érzelmi viták megoldása a családi vállalkozások ügyeiben

Jennifer Brandt (ügyvéd, mediátor, Brandt Law & Mediation, New Jersey City, USA)  

12:00 – 13:30 EBÉD
13:30 – 14:10

Az „Economic Efficiency Mediation (EEM)” teória – egy jól működő amerikai modell a gazdasági hatékonyság növeléséhez

Prof. David Weiss (New Jersey City University and Founder & Director of the Institute for Dispute Resolution (IDR))

14:10 – 15:00

A gazdasági vitarendezés hatása és jelentősége az üzleti életben – avagy az ICC versenyek gyakorlati tapasztalatai

Dr. Inzelt Éva (adjunktus, ELTE Állam- és Jogtudományi Kar)

15:00 – 15:10 A konferencia zárása

 

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK ÉS REGISZTRÁCIÓ

A IV. ALTERNATÍV VITARENDEZÉSI KONFERENCIA IDŐPONTJA

2019. október 17-18.

A KONFERENCIA HELYSZÍNE

Magyar Tudományos Akadémia
Budapest V.ker. Széchenyi István tér 9.

A KONFERENCIA TÉMÁJA

A családi vállalkozások és az alternatív vitarendezés  

A KONFERENCIA NYELVE

Az előadások magyar és angol nyelvűek, tolmácsolást a szervezők biztosítanak.

REGISZTRÁCIÓ

A rendezvényre történő jelentkezés kizárólag elektronikus úton történik. 

REGISZTRÁCIÓ

RÉSZVÉTELI DÍJAK

A konferencia részvételi díja a két napra bruttó 56.642.-Ft/fő. Ez az összeg tartalmazza a részvételt a szakmai programon, a programfüzetet, a névkitűzőt, a konferencia dossziét, és az ebédet. A regisztrációs felületen lehetőség van egy-egy napra is jelentkezni, akár ellátás igénybe vétele nélkül is.

Az adózási szabályoknak megfelelően a részvételi díj  közvetített szolgáltatásként, az étkezés a számlán külön sorban részletezve kerül feltüntetésre. Az étkezési szolgáltatások után, mint egyéb juttatások után a fizetendő közterheket a szervező nem vállalja át.

VISSZAIGAZOLÁS, SZÁMLÁZÁS, FIZETÉSI HATÁRIDŐ

A szervező iroda visszaigazolja a jelentkezést, és megadott adatok alapján Magyar Nemzeti Bank készíti el a számlát. A számlán feltüntetett fizetési határidőig kérjük a pénzügyi teljesítést. Az összeg beérkezését követően kerül visszaigazolásra a részvétel.

Lemondást csak írásban (avrkonferencia@mnb.hu) fogadunk el a rendezvényt megelőzően 2019. október 7-én 16:00 óráig a részvételi díj visszafizetése mellett. Ezt követően érkezett lemondás esetén a részvételi díj visszatérítésére nincs lehetőség.

IGAZOLÁS KREDITPONTOS TOVÁBBKÉPZÉSRŐL

Azok a résztvevők, akik a konferencián történő részvételt szakmai továbbképzési kreditpontok megszerzésére fel tudják használni, az igazolás kiadására vonatkozó igényüket a regisztrációs felületen szíveskedjenek jelezni.

A közvetítők szakmai képzéséről és továbbképzéséről szóló 63/2009 (XII.17) IRM rendelet szerint a közvetítői tárgyú szakmai konferencián való részvétellel 10 továbbképzési kreditpont megszerzésére nyílik lehetőség, így erről szóló igazolást állítanak ki a szervezők.

MEGKÖZELÍTÉS,PARKOLÁS

A közösségi közlekedéssel a 3-as metró vonalán a Deák téri állomástól a 105-ös vagy a 16-os buszt ajánljuk Buda irányába a Széchenyi István téri megállóig, a 2-es metróval a Kossuth Lajos téri metróállomástól a 2-es villamossal érhető el a tér. Az Akadémia a konferencia résztvevői számára nem tud parkolási lehetőséget biztosítani. Kérjük vegyék igénybe a parkoló társaság díjköteles szolgáltatását, mely a Széchenyi téren lévő közparkolóban, a rakparton valamint a környező utcákban elérhető.

SZERVEZŐK ELÉRHETŐSÉGE

Pénzügy Békéltető Testület
1133 Budapest, Váci út 76.
Kardos-Nagy Tünde: +36 (1) 887 5880, mobil: Mobil: +36 (30) 913 7864
Hegedüs Marianna:  +36 (1) 887 5827,
e-mail: avrkonferencia@mnb.hu
Honlap: https://www.mnb.hu/bekeltetes/alternativ-vitarendezesi-konferencia

KAPCSOLAT

Szervező Iroda:

Pénzügy Békéltető Testület
1133 Budapest, Váci út 76.
Kardos-Nagy Tünde: +36 (1) 887 5880, mobil: Mobil: +36 (30) 913 7864
Hegedüs Marianna:  +36 (1) 887 5827,
e-mail: avrkonferencia@mnb.hu
Honlap: https://www.mnb.hu/bekeltetes/alternativ-vitarendezesi-konferencia

Ez a weboldal sütiket használ a kényelmesebb böngészés érdekében. A honlap használatával Ön elfogadja, hogy az oldal sütiket használ. Kérjük, olvassa elSüti tájékoztatónkat,amelyben további információkat olvashat a sütikről és azt is megtudhatja, hogyan tudja kikapcsolni vagy törölni őket.Elfogadom

Tájékoztatjuk, hogy az adatvédelmi jogszabályoknak való megfelelés érdekébenAdatvédelmi tájékoztatónkmegváltozott.Értem