Kedves Látogató! Amennyiben hibát talál az oldalon, vagy további, technikai okokból adódó problémája merül fel, kérjük, hívja az ügyfélszolgálatot. Telefonszám 06-80-203-776. Köszönettel Magyar Nemzeti Bank.
EN

WP 2011/1 – Marianna Endrész: Business fixed investment and credit market frictions. A VECM approach for Hungary

[Endrész Marianna: Vállalati beruházások és hitelpiaci tökéletlenségek. VECM-becslés Magyarországra]

nyomtatás

[Endrész Marianna: Vállalati beruházások és hitelpiaci tökéletlenségek. VECM-becslés Magyarországra]

A tanulmány célja a reálgazdaság és a hitelpiac közötti összefüggések modellezése, pénzügyi tökéletlenségek figyelembevételével. Az alkalmazott ökonometriai módszer VECM. Johansen megközelítését használom, mert ez megengedi többszörös kointegrációs kapcsolatok jelenlétét. A pénzügyi tökéletlenségeket olyan vállalati és banki mérlegindikátorok ragadják meg, amelyek a hitelkínálatot befolyásolják. A nem pénzügyi vállalati szektorra kapott becslésekben 3 hosszú távú kapcsolatot találtam. Ezek megfelelnek egy redukált formájú beruházási, egy hitelkeresleti és egy hitelkínálati egyenletnek, ahol a hitelkínálatot a hitelezés költsége, a vállalatok cash flow-ja, illetve a VIX-index határozza meg. Ezzel szemben a feldolgozóiparra az eredmények nem támasztják alá a pénzügyi tökéletlenségek jelenlétét. A hitelkínálati sokkok reálgazdasági hatását impulzusválasz-függvények segítségével számszerűsítettem. Kimutatható, hogy számos adóintézkedés és az inflációs célkövetés bevezetése szignifikáns hatást gyakorolt a beruházásokra.

Tanulmány letöltése