Ön ezen az oldalon van:Oktatás

Oktatás

A Magyar Nemzeti Bank - a jegybanktörvénnyel összhangban - feladatának tekinti a pénzügyi kultúra, az ezt megalapozó közgazdasági gondolkodás, illetve az ezt segítő intézményrendszer és infrastruktúra fejlesztését az általános közgazdasági gondolkodástól a tudományos tevékenységek támogatásáig.

A Magyar Nemzeti Bank célja, hogy emelje a magyarországi közgazdasági oktatás színvonalát és növelje az általános közgazdasági műveltséget oktatási programok szervezésével és támogatásával, kiemelkedő tehetségek egyéni gondozásával és olyan képző műhelyek (nemzetközi szintű doktori iskola, kutatóközpont) létrehozásával és működtetésével, amelyeket közvetlenül a jegybank vagy az általa alapított intézmények irányítanak, valamint olyan kiállítások szervezésével, amelyek a nagyközönség számára látogatói élményt nyújtva bővítik a pénzügyi ismereteket. A Közgondolkodási Program kiemelt célja, hogy

  • emelje a magyarországi közgazdasági oktatás színvonalát és növelje az általános közgazdasági műveltséget oktatási programok szervezésével és támogatásával, kiemelkedő tehetségek egyéni gondozásával;
  • elősegítse az általános pénzügyi műveltséget és tájékozottságot rendezvények, kiállítások szervezésével, kiadványok megjelentetésével;
  • a magyar kutatók és a felsőoktatásban dolgozó oktatók a közgazdaságtan és pénzügyek területén minél több, nemzetközileg is elismert színvonalú szellemi alkotást hozzanak létre és tegyenek közzé;
  • a magyar kutatók számára könnyebben elérhetővé váljanak a közgazdaságtan új megközelítései;
  • Magyarország a következő évtizedekben felkerüljön a modern közgazdasági gondolkodás térképére.

A Magyar Nemzeti Bank tudatosan törekszik rá, hogy a tudományos fokozattal rendelkező kutatók, a PhD hallgatók, az egyetemi és főiskolai tanulmányokat folytatók és a szakkollégiumok, valamint a felsőoktatásban dolgozó oktatók és felsőoktatási műhelyek számára egyaránt elérhetők legyenek a program különböző elemei, ismeretterjesztő programjain keresztül pedig a pénzügyi kultúra fejlesztése érdekében minden érdeklődő számára hozzáférhetővé és megismerhetővé tegye az alapvető pénzügyi, közgazdasági ismereteket.

A Közgondolkodási Program kifejezetten ösztönözni kíván minden olyan tevékenységet, amely javítja a fiatal magyar kutatók külföldi egyetemek PhD programjaiba való bekerülésének esélyeit, a hazai PhD programokban résztvevők számára pedig nemzetközi és nemzetközileg elismert magyar kutatók bevonásával kiemelt kurzusokon való részvételi lehetőséget biztosít, valamint elősegíti a tudás megosztását és gyarapítását.