A Magyar Nemzeti Bank (MNB) törvényben rögzített mandátuma az árstabilitás elérése és fenntartása, a pénzügyi stabilitás megőrzése, valamint a Kormány gazdaság és környezeti fenntarthatósággal kapcsolatos politikájának támogatása.

Monetáris politikai eszközöknek nevezzük azokat az eszközöket, amelyeket a jegybank a monetáris politika gyakorlati végrehajtása során alkalmaz. Az MNB az eszköztár kialakítása és működtetése során arra törekszik, hogy az alkalmazott eszköztár támogassa a monetáris politika, és kiemelten a jegybanki kamatpolitika végrehajtását.  

A jegybank lehetséges eszközeinek körét a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény tartalmazza. A potenciális eszköztárnak részét képezi mindazon jegybanki eszköz, amelyet az MNB a hatályos jegybanktörvény alapján alkalmazhat. Az üzleti eszköztár mindazon instrumentumok összességét jelenti, amelyekre az MNB-nek létezik kidolgozott és hatályos üzleti feltételrendszere vagy érvényes jegybanki rendelete. Az alkalmazott eszköztár az üzleti eszköztár azon részét foglalja magába, amelyek esetében folyamatosan vagy rendszeresen történnek tranzakciók az MNB és ügyfelei között.

Archívum