A Magyar Nemzeti Bank (MNB) törvényben rögzített mandátuma az árstabilitás elérése és fenntartása, a pénzügyi stabilitás megőrzése, valamint a Kormány gazdaságpolitikájának támogatása. Monetáris politikai eszközöknek nevezzük azokat az eszközöket, amelyeket a jegybank a monetáris politika gyakorlati végrehajtása során alkalmaz. Az MNB az eszköztár kialakítása és működtetése során arra törekszik, hogy az alkalmazott eszköztár támogassa a monetáris politika, és kiemelten a jegybanki kamatpolitika végrehajtását.  

Jegybanktörvényben rögzített mandátumával összhangban a koronavírus-járvány okozta rendkívüli makrogazdasági környezetben az MNB kiemelt feladatának tekinti a járvány által okozott negatív reálgazdasági és pénzpiaci következmények tompítását, illetve a gazdasági növekedés újraindításának megalapozását. Az MNB a felmerülő kihívásokra 2020 tavaszán koordinált lépéssorozattal reagált, átalakította és kibővítette monetáris politikai eszköztárát. A változtatások lehetővé teszik, hogy az MNB a számára fontos részpiacokon célzottan és rugalmasan biztosítsa a szükséges mértékű likviditást és alakítsa ki a megfelelő monetáris kondíciókat.

Az eszköztár 2020 tavaszán történt átalakítását három cél indokolta: (1) az árstabilitás fenntartása és a pénzügyi stabilitás megőrzésével összhangban a bankrendszer és a pénzügyi piacok megfelelő likviditásának biztosítása, (2) a rövid hozamszintek rugalmasabb alakíthatósága a koronavírus okozta negatív pénzpiaci következményekre reagálva, illetve, hogy (3) az MNB közvetlenül és minél több releváns piacon képes legyen az utóbbi években felértékelődött hosszú hozamok alakítására, befolyásolására.

A jegybank lehetséges eszközeinek körét a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény tartalmazza. A potenciális eszköztárnak részét képezi mindazon jegybanki eszköz, amelyet az MNB a hatályos jegybanktörvény alapján alkalmazhat. Az üzleti eszköztár mindazon instrumentumok összességét jelenti, amelyekre az MNB-nek létezik kidolgozott és hatályos üzleti feltételrendszere vagy érvényes jegybanki rendelete. Az alkalmazott eszköztár az üzleti eszköztár azon részét foglalja magába, amelyek esetében folyamatosan vagy rendszeresen történnek tranzakciók az MNB és ügyfelei között.

A jegybanki alapkamat és a monetáris politikai eszköztárhoz kapcsolódó egyéb adatok