A Magyar Nemzeti Bank (MNB) a környezettudatosság mellett való elkötelezettség jegyében az elmúlt évben megvizsgálta az elektronikus számla küldésének és befogadásának technikai feltételeit az aktuális jogszabályi környezet figyelembevételével. Ennek eredményeképpen az MNB SAP vállalatirányítási rendszerében olyan fejlesztést hajtott végre, amely lehetővé teszi a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által elfogadottnak tekintett xml formátumra épülő – azt az SAP megrendelésszámmal, mint kötelező mezővel kiegészített – elektronikus számla automatikus feldolgozását.

A folyamat kialakítása során megállapítást nyert, hogy az automatikus feldolgozás alapvető feltétele, hogy a beérkező elektronikus számlák egységes szerkezetben, az elvárt adattartalommal kerüljenek kibocsátásra. Mivel az MNB számos partnere már kialakította saját elektronikus számla struktúráját, mely eltérhet az MNB által szerződésben definiált (illetve korábbi szerződések esetében kérésre átadott) formátumtól, a Jegybank azt a döntést hozta, hogy beszerzési eljárás keretében elektronikus számlaszolgáltató partnert keres.

A beszerzési eljárás eredményeképpen az MNB az Unifiedpost Kft.-vel (korábbiakban: First Businesspost Kft.) (1117. Budapest, Alíz utca 3. ép. https://unifiedpost.hu ) kötött elektronikus számlaszolgáltatás tárgyában szerződést. A szerződés lehetővé teszi, hogy az MNB szállítói költségmentesen küldjenek elektronikus számlát a Unifiedpost Kft. -n keresztül az MNB-nek.

Az Unifiedpost Kft. képes valamennyi szállító partner által a szolgáltató részére elektronikusan átadott adatból – az Áfa tv. 160.§ (1) szerinti megbízás alapján – az elektronikus számlát előállítani (az Áfa tv. 175. §-ban, valamint 259. § 5. pontjában, a számvitelről szóló 2000. évi C. tv. 167. §-ában, az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény, a számla és a nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint az elektronikus formában megőrzött számlák adóhatósági ellenőrzéséről szóló 23/2014. (VI. 30.) NGM-rendelet, továbbá a digitális archiválás szabályairól szóló 1/2018. (VI. 29.) ITM-rendeletben előírt feltételek szerint) és továbbítani egységes, az MNB számára feldolgozható formátumban. Természetesen a szállító partnereknek lehetőségük van a szolgáltató igénybevétele nélkül az MNB által feldolgozható formátumú elektronikus számlák közvetlen benyújtására az erre a célra létrehozott e-szamla@mnb.hu email-címen.

Elektronikus számlázással kapcsolatos kérdéseivel az MNB Számviteli, kontrolling és beszerzési igazgatóságához fordulhat.

Erdélyi György (061 428-2600/2729; erdelyigy@mnb.hu)
Földházi Klára
(061 428-2600/1448; foldhazik@mnb.hu)