Kedves Látogató! Amennyiben hibát talál az oldalon, vagy további, technikai okokból adódó problémája merül fel, kérjük, hívja az ügyfélszolgálatot. Telefonszám 06-80-203-776. Köszönettel Magyar Nemzeti Bank.
EN

WP 2016/3 – Pálma Mosberger: Accounting versus real production responses among firms to tax incentives: bunching evidence from Hungary

(Mosberger Pálma: Cégek adóösztönzőkre adott könyvelési és termelési válaszai: egy magyarországi adóreform tanulságai)

nyomtatás

Az eddigi kutatási eredmények alátámasztják, hogy a vállalatok reagálnak az ösztönzőkre. Azonban továbbra is kérdés, hogy vajon ezek könyvelési, adóelkerülési vagy valódi termelési válaszok. A cikk ezeket a vállalati válaszokat vizsgálja a 2007-es elvárt jövedelem nyereségadó bevezetésekor, amely adóreform megnövelte a társasági adóalapot az alacsony profit rátájú (profit a bevétel százalékában) cégeknek. Megismétlem az eddigi eredményeket magyar adminisztratív adóbevallások panel adatbázisát vizsgálva, majd további három új eredményt mutatok be, amik inkább a könyvelési, mint a termelési válaszokat támasztják alá. Ezek közül az első, hogy termelési válaszhoz képest a cégek túl gyorsan reagáltak: a reform bevezetése után már fél évvel éles változás látható a vállalatok profit ráta eloszlásában az adóreform új ösztönzőivel összhangban. Másodszor, a termelési válaszok vizsgálata nem mutat ki szignifikáns viselkedési válaszokat. Végül, a vállalatok költségszerkezetének vizsgálatakor csak a bevallott anyagköltségekben találok nagy változást, ami az egyik legkönnyebben túlköltségelhető elem a mérlegeredmény kiszámításakor. Ez utóbbi eredmény szintén azt támasztja alá, hogy a reform hatására a vállalatok a könyvelésüket és nem termelésüket változtatták meg.