Kedves Látogató! Amennyiben hibát talál az oldalon, vagy további, technikai okokból adódó problémája merül fel, kérjük, hívja az ügyfélszolgálatot. Telefonszám 06-80-203-776. Köszönettel Magyar Nemzeti Bank.
EN

MT 58. Gereben Áron–Kiss M. Norbert: A bankközi forint/euro kereskedés jellemzői nagyfrekvenciás adatok alapján

nyomtatás

Összefoglaló

Tanulmányunk a Reuters D2000-2 elektronikus kereskedési rendszer tranzakciószintű adatain keresztül nyújt bepillantást a bankközi forint/euro kereskedés működésébe. Egyszerű leíró statisztikák számításával, valamint az order flow árfolyamra gyakorolt hatásának vizsgálatával részletes képet adunk a bankközi devizakereskedés szerkezetéről, likviditásáról.

A kapott eredményeket, ahol lehet, nemzetközi kontextusba helyezzük. Eredményeink szerint a hazai bankközi devizakereskedés alapvető szerkezeti sajátosságai hasonlóak a fejlett piacokhoz, annak ellenére, hogy a piac likviditását

jelző volumen- és egyéb mutatók tekintetében jelentős, gyakran nagyságrendi ugrásoknak megfelelő különbségek is előfordulnak.

Az order flow és az árfolyam kapcsolatának elemzése arra utal, hogy hazai piacon egységnyi order flow körülbelül tízszer akkora árfolyam-elmozdulással jár együtt, mint a globális jelentőségű devizapárok esetében.

Kulcsszavak: árfolyam, bankközi devizapiac, likviditás, order flow.

JEL: F31, G15.

MT_58