Kedves Látogató! Amennyiben hibát talál az oldalon, vagy további, technikai okokból adódó problémája merül fel, kérjük, hívja az ügyfélszolgálatot. Telefonszám 06-80-203-776. Köszönettel Magyar Nemzeti Bank.
EN

Kézikönyv a a magyar gazdasági adatok használatához

nyomtatás

A Kézikönyv megjelentetésével célunk a hazai makrogazdasági adatokkal kapcsolatban a jegybankban felhalmozott elemzési tapasztalat megosztása a nyilvánossággal. Szeretnénk bemutatni, munkánk során mely adatokat tekintjük a hazai gazdasági folyamatok elemzése szempontjából relevánsnak és hogyan, mire használjuk azokat. A következő fejezetekben jellemzően a Jelentés az infláció alakulásáról című, negyedévente megjelenő MNB kiadvány (a továbbiakban: Jelentés) alapjául szolgáló módszertani és közgazdasági gyakorlatot osztjuk meg a szakmai nyilvánossággal.

A Kézikönyvet csak elektronikusan tervezzük kiadni, magyarul és angolul egyaránt elérhető lesz az MNB honlapjáról. Kiadványunkat a jövőben rendszeresen frissítjük, ahogy azt szükségesnek . és lehetségesnek látjuk. Erre utal a címoldal számítás- technikában járatosak számára ismerős 1.0 verzió. megjelölése: kisebb módosítások után a Kézikönyvet az 1.1 verzió, 1.2 verzió, stb. jelöléssel látjuk el, jelentősebb kiegészítések után a 2.0 verzió, 3.0 verzió, stb. jelölést fogjuk használni.

Az anyag szerkezete a következő. Az első fejezet áttekintést ad a gazdasági adatsorok kezelésének általános elveiről, a szezonális igazításról. Az ezt követő 19 fejezetet nagyobb tematikus blokkokba rendeztük. Az első blokkban (2. fejezet) a fogyasztói árindexet, majd a következőben a GDP és a főbb felhasználási oldali komponensek idősorait mutatjuk be (3-10. fejezetek). Ezt néhány fontosabb konjunkturális adatsor vegyes. blokkja követi (11-14.), majd a munkapiac változói (15-16.). Az anyagot a fiskális és a külső egyensúlyi mutatók (17-18.), végül az elemzői várakozások mutatóinak ismertetésével (19.) zárjuk. Annak érdekében, hogy kiadványunk minél inkább valódi kézikönyv jelleget öltsön, a

fejezeteket úgy állítottuk össze, hogy külön-külön is olvashatóak legyenek. Ennek megfelelően, a szokásoktól eltérően, az adott témára vonatkozó szakirodalmi hivatkozásokat mindig az adott fejezet végére szerkesztettük.

Jelen kiadványunk kísérletnek tekinthető egy más országokban már bevált műfaj hazai meghonosítására. Várjuk Olvasóink észrevételeit!

A szerkesztők:

Letöltés