Kedves Látogató! Amennyiben hibát talál az oldalon, vagy további, technikai okokból adódó problémája merül fel, kérjük, hívja az ügyfélszolgálatot. Telefonszám 06-80-203-776. Köszönettel Magyar Nemzeti Bank.
EN

PSD2 – Gyakori kérdések és válaszok

nyomtatás

A gyakori kérdések és válaszok listája a pénzforgalmi piaci szereplőktől az MNB-hez beérkezett kérdéseket és az azokra adott válaszokat tartalmazza. A lista közzétételével az MNB célja minden piaci szereplő tájékoztatása az MNB PSD2-vel összefüggő egyes kérdésekhez kapcsolódó álláspontjáról. A lista folyamatosan frissül a beérkező új kérdésekkel és információkkal. A könnyebb kezelhetőség érdekében minden egyes kérdésnél megtalálható az utolsó frissítés időpontja.

Az MNB véleménye nem tekinthető kötelező erejű állásfoglalásnak, a benne foglaltaknak más hatóságra, illetve a bíróságra nézve nincs kötelező tartalma. Jelen állásfoglalás kizárólag tájékoztatás céljából készült, a benne foglaltak egyéb célok (pl. marketing) érdekében, továbbá harmadik személyekkel szemben nem használhatók fel, illetve jogvita eldöntésére nem alkalmazhatóak.

Mivel az SCA-CSC RTS alapján az Európai Bizottság által kiadásra kerülő EU Rendelet végleges változata még nem került publikálásra az Európai Unió Hivatalos Lapjában, így az MNB jelen jogértelmezése az Európai Bizottság által 2017. november 27-én közreadott változaton alapul, amely ide kattintva érhető el. A Rendelet végleges változata eltérhet a „PSD2 – Gyakori kérdések és válaszok” készítésekor elérhető változattól, amely hatással lehet az MNB jogértelmezésére is.

Rövidítések
a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény Pft.
2018. január 12-én hatályos a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény régi Pft.
a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény Hpt.
az egyes fizetési szolgáltatókról szóló 2013. évi CCXXXV. törvény Fszt.
a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény Ptk.
a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény MNBtv.
a pénzforgalom lebonyolításáról szóló 35/2017. (XII. 14.) MNB rendelet MNBr.
a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény Jat.
a belső piaci pénzforgalmi szolgáltatásokról és a 2002/65/EK, a 2009/110/EK és a 2013/36/EU irányelv és a 1093/2010/EU rendelet módosításáról, valamint a 2007/64/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2015/2366 európai parlamenti és tanácsi irányelv PSD2
a belső piaci pénzforgalmi szolgáltatásokról és a 97/7/EK, a 2002/65/EK, a 2005/60/EK és a 2006/48/EK irányelv módosításáról és a 97/5/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2007/64/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv PSD1
COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) No …/.. of XXX supplementing Directive 2015/2366 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards for strong customer authentication and common and secure open standards of communication (az erős ügyfél-hitelesítésre és a biztonságos kommunikációra vonatkozó szabályozástechnikai sztenderdek) SCA-CSC RTS
a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény Sztv.
a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról 2017. évi LIII. törvény Pmt.
a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet GDPR