Ön ezen az oldalon van:Legyező ábra

Az inflációs előrejelzés legyezőábrája

A Monetáris Tanács döntése alapján 2014. januárjától a jegybank havi rendszerességgel a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) által publikált fogyasztóiár-index statisztika megjelenésének napján 10 órakor teszi közzé inflációs alapmutatóit, amely ezentúl kiegészül egy rövid, leíró jellegű szöveges értékeléssel.

Inflációs alapmutatók

Inflációs jelentés

A Magyar Nemzeti Bank kiemelt feladataként kezeli, hogy a jegybanki döntéseket megalapozó információkat a lehető legszélesebb körben és leggyorsabban megossza a szakmai közvéleménnyel. A növekvő transzparencia a piaci szereplők számára tovább javíthatja a jegybanki döntések kiszámíthatóságát. Ezzel összhangban az MNB a beérkező havi inflációs adatokról, valamint az átmeneti és a középtávon várhatóan érvényesülő inflációs hatások mértékéről havi rendszerességgel nyilvános elemzést készít.

A jegybank 2013 februárjától kezdve a hivatalos KSH publikációt követő munkanapon rendszeresen közzétette inflációs alapmutatóit. A gyorsabb tájékoztatás érdekében az aktuális adatközléstől kezdve ezen mutatók egy nappal korábban, a hivatalos fogyasztóiár-index megjelenésének napján 11 órakor kerülnek fel az MNB honlapjára. Az alapmutatók kiegészülnek egy rövid, leíró jellegű szöveges értékeléssel is. Az inflációs tendenciák tényszerű ismertetése mellett az elemzés célja, hogy azonosítsa és szükség esetén felhívja a figyelmet az alapfolyamatok megítélését esetlegesen nehezítő, egyes részpiacokon jelentkező átmeneti hatásokra.

A KSH által számított fogyasztóiár-index – összhangban a nemzetközi gyakorlattal – az infláció általános mérőszáma. E mutató mellett a KSH számítja és közli a maginflációs mutatót is. Az inflációs alapfolyamat mutatókat az MNB ezek felhasználásával, valamint saját módszertana alapján állítja össze. Ennek megfelelően a jegybank által közzétett mutatók nem alternatív fogyasztóiár-statisztikát jelentenek, hanem a KSH által közölt adatokból állítanak elő a monetáris politika szempontjából releváns indikátorokat.

A könnyebb hozzáférhetősége céljából az adatok a jegybank honlapján állandó jelleggel, közvetlenül is hozzáférhetővé válnak.