A Magyar Nemzeti Bank és a BISZ Zrt. a Növekedés Támogató Program részeként elindítja a kis- és középvállalati hitelinformációs szolgáltatását. A bankok ennek segítségével információt kap-hatnak a vállalati nemteljesítési valószínűségről. A szolgáltatás így segíti csökkenti az információs aszimmetriát, segíti a banki kockázatkezelést és ezzel támogatja a vállalati hitelezést.

A Magyar Nemzeti Bankolyan programokat, eszközöket alakított ki az elmúlt években, melyek – elsődleges céljának veszélyeztetése nélkül – elősegítették a vállalatok hitelhez jutását, ezáltal bővítve a termelést, a beruházásokat, az exportot és támogatva a munkahelyek megőrzését. A 2015 novemberében bejelentett Növekedés Támogató Program részeként a Magyar Nemzeti Bank egy vállalati hitelinformációs rendszer fejlesztését is elindította. Ennek fő célja, hogy a jegybank a saját adatbázisait felhasználva olyan modelleket és információs platformot hozzon létre, ami a banki hitelezési döntésben segítséget jelent. Ezzel csökken az információs aszimmetria, és növekszik a pénzintézetek közötti verseny, ami erősíti a hitelezést.

A vállalati hitelinformációkat, mérleg- és eredménykimutatás adatokat tartalmazó adatbázisra építve a Magyar Nemzeti Bank a mikro-, kis- és középvállalati szektor hitelkockázatának becslésére alkalmas modelleket hozott létre. Segítségükkel bizonyos vállalati karakterisztikák (elsősorban mérleg- és eredménykimutatás adatok) ismeretében becslés készíthető a mikro-, kis- és középvállalatok nemteljesítési valószínűségére vonatkozóan. Az adatbázis sajátosságait, a modell részletes leírását, illetve a modellezés eredményei részletesen megismerhetők az MNB legfrissebb, A magyar kis- és középvállalati szektor hitelkockázatának modellezése című elemzésében.

A létrehozott modellek felhasználásával a BISZ Zrt. 2016. augusztus 31-én elindítja legújabb, KKV bankinformáció szolgáltatását. A BISZ Zrt. szerződött partnerei ennek segítségével információt kaphatnak saját értékelésük ellenőrzéséhez vagy kiegészítéseként. A szolgáltatást – a KHR keretrendszerén keresztül – a bevezetési időszakban (2017. január 1-ig) minden egyes szerződött partner díjmenetesen használhat.

Az új bankinformáció szolgáltatással kapcsolatos elméleti hátteret a Magyar Nemzeti Bank elérhető a következő linkeken. Tanulmányunkban részletesen bemutatjuk a modellkészítés megfontolásait, illetve a modellezés eredményeit. Széleskörű leíró statisztikákat közlünk a modellezéshez felhasznált adatokról, amelyek segítik az értelmezést. A gyakorlati tudnivalókat, információkat a BISZ Zrt. biztosítja. A gyakorlati dokumentációk a BISZ Zrt. HelpDesk rendszerében érhetők el.

Kapcsolódó oldalak

Dokumentumok