A szanálás finanszírozása céljával jogszabály által létrehozott alap. A Szanálási Alapnak tagja valamennyi intézmény, amelyek csatlakozási díjat és rendszeres éves díjat kötelesek fizetni az alap részére. A Szanálási Alap eszközeinek legkésőbb 2024. december 31. napjáig el kell érnie a Magyarországon engedélyezett hitelintézetek biztosított betétállománya kártalanítási összeghatárának legalább 1 százalékát.  

Az Alap vagyona – a működési költségek fedezésén túl – az alábbi célokra használható fel:

  • a szanálás alatt álló intézmény, annak leányvállalatai, áthidaló intézmény vagy szanálási vagyonkezelő eszközeinek és kötelezettségeinek garantálása;
  • a szanálás alatt álló intézmény, annak leányvállalatai, áthidaló intézmény vagy szanálási vagyonkezelő részére történő hitelnyújtás;
  • a szanálás alatt álló intézmény eszközeinek megvásárlása;
  • áthidaló intézménynek vagy szanálási vagyonkezelőnek nyújtott tőkehozzájárulás;
  • a tulajdonosoknak vagy a hitelezőknek, valamint az OBA-nak fizetendő kártalanítás;
  • a fenti intézkedések bármely kombinációja.