A Magyar Nemzeti Bank (MNB) kutatási lehetőséget kínál 2024-ban fiatal, PhD-fokozattal rendelkező kutatók, haladó PhD-diákok és más európai jegybankok kutatói számára a Költségvetési és versenyképességi elemzések igazgatóságon.

A programban résztvevő kutatók egy jól körülhatárolt témakörben végeznek kutatást az MNB-ben az MNB kutatóival és elemzőivel együttműködve; eközben megismerhetik az MNB tevékenységét. A választott témának kapcsolódnia kell a Bank érdeklődési és kutatási területeihez.

A kutatási eredmények megjelentetéséhez a bank előpublikációs lehetőséget ad az MNB Füzetek sorozatában és támogatja az elkészült tanulmány referált folyóiratokhoz való benyújtását.

A pályázatot elnyerő nem jegybanki kutatók számára az MNB megbízásos jogviszony keretében javadalmazást kínál. A jegybanki kutatókat a KBER csereprogram-egyezményének megfelelően a saját jegybankjuk finanszírozza.

A kutatási program javasolt hossza 2-3 hónap.

Jelentkezés módja:

A programra angol vagy magyar nyelvű pályázat benyújtásával lehet jelentkezni. A pályázat, kérjük, az alábbi elemeket tartalmazza:

  1. Fényképes szakmai önéletrajz;
  2. 1-2 oldalas kutatási terv, amelyben szerepelnek a vizsgálandó kérdések és azok motivációja, valamint a kutatás előzményei;
  3. 1 ajánlólevél (javasolt).

A pályázat benyújtása folyamatos. A döntésről a benyújtást követő 2 hónapon belül értesítést küld a Bank. A beérkezett pályázatokat a költségvetési keret erejéig tudjuk figyelembe venni.

A pályázatokat „Doktori együttműködési program 2024” megjelöléssel kérjük beküldeni, a research.department@mnb.hu email címre.