A versenyképességi reformprogramhoz kapcsolódó új pénzügyi modell egyik kulcsterülete a tudásalapú társadalom. Ennek megalapozásához kíván hozzájárulni az MNB a kiválósági ösztöndíjprogram megalapításával is, annak szem előtt tartásával, hogy az oktatási rendszer egyik legfőbb kihívása, hogy a munkaerőpiac olyan jövőbeli állapotára készítse fel a fiatalokat, amelynek előrejelzése a gyorsuló fejlődés miatt egyre nehezebb.

A Kiválósági ösztöndíjprogramot 2016-ban hívta életre a Magyar Nemzeti Bank.

A Kiválósági ösztöndíjban a Magyar Nemzeti Bank tevékenységéhez kapcsolódó magyar és idegen nyelvű gazdaságtudományi alap-, és mesterképzési szakokon, osztatlan képzéseken kiemelkedő tanulmányi-, tudományos- és közösségi teljesítményt nyújtó nappali munkarendű, állami ösztöndíjas és önköltséges hallgatóknak képzési szintenként maximum 3-3 százaléka részesülhet.

A pályázatokat minden évben az egyetemek írják ki és odaítélésükről bíráló bizottság dönt. Az ösztöndíj 10 hónapra szól. A 2018/2019. tanév második félévétől az addigi egy főre eső havi támogatási összeg 30.000,- forintról 40.000,- forintra emelkedett.

A Kiválósági ösztöndíjasok száma folyamatosan növekszik, a 2016/2017-es tanévben  408 fő, a 2017/2018-as tanévben 424 fő, a 2018/2019-es tanévben 475 fő, a 2019/20-as tanévben 515 fő, a 2020/21-es tánévben pedig már 541 hallgató részesült MNB Kiválósági ösztöndíjban.

Az ösztöndíj elnyeréséről szóló oklevél átadására hagyományosan az MNB által szervezett oklevélátadó konferencia keretében kerül sor.