A versenyképességi reformprogramhoz kapcsolódó új pénzügyi modell egyik kulcsterülete a tudásalapú társadalom. Ennek megalapozásához kíván hozzájárulni az MNB a Kiválósági ösztöndíjprogram megalapításával is, annak szem előtt tartásával, hogy az oktatási rendszer egyik legfőbb kihívása, hogy a munkaerőpiac olyan jövőbeli állapotára készítse fel a fiatalokat, amelynek előrejelzése a gyorsuló fejlődés miatt egyre nehezebb.

A Kiválósági ösztöndíjprogramot 2016-ban hívta életre a Magyar Nemzeti Bank.

A Kiválósági ösztöndíjban a Magyar Nemzeti Bank tevékenységéhez kapcsolódó magyar és idegen nyelvű gazdaságtudományi alap-, és mesterképzési szakokon, osztatlan képzéseken kiemelkedő tanulmányi-, tudományos- és közösségi teljesítményt nyújtó nappali munkarendű, állami ösztöndíjas és önköltséges hallgatóknak képzési szintenként maximum 3-3 százaléka részesülhet. Az Ösztöndíjprogramban jelenleg 25 felsőoktatási intézmény vesz részt.

Támogatott szakok:

Alapképzésen: Alkalmazott közgazdaságtan, Gazdálkodási és menedzsment, Nemzetközi gazdálkodás, Pénzügy és számvitel, Kereskedelem és marketing.

Mesterképzésben: Biztosítási és pénzügyi matematika, Gazdaság- és pénzügy-matematikai elemzés (osztatlan képzés), Közgazdasági elemző, Közgazdálkodás és közpolitika, Master of Business Administration, Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás, Pénzügy, Regionális és környezeti gazdaságtan, Számvitel, Vállalkozásfejlesztés, Vezetés és szervezés, Vállalatgazdaságtan

A pályázatokat minden évben az egyetemek írják ki és odaítélésükről bíráló bizottság dönt. A beérkezett pályázatok értékelésekor a felsőoktatási intézmény 50 %-ban a tanulmányi teljesítményt, 40 %-ban a tudományos tevékenységet (publikáció, tudományos diákköri dolgozat, nemzetközi és hazai versenyeken való részvétel és szakkollégiumi tevékenység), 10 %-os arányban a közéleti, közösségi tevékenységet veszi figyelembe. Az ösztöndíj 10 hónapra szól. A 2021/2022. tanévtől az addigi egy főre eső havi támogatási összeg 40.000,- forintról 50.000,- forintra emelkedett.

A Kiválósági ösztöndíjasok száma folyamatosan növekszik, a 2016/2017-es tanévben 408 fő, a 2017/2018-as tanévben 424 fő, a 2018/2019-es tanévben 475 fő, a 2019/20-as tanévben 515 fő, a 2020/21-es tanévben 541 fő, a 2021/22-es tanévben 554 fő, a 2022/23-as tanévben pedig 577 hallgató részesült MNB Kiválósági ösztöndíjban.

Az ösztöndíj elnyeréséről szóló oklevél átadására hagyományosan az MNB által szervezett oklevélátadó konferencia keretében kerül sor.