A Magyar Nemzeti Bank alapvető feladatai az új jegybanktörvény szerint a pénzügyi stabilitás fenn-tartása és erősítése tekintetében egyrészt bővültek, másrészt ezen új feladatokhoz új, hatékony eszközök állnak rendelkezésre. Ennek keretében 2013. október elsején megalakult az MNB Pénzügyi Stabilitási Tanácsa.

A Pénzügyi Stabilitási Tanács a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény alapján létrehozott döntéshozatali testület, mely hatáskörébe tartozik a Monetáris Tanács által meghatározott stratégiai keretek között a törvény 4. § (5) és (7)–(9) bekezdésében meghatározott feladatokkal kapcsolatos döntéshozatal.

A Pénzügyi Stabilitási Tanács eszerinti hatáskörében: 

 • a pénzügyi közvetítőrendszer egészének stabilitása érdekében folyamatosan figyelemmel kíséri a pénzügyi közvetítőrendszer egészének, illetve a pénzügyi piacoknak a stabilitását,
 • számba veszi a pénzügyi közvetítőrendszer egészét veszélyeztető kockázati tényezőket,
 • elemzi azokat az intézmény- vagy terméktípushoz, ezek gyors elterjedéséhez kapcsolódó kockázatokat, amelyek veszélyt jelenthetnek a pénzügyi közvetítőrendszer egészére nézve,
 • nyomon követi a nemzetközi és az európai piacokon zajló fejleményeket és a pénzügyi közvetítőrendszer egészének stabilitását veszélyeztető kockázatokat, és a Monetáris Tanács által meghatározott stratégiai keretek között dönt a szükséges intézkedésekről,
 • megtárgyalja a pénzügyi közvetítőrendszer egészét érintő stratégiai, szabályozási, kockázati, kérdéseket és szükség esetén állást foglal,
 • a pénzügyi közvetítőrendszer egészének stabilitását fenyegető helyzetben értékeli a rendszerkockázatokat, dönt az azok csökkentése vagy megszüntetése érdekében szükséges intézkedésekről,
 • szükség szerint napirendre tűzi az Európai Rendszerkockázati Testületnek a pénzügyi közvetítőrendszer egészének szempontjából releváns ajánlásait, állásfoglalásait, kockázati figyelmeztetéseit,
 • szükség szerint megtárgyalja az Európai Felügyeleti Hatóságok által kiadott ajánlásokat, határozatokat, ideértve az európai pénzügyi rendszer stabilitásának komoly veszélyeztetettsége esetén a nemzeti felügyeleti hatóságoknak címzett, egyedi intézkedések megtételére felszólító határozatokat is, valamint állást foglal az azokból származó feladatokról,
 • az MNB jogalkalmazási gyakorlatának alapjait ismertető, a 39. §-ban meghatározott törvények hatálya alá tartozó személyekre és szervezetekre nézve kötelező erővel nem rendelkező ajánlást ad ki,
 • évente meghatározza az MNB ellenőrzési tevékenységének kiemelt célterületeit,
 • döntést hoz a 39. §-ban meghatározott törvények hatálya alá tartozó személyek és szervezetek, valamint tevékenységek feletti 4. § (9) bekezdése szerinti felügyelet gyakorlásával kapcsolatos hatósági eljárásokban és
 • döntést hoz a 4. § (8) bekezdés szerinti, külön törvényben meghatározott szanálási feladatkör gyakorlásával kapcsolatos hatósági eljárásokban.

Közlemény a Pénzügyi Stabilitási Tanács megalakulásáról:

A Pénzügyi Stabilitási Tanács tagjai

 • Matolcsy György, az MNB elnöke,
 • Virág Barnabás, Monetáris politikáért, pénzügyi stabilitásért és nemzetközi kapcsolatokért felelős alelnök
 • Dr. Patai Mihály, Digitalizációért és hitelösztönzésért felelős alelnök
 • dr. Kandrács Csaba, Pénzügyi szervezetek felügyeletéért és fogyasztóvédelemért felelős alelnök,
 • Fömötör Barna, Főigazgató
 • Szombati Anikó, Digitalizációért és a FinTech szektor fejlesztéséért felelős ügyvezető igazgató,
 • Banai Ádám, Jegybanki eszköztárért, pénzügyi stabilitásért és devizatartalék- kezelésért felelős ügyvezető igazgató
 • Vastag László, Pénzpiaci szervezetek prudenciális és fogyasztóvédelmi felügyeletéért felelős ügyvezető igazgató
 • dr. Vig Gyula, Engedélyezésért és jogérvényesítésért felelős ügyvezető igazgató

Elérhetőségek

A Pénzügyi Stabilitási Tanács titkárságának postacíme: MNB, 1054 Budapest, Szabadság tér 9.

A Pénzügyi Stabilitási Tanács e-mail címe: pst@mnb.hu

A Pénzügyi Stabilitási Tanács archívált tartalmai