Kedves Látogató! Amennyiben hibát talál az oldalon, vagy további, technikai okokból adódó problémája merül fel, kérjük, hívja az ügyfélszolgálatot. Telefonszám 06-80-203-776. Köszönettel Magyar Nemzeti Bank.
EN

Közvetítők keresése

nyomtatás
A Magyar Nemzeti Bank (MNB) a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvényben (Hpt.) foglalt jogszabályi kötelezettségéből adódóan a pénzpiaci közvetítőkről (közvetítői alvállalkozókról) önálló nyilvántartást vezet, amelyet a honlapján is közzétesz. A nyilvántartás tartalmazza különösen a közvetítő alapadatait, típusát és a megbízó pénzügyi intézmény(eke)t. A közvetítők között a törzsszám (az adószám első nyolc számjegye) és/vagy a név (névtöredék) beírásával lehet keresni.

A biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény (Bit.) 369. § (2) bekezdése alapján biztosításközvetítői tevékenységet Magyarország területén kizárólag olyan személy végezhet, aki - a Bit-ben foglalt kivételekkel - aktív státuszban szerepel a Magyar Nemzeti Bank (MNB) által vezetett nyilvántartásban.

A Bit. 407 § (1) bekezdése szerint az MNB a Bit. alapján bejelentett vagy engedélyezett biztosításközvetítőkről a biztosításközvetítőkkel kapcsolatos engedélyezési és felügyeleti feladatok ellátása céljából nyilvántartást vezet (Regiszter), amelynek adatait a Bit. 407. § (3)-(4) bekezdései tartalmazzák.