Kedves Látogató! Amennyiben hibát talál az oldalon, vagy további, technikai okokból adódó problémája merül fel, kérjük, hívja az ügyfélszolgálatot. Telefonszám 06-80-203-776. Köszönettel Magyar Nemzeti Bank.
EN
EN

Zöld Pénzügyi fogalomtár

Zöld Pénzügyi fogalomtár

nyomtatás

Zöld Pénzügyi fogalomtár


Az alábbiakban találja a Családi Zöld Pénzügyek fogalomtárát. Ez a folyamatosan bővülő összeállítás segítséget nyújt abban, hogy jobban megismerje a zöld pénzügyek alapját, a legfontosabb kifejezéseket.

Kattintson az ábécé betűire, hogy megtalálja az Ön által keresett fogalmat!

A B C D E F G H I J K L M N Ö P Q R S T Ü V Z

Fogalom

Magyarázat

A

A keresett betűhöz jelenleg nem tartozik tartalom a fogalomtárban.

B

Biokapacitás

A biokapacitás- az a (biológiailag) termékeny terület, amely képes megtermelni a szükséges javakat, és ezek kiaknázása utána képes megújulni. Vagyis azt mutatja, hogy egy adott területnek mekkora az eltartóképessége, mekkora erőforrást tud előállítani fenntartható módon az igények kielégítéséhez. Mindezek alapján megmutatja, hogy egy főre mekkora termőterület jut. A biokapacitás azonban nem azonos az ökológiai lábnyommal!

C

CSRD

Az Európai Parlament által 2022 novemberében elfogadott Vállalati fenntarthatósági jelentésekről szóló irányelveket tartalmazza a CSRD. A mozaikszó a Corporate Sustainability Reporting Directive-et takarja.

D

A keresett betűhöz jelenleg nem tartozik tartalom a fogalomtárban.

E

Eco-driving

Energiahatékony, környezettudatos (autó)vezetési stílus, amelynek alapját a vezetéshez való hozzáállás megváltozása adja.

Elektromos jármű

Az elektromos jármű egy olyan közlekedési eszköz, amelyet egy vagy több elektromos motor hajt. Az ehhez szükséges elektromos áramot akkumulátorból vagy más energiatároló eszközből nyeri.

Élelmiszer-kilométer

Az út, amelyet egy adott élelmiszer a termesztési/előállítási helyétől a vásárló (fogyasztó) asztaláig megtesz.

Élelmiszerpazarlás

Élelmiszerpazarlásról (vagy élelmiszer veszteségről) akkor beszélünk, ha az élelmiszer kárba vész/hulladékká válik a élelmiszer-ellátás valamely pontján, vagyis a termelő és a fogyasztó asztala között. Ez történhet nagy- vagy kiskereskedői, étkeztetési szolgáltató vagy fogyasztói magatartás következményeként.

Értékcsökkentő újrahasznosítás

Az újrahasznosításnak az a formája, amikor az újrahasznosítás után gyengébb minőségű anyag keletkezik.

Értéknövelő újrahasznosítás  Az újrahasznosításnak az a formája, amikor az újrahasznosítás után az anyag minőségi paramétereit megtartja, esetleg értékesebb anyag születik.

ESG 

Az ESG - az environmental, social, governance szavak kezdőbetűiből képzett mozaikszó. Az angol kifejezések magyarul: felelős környezeti, társadalmi és vállalatirányítási szempontok figyelembevételét jelenti, amikor egy adott alap a befektetők pénzét különböző részvényekbe, kötvényekbe, állampapírokba fekteti. Ezek a szempontok bővebben: üvegházhatású gázok kibocsátásának mértéke, energiahatékonyság, hulladékkezelés, tiszta energia; emberi jogok, nemi, faji, vallási, identitási diszkrimináció, társadalmi szerepvállalás, emberi kizsákmányolás, gyerekmunka, kiberbiztonság; szervezeti struktúra, üzleti etika, átláthatóság, korrupció. Tehát az ESG-befektetések ezeket a szempontokat is érvényesítik a befektetések kiválasztásakor.

F

Fair trade

Méltányos vagy etikus kereskedelmet tanúsító védjegy. E védjegy szavatolja, hogy amennyiben a termelő harmadik világbeli, valóban megkapja a pénzét az általa előállított termékért.

Fenntartható fejlődés

A fenntartható fejlődés annak a fejlődésnek a definíciója, mely kielégíti a jelen generáció szükségleteit, anélkül, hogy veszélyeztetné a jövő generációinak szükséglet-kielégítését.

Fenntartható konyha

Az alacsonyabb környezeti terhelést jelentő étrend a fenntartható konyha alapja. Ez megjelenik a termékek kiválasztásában (pl.: honnan és milyen alapanyagot vásárolunk), az élelmiszerhulladék csökkentésében, a főzés és tárolás módjában.

FSC-minősítés 

Tanúsítvány, amely azt igazolja, hogy a termék felelős erdőgazdálkodásból származik. A mozaikszó a Forest Stewardship Council rövidítéséből ered.

G

Globalizáció

A termelés, értékesítés és fogyasztás világméretűvé válása gazdasági szempontból.

Greenwashing

Fenntarthatósági jellemzőkkel rendelkező befektetési termékek kapcsán használjuk elsősorban ezt a fogalmat. Jelentése: a környezeti előnyök túlzott kidomborítása, megszépítése a valósághoz képest.

H

Helyi ökoszisztéma 

Helyi életközösség, amelybe beleértjük a környező erdők és élőlényeik életközösségét is.

Hidrogénhajtású autó

Tisztán elektromos autók, amelyekben folyékony hidrogén formájában tárolják az energiát. A hidrogén az üzemanyagcellában kémiai úton termel áramot – hasonlóan egy hagyományos elemhez –, a folyamat végterméke pedig vízgőz. Ezek a motorok tehát károsanyag-kibocsátás nélkül működnek, így az elektromos autók legmodernebb típusai közé tartoznak.

I

A keresett betűhöz jelenleg nem tartozik tartalom a fogalomtárban.

J

A keresett betűhöz jelenleg nem tartozik tartalom a fogalomtárban.

K

Karbonlábnyom

A karbonlábnyom megmutatja, hogy egy ember életmódja (pl.: közlekedési szokásai), egy cég tevékenysége (pl.: gyártási technológiája) vagy egy termék életciklusa nyomán mennyi üvegházhatású gáz kerül közvetetten és közvetlenül a levegőbe. A karbonylábnyom az ökológiai lábnyom része, jelentős részét teszi ki annak.

Karbonsemleges épület

Akkor beszélünk karbonsemleges épületről, ha annak építése, használata, illetve működtetése során a legkisebbre csökkentik a karbonlábnyomot.

Klímabarát tányér

Klímabarát tányérnak hívjuk összefoglaló néven azt a fajta étkezési szokás-együttest, gondolkodásmódot, amikor élelmiszer alapanyagaink vásárlásánál klímavédelmi szempontokat veszünk figyelembe (pl.: a élelmiszerút hossza, tanúsítványok, az adott élelmiszer-ágazat karbonlábnyoma), valamint a menü összeállításánál is szem előtt tartjuk azokat a szempontokat, amelyek lassítják az éghajlatváltozást.

Körkörös gazdálkodás

Körkösös gazdálkodás esetében már a termelési folyamat során (a termék tervezésénél, gyártásánál) figyelembe veszik a további hasznosíthatóságot (pl.: visszaválthatóság, részben vagy teljesen újrahasznosíthatóság).

L

A keresett betűhöz jelenleg nem tartozik tartalom a fogalomtárban.

M

Mikroműanyag

5 mm-nél kisebb műanyagdarabok, amelyek jelen vannak a környezetben: talajban, élővizekben, óceánokban.

N

A keresett betűhöz jelenleg nem tartozik tartalom a fogalomtárban.

Ö

Ökológiai lábnyom

Az ökológiai lábnyom az emberi tevékenység természeti erőforrások iránti igényének lenyomata. Minden emberi tevékenységnek van területigénye – ami lehet szárazföldi és tengeri egyaránt –, ezen területek összességét nevezzük ökológiai lábnyomnak. Minden, amit teszünk, ahol élünk, amit fogyasztunk, ökológiai lábnyomunk része. Ökolábnyoma van egy terméknek, egy embernek, vagy akár egy országnak is.

Ökoszisztéma-szolgáltatás

Az ökológiai rendszer által biztosított "haszon" (pl.: ivóvíz, tiszta levegő).

Ökoturizmus

A felelős turizmusnak azon formája, amikor a cél a természeti értékek megismerése, bemutatása, megóvása.

P

 Párizsi Megállapodás

Az éghajlatváltozás olyan globális fenyegetést jelent, amely ellen a világ összes országának egymással együttműködve kell küzdenie. A világ vezetői 2015-ben ambiciózus új célokat fogadtak el az éghajlatváltozás elleni küzdelem terén. Ez a "Párizsi Megállapodás", amely a globális felmelegedés korlátozására irányuló cselekvési tervet tartalmazza. Az EU összes tagállama megerősítette a megállapodást.

 Passzív ház

Akkor mondjuk egy épületre, hogy "passzív ház", ha meghatározott minősítő rendszer alapján szinte egyáltalán nem vesz fel energiát.

Q

A keresett betűhöz jelenleg nem tartozik tartalom a fogalomtárban.

R

Rekultiváció

Lepusztult területek eredetihez közeli visszaállítása (pl.: bányaművelés vagy hulladéklerakás miatt).

S

SFDR

Mozaikszó, amely a Sustainable Finance Disclosure Regulation rövidítéséből áll össze. E rövidítés egy EU rendeletet takar, amely szerint a piaci szereplőknek a pénzügyi termékeikhez kapcsolódóan közzé kell tenniük a fenntarthatósági információkat is. Célja ezzel, hogy átláthatóbbak legyenek a befektetők számára az ESG alapok.

T

Tanúsító címke

A tudatos vásárlói döntéseket megkönnyítő jelzések, amelyek valamilyen szempontból pozitív környezeti termékjellemzőre hívják fel a figyelmet.

Társadalmi felelősségvállalás

Corporate Social Responsibility (CSR) angol elnevezés magyar megfelelője, amely egy szervezeti stratégiát takar, melynek keretein belül a vállalatok kötelezettségeiken túl, önszántukból tesznek lépéseket a közjó érdekében, például a természet megóvásáért, a közösségért, a környezetért.

Taxonómia rendelet

EU rendelet, mely kritériumokat állapít meg annak eldöntésére, hogy egy gazdasági tevékenység környezeti szempontból fenntarthatónak minősül-e, annak megállapítása céljából, hogy egy befektetés környezeti szempontból milyen mértékben fenntartható.

Ü

Üvegházhatás

Az üvegházhatás egy folyamat, amelyet a Föld légkörét alkotó gázok okozzák. Az üvegházhatás során a Föld légköre a napsugarak egy részét elnyeli, egy részét azonban visszaveri. E körforgás által a felszín és az alsóbb légkör hőmérséklete magasabb lesz.

Üvegházhatású gázok (ÜHG)

Olyan gázok, amelyek a légkörben az üvegházhatás kiváltásáért felfelősek. A Föld légkörében a legfontosabb üvegházhatású gázok a vízgőz, a szén-dioxid, a metán, a dinitrogén-oxid és az ózon. Az üvegházhatású gázok koncenctrációjának emelkedése fokozódó üvegházhatáshoz vezet, amely következtében emelkedik a Föld átlaghőmérséklete.

V

Vízlábnyom

A vízhasználatnak is van ökológiai lábnyoma: egy adott idő alatt elfogyasztott (elpárologtatott), vagy beszennyezett víz mennyiségét jelenti. A vízlábnyom jelzi mindazt a felhasznált vízmennyiséget, amennyit közvetlenül elfogyasztunk és amennyit közvetve az előállított termékek, igénybe vett szolgáltatások előteremtéséhez használtunk el.

Z

Zero waste

A hulladékmentességre (hulladék keletkezésének megelőzésére) irányuló elvek. 

Zöld ajánlás / MNB Zöld ajánlás

A Magyar Nemzeti Bank ajánlása a pénzügyi intézmények részére, amelyben megfogalmazza az éghajlatváltozással kapcsolatos, a környezeti kockázatokról, valamint környezeti fenntarthatósági szempontok érvésenyítéséről szóló javaslatait.

Zöld befektetés

Környezetvédelmi szempontokat szem előtt tartó befektetések, amelyek közvetve vagy közvetlenül támogatják a környezetvédelmet. A befektetés célpontjai olyan projektek, amelyek környezetvédelemre irányulnak.

Zöld kötvény

Olyan vállalatok kötvényei, amelyek a fenntarthatóság, környezetvédelem, társadalmi tudatosság és klímavédelmi szempontok alapján is működnek. 

Zöld pénzügyek

Egyre gyakrabban halljuk, hogy a hosszabb távú gazdasági növekedés és a fenntartható fejlődés nem választható el egymástól, ezek szorosan összefüggenek. Az átlagemberek mindennapi döntései hogyan befolyásolhatják mindezt? Ha megvizsgáljuk a kérdést, arra jutunk, egyéni szinten is igaz: a tervezés, a hosszú távú gondolkodás és a fenntartható életmód jótékony hatással van egyrészt a pénztárcánkra, másrészt a környezetünkre. Azaz anyagilag is megéri, ha körültekintő és tudatos fogyasztói döntéseket hozunk. A zöld pénzügyek fogalom mögött az az elv áll, hogy pénzügyeink a környezet védelmébe állíthatók, hiszen pénzügyi döntéseinkkel is "szavazunk" (akár egy őstermelő, akár egy ESG alap mellett tesszük le a voksunkat).

Ez a weboldal sütiket használ a kényelmesebb böngészés érdekében. A honlap használatával Ön elfogadja, hogy az oldal sütiket használ. Kérjük, olvassa elSüti tájékoztatónkat,amelyben további információkat olvashat a sütikről és azt is megtudhatja, hogyan tudja kikapcsolni vagy törölni őket.Elfogadom

Tájékoztatjuk, hogy az adatvédelmi jogszabályoknak való megfelelés érdekébenAdatvédelmi tájékoztatónkmegváltozott.Értem