A 2010-2070 közötti 60 éves ciklus második évtizedét kezdjük. Ahogy már többször korábban, az évtized elején dől el, hogy megnyerjük vagy eltékozoljuk a történelmi időt.

 

Javaslom, játsszunk nyerésre, így már most vázoljuk fel a haditervet. A 2020-as évek döntő feladatait kijelölve világos, hogy:

 

 • Az évtized drámai indulása után gyors és erős növekedési fordulatra van szükség.
 • Ezt követően, sőt erre építve visszatérhetünk a fenntartható egyensúly képletéhez.
 • Elérhetjük az EU akkori átlagos fejlettségi szintjének a 100 százalékát 2030 végére.
 • Ezzel elérhetjük az osztrák fejlettség közel négyötödét.
 • Egyszerre érhetjük el az EU átlagos gazdasági fejlettségét, életszínvonalát és ennél is magasabb életminőséget.
 • Tehetjük, mert már az évtized elején megtalálhatjuk a fenntartható felzárkózás közösségi és üzleti modelljét.

 

Ehhez a következő menetrendet érdemes követni:

 

 1. Az évtized versenyképességi reformjainak zömét most kell elindítanunk ahhoz, hogy az egész évtized során kifejthessék hatásukat. /A 2010-es évtized 50 legfontosabb reformjából 43-at 2010 és 2013 között megvalósítottunk, illetve elindítottunk, valójában így nyertük meg az elmúlt 10 évet/.
 2. 2010 után először az egyensúlyt állítottuk be, ezt követően értünk el növekedési fordulatot. Most fordított a feladat. Először vissza kell nyerni a növekedést, majd annak eredményeivel visszaállíthatjuk az egyensúlyt.
 3. Az uniós forrásokat /legalább 50 milliárd euró/ és a hazai pénzügyi forrásokat /a jegybanki, banki és költségvetési források együtt, előbbivel azonos nagyságrendben/ kombinálva egyszerre lehet elérni valamennyi megcélzott fordulatot. Mindehhez párhuzamosan kell kezelni a fejlesztéspolitikát és a versenyképességet.
 4. Ausztria sikerének egyik titka, hogy mintegy 170, a globális piac réseit kihasználó, és ennek köszönhetően nagyra nőtt családi vállalkozás adja a GDP gerincét! Ezt érdemes ismételni, csak más réseket kell figyelembe venni.
 5. Ebben az évtizedben nem nyerhet az, aki nem hajtja végre a digitális átállást az élet minden területén. Előre hát!
 6. Az nyer ebben az évtizedben, aki a hálózati és platformműködésre tér át az üzleti élet minden területén.
 7. Akkor nyerünk, ha a térszerkezetet átalakítjuk a gazdasági felzárkózás és a versenyképességi fordulat számára. Ez egy 4 millió főt érintő Budapest Régiót jelent, amely a városhálók szövetségéből merít. Ezek a városhálók az államhatáron belül és a Kárpát-medencében működnek: ilyen a Debrecen-Nyíregyháza-Miskolc-Szolnok háló, a Győr-Szombathely-Sopron háló, a Székesfehérvár-Balaton-Veszprém háló, valamint a Szeged-Szabadka-Újvidék háló és még más hasonló kapcsolódások.
 8. Akkor nyerünk, ha jelentős tőkekivitelt, azaz hazai profitot is termelő kifektetéseket hajtunk végre stratégiai ágazatokban a Kárpát-medencében és a tágabb régióban egyaránt.
 9. Az hozhat sikert, ha a modern ágazatokba külföldről érkező közvetlen beruházások /FDI/ és a szolgáltatások mellé saját tulajdonú ipart építünk.
 10. Az igazi titok a tehetségek felépítése és „röptetése” a tudomány, az üzlet, a közösségek és a politika világában.

 

Nézzünk szét, mert jól látja William Gibson:

„A jövő már itt van, de egyenlőtlen szétosztásban, ezért még nem látszik mindenütt.”