2020-ban beléptünk a rendszerváltoztatást követő /1990-tól 2010-ig tartó/ átmeneti időszak utáni 20 év második évtizedébe. Az elsőt, a 2010 és 2019 közötti tíz évet jól használtuk fel nemzeti céljaink elérésére. Sőt, a Trianon utáni száz év legjobb évtizedét teljesítettük.

A magyar receptet ismerjük. Jelentős átalakításokkal, tehát reformokkal, már az évtized elején megnyerni az évtized egészét. Valóban, a 2010-2019 közötti évtized 50 legfontosabb reformjából legalább 40-et az első három évben dolgoztunk ki és vezettünk be.

A siker megismételhető a következő évtizedben, tehát a 2020-2029/2030-as szakaszban is. Ehhez használnunk kell a bevált receptet:

a 2020-as évtized megnyeréséhez már az első három évben tervezni és indítani kell a 2030-ig szükséges reformok legalább 80%-át!

Évtizedünk megnyeréséhez jól kell kiaknáznunk geopolitikai helyzetünket, időbeli környezetünket, az emberi-intézményi erőforrásokat és a nem-humán tényezőket /pénz, technológia, természeti erőforrások/.

A geopolitikai erőteret kettősségek jellemzik. A nyugati szövetség és a keleti nyitás, az észak-dél ellentéte az eurózónában, az USA és Kína közötti tojástánc, az integráció mélyítése és bővítése között zajló harc évtizedünkben is folytatódnak. Magyarország jól kezelte a kettősségeket, mert elkerülte a csapdákat, miközben élt a lehetőségekkel. Eddig az idővel is jól sáfárkodtunk. A 2010-2012 közötti viharos éveket válságkezelésre, a 2013-2019 közötti napos éveket növekedésre fordítottuk, mindkettőt kitűnő eredménnyel.

Most azonban fordul a történelem. 2020 leállította a régi világot és új irányba állította az emberiséget.

Hasonló már történt az elmúlt száz évben. Az 1910 és 1930 közötti átmeneti két évtized után következő húsz esztendő /1930-1950/ kettős története tanulságos lehet a 2010 és 2030 közötti két évtized felől nézve.

A történelem ritmusai nem ismétlést hoznak, inkább erős hajlamokat jeleznek hasonló fordulatokra,  amint látható ez a rokon időszakaszokban. Az egyik történelmi ritmus a 60+20 éves, azaz 80 éves ciklus, ami három húszéves szakaszból /kiépülés, tető- és mélypontok, bomlás/ valamint egy, a régiből az újba átvezető átmeneti húsz évből áll.

Egyik időbeli rokonunk az erős, sőt tragikus fordulatokat hozó 1940-es évtized. Ezt az időbeli lefutást kell most módosítanunk úgy, hogy jóra fordítjuk a korszak drámaian erős energiáit. Hogyan?

Részben úgy, hogy jól aknázzuk ki a másik két tényezőt, a humán /intézményi és a gazdasági/ és a természeti erőforrásokat. A siker megelőz és gyógyít, ezért 2030-ra előre kell hoznunk nemzeti céljaink teljesítését. Évtizedünk drámai fordulatainak csillapítására, sőt formálására hasonlóan erős reformokat és fordulatokat kell végrehajtanunk. Ha nem mi fordítunk, velünk fordul a világ, de nem nekünk kedvező irányba.

 

A történelmi tanulságok alapján 2030-ra szükségünk van:

 

 1. Teljes demográfiai fordulatra, legalább évi 110 ezer újszülöttel.
 2. Teljes életmód fordulatra, ami az egészséges és aktív életmódot teszi általános mintává.
 3. Teljes intézményi fordulatra az egészségügyben.
 4. Új biztonságos, tehát fenntartható nyugdíjrendszerre.
 5. Versenyképes oktatási rendszerre, egyetemekre az első 100 között.
 6. A pénz és technológia házasságából előálló új pénzügyi rendszerre.
 7. Világszínvonalú közlekedési infrastruktúrára.
 8. Egészséges mezőgazdaságra és biztonságos élelmiszeriparra.
 9. Tőke- és technológia-intenzív iparra.
 10. Fejlett kreatív iparra.
 11. Sokszínű és dinamikus szolgáltató szektorra.
 12. Versenyképes és hatékony, iránymutató állami intézményekre.

 

Ebből lép elő a második – az előző évtizedben egyszer már megszülető – 150 milliárd eurónyi magyar GDP legalább kétharmada, ezek nélkül aligha. Ehhez kellenek okos és mély reformok már az évtized elején.

Thomas Jefferson híres mondásának rejtett tanácsával is élnünk kell:

„Az őszinteség a bölcsesség könyvének első fejezete.”