A kialakult gyakorlat szerint a költségvetés devizaeszközeit nem a piacon, hanem az MNB-nél váltja át forintra. Az MNB az elmúlt években a kormányzati devizakonverzió likviditási hatásainak semlegesítése érdekében az állami devizaforrás-bevonás egy részét értékesítette a devizapiacon.

A Monetáris Tanács áttekintette és eredményesnek ítélte a piacra vezetés eddigi gyakorlatát. Ez alapján arról döntött, hogy az Európai Uniós transzferekből és a külföldi kötvény-kibocsátásokból származó nettó deviza-forrásbevonás egy részét az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően piacravezeti. A konverzió másik részét az MNB a devizatartalékok indokolt növelésére fogja fordítani.

A jegybank a jövőben is az eddig alkalmazott módszert folytatja. Ez azt jelenti, hogy a piacra vezetéssel továbbra sem kívánja befolyásolni a forint árfolyamának alakulását. Az eladásokra az év során, a bankközi devizapiacon, a piaci helyzet és az OTC piaci szokványok figyelembe vételével, sok részletben, kis tételekben és árelfogadó módon kerül majd sor. Az ügyletek lehetséges partnerei az MNB-nél devizapiaci limittel rendelkező hazai és külföldi hitelintézetek lesznek.

Az állam devizafinanszírozási politikájának és az EU-transzferek várható egyenlegének függvényében, ha szükséges, az MNB a következő években is folytatja a költségvetés jegybankkal szembeni nettó devizakonverziójának piacra terelését.

Budapest, 2006. január 9.

MAGYAR NEMZETI BANK