Az EKB eszköztárához igazodva az MNB az elfogadható fedezetek tekintetében a kötvényekre vonatkozó minősítési kritériumot a jelenlegi „A”-ról „BBB-”ra módosítja.

Az MNB Bankszámlavezetésre vonatkozó üzleti feltételeihez igazodva A jegybank forint- és devizapiaci üzleti feltételeiben a „pozitív limit” kifejezés helyett a „minimum egyenleg” kifejezést használja a jövőben.

A fentieknek megfelelően 2008. november 18-i hatállyal módosításra kerülnek A jegybank forint- és devizapiaci műveletinek üzleti feltételei. A módosításokkal egységes keretbe foglalt Üzleti feltételek elérhető az MNB honlapján.

Budapest, 2008. október 3.
Magyar Nemzeti Bank

A jegybank forint- és devizapiaci műveleteinek üzleti feltételei (2008. november 18-tól hatályos)