A Magyar Nemzeti Bank a pénzügyi kultúra fejlesztésére irányuló nemzeti stratégia kidolgozását kezdeményezi

Budapest, 2008. október 2. – A Magyar Nemzeti Bank kezdeményezésére a mai napon számos intézmény és szervezet írta alá – többek között az OECD – azt a szándéknyilatkozatot, amelynek célja a pénzügyi kultúra fejlesztésére irányuló nemzeti stratégia kidolgozása. A jegybank ezzel párhuzamosan bejelentette, hogy a pénzügyi kultúra fejlesztését szolgáló programok kidolgozására és megvalósítására a Magyar Bankszövetséggel és a Diákhitel Központ ZRt-vel közösen létrehozta a Tudatos Pénzügyekért Alapítványt.

A Magyar Nemzeti Bank fontos feladatának tartja, hogy törvényben rögzített alapfeladatainak támogatásaként aktívan részt vegyen a pénzügyi kultúra fejlesztésében. A jegybank ma nemzetközi konferenciát rendezett, amelynek fókuszában a pénzügyi tudatosság növelése, a pénzügyi kultúra fejlesztése állt.  Az eseményt megnyitó Simor András elmondta: „a pénzügyekben való jártasság mind egyéni, mind össztársadalmi szinten kiemelt fontosságú, a pénzügyi kultúra és a pénzügyi tudatosság fejlesztése pedig aktuális és fontos kérdés, melyben számos hazai intézmény és szervezet érdekelt”. A jegybankelnök hozzátette: „egy adott ország pénzügyi kultúrájának szintje hatással van gazdasági egyensúlyi és fenntarthatósági kérdésekre: az általános pénzügyi kultúra hiánya vagy megléte befolyásolja a piaci versenyt, az erőforrások hatékony elosztását, és ezen keresztül végső soron a kiegyensúlyozott gazdasági növekedést is”.

A pénzügyi kultúra fejlesztése világszerte egyre nagyobb hangsúlyt kap. Az érintett nemzetközi szervezetek felismerték: hosszútávon növeli a társadalmi jólétet, ha a tájékozott fogyasztók körültekintően, a várható előnyök és kockázatok ismeretében döntenek egyéni pénzügyeikről.

A konferencián részt vett Angel Gurría, az OECD főtitkára is, aki elmondta, a nemzetközi szervezet kiemelten fontosnak tartja a pénzügyi jártasság fejlesztését, és azt, hogy az egyes országok megismerhessék egymás sikeres kezdeményezéseit. A főtitkár hozzátette, az OECD arra kéri a kormányokat, hogy tegyenek lépéseket a pénzügyi kultúra fejlesztésére irányuló nemzeti stratégia kialakítása és az e célt szolgáló programok megvalósítása érdekében.

A mai konferencián sor került egy szándéknyilatkozat aláírására is, melyben a csatlakozó hazai szervezetek mellett az OECD is kifejezte elkötelezettségét a magyar lakosság pénzügyi jártasságának fejlesztése iránt. Az aláírók egyetértettek abban, hogy a széles lakossági rétegek pénzügyi ismereteinek bővítése olyan hosszú távú feladat, amelyben eredmények csak jól megalapozott stratégai célok alapján és megfelelően kidolgozott, harmonizált programok hatékony megvalósítása révén érhetők el. Éppen ezért a programok összehangolt és hatékony kidolgozása és végrehajtása érdekében az érintett szervezetek támogatják a pénzügyi kultúra fejlesztésére irányuló nemzeti stratégia közös kialakítását.

A pénzügyi tudatosság növelése, a pénzügyi kultúra fejlesztése nem egyszerűen szétszórt felvilágosító kampányokról és ismeretátadásról szól. Kimutatható és tartós eredmények csak akkor érhetők el, ha a szemléletváltozás az érintettek minél szélesebb körében megtörténik. Ennek érdekében az MNB 2008. elején kezdeményezte egy alapítvány létrehozását, melynek kifejezett célja, hogy a nemzetközi ajánlásokkal összhangban elősegítse az érdekeltek közötti párbeszédet. A létrejött Tudatos Pénzügyekért Alapítvány együttműködési lehetőséget kíván teremteni, és aktívan részt vállal a pénzügyi kultúra fejlesztésére irányuló társadalmi jelentőségű programok kidolgozásában, továbbá kezdeményezi és támogatja a pénzügyi jártasság fejlesztését célzó hosszú távú, nemzeti szintű, kormányzati stratégia létrejöttét.
Az MNB, a Bankszövetség és a Diákhitel Központ – mint alapítók – mellett a Tudatos Pénzügyekért Alapítvány stratégiai támogatói között a GVH, PSZÁF és a Budapesti Értéktőzsde is jelen van.  Az alapítvány, amelynek elnöke dr. Várhegyi Éva, a napokban kezdi meg működését.

A konferencia anyagait itt tekintheti meg.

MAGYAR NEMZETI BANK
Kommunikáció