Az elmúlt napokban az Európai Bizottság több fórumon jelezte a Magyar Köztársaság Kormánya számára, hogy az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról szóló 2010. évi XC. törvény sérti az Európai Unió működéséről szóló Szerződés 130. cikkét. Ezen észrevételeket az Európai Bizottság a Magyar Nemzeti Bank részére is megküldte. Az Európai Unió intézményei – így az Európai Központi Bank is – a tagállamok törvényalkotási folyamatát hivatalból figyelemmel kísérik. A Bizottság feladata, hogy – mint az Európai Unió működéséről szóló Szerződés „őre” – az uniós jogot a tagországokban érvényre juttassa.

Július elején a Magyar Nemzeti Bank az MNB törvényt módosító jogszabály tervezetét a Nemzetgazdasági Minisztérium felkérésére véleményezte.

Még júliusban a Nemzetgazdasági Minisztérium az EKB-nak is közvetlenül megküldte a törvényjavaslatot az uniós szabályoknak megfelelően, hogy arról kikérje az EKB véleményét. Az EKB a törvényjavaslatra vonatkozó véleménytervezetét az általános gyakorlatot követve minden, a Központi Bankok Európai Rendszeréhez tartozó jegybanknak – így az MNB-nek is – megküldte, kérve véleményét. Az MNB a korábban képviselt álláspontját fenntartva az EKB véleménytervezetével egyetértett.

A Kormány sem az EKB, sem az MNB véleményét nem vette figyelembe, ezzel olyan törvény született, amely sérti az uniós és a magyar jogot is.

A Bizottság az Európai Unió működéséről szóló szerződéssel össze nem egyeztethető tagállami jogszabályalkotás miatti kötelességszegési eljárást saját mérlegelése alapján hivatalból, és nem panaszok alapján indít meg. A Bizottság általános gyakorlata szerint a kötelességszegési eljárás megindítására vonatkozó döntését megelőzően a tagállam illetékes szerveivel tárgyalásokat folytat, amelynek során adatokat kér a jogsértés megállapíthatóságához. Ennek megfelelően a Magyar Nemzeti Bank az Európai Bizottság jogszabály módosítással kapcsolatos kérdéseit megválaszolta.

A Magyar Nemzeti Bank függetlensége megsértésének ügye a Magyar Köztársaság és az Európai Unió közötti, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 258. cikkében szabályozott, az Európai Bizottság döntése alapján megindított jogvitát, kötelességszegési eljárást eredményezhet. A Magyar Nemzeti Bank a jelenleg hatályos jogszabályokat megtartja, a jogvitában nem vesz részt.

A Magyar Köztársaság miniszterelnökének e jogvitával kapcsolatos, a Magyar Nemzeti Bankot és annak elnökét érintő politikai támadása veszélyezteti a magyar monetáris politika és a magyar gazdaságpolitika irányítóinak elvárt és kívánatosnak tartott együttműködését. A Magyar Nemzeti Bank elsődleges célja az árstabilitás elérése és fenntartása, emellett alapvető feladata a magyar pénzügyi rendszer stabilitásának támogatása. Munkáját ennek szellemében, az intézmény valamennyi munkatársának legjobb szakmai meggyőződése szerint végzi. Politikai csatákban a független magyar jegybank nem vesz részt. Feladata a monetáris politika alakítása és ennek a jövőben is maradéktalanul meg fog felelni.

A gazdaságpolitika irányítása a Magyar Köztársaság Kormányának a feladata. A gazdasági növekedés beindításához hiteles és hosszútávon fenntartható gazdaságpolitikára, a nemzetközi gazdasági környezetet és pénzügyi körülményeket figyelembe vevő gazdaságpolitikai intézkedésekre, a jegybank intézményi függetlenségének tiszteletben tartására, a magyar és nemzetközi pénzügyi szervezetekkel való együttműködésre, a kölcsönös bizalom fenntartására és megőrzésére van szükség. A Magyar Nemzeti Bank vezetői fontosnak és szükségesnek tartják a magyar gazdaságpolitika irányítójával, a Kormánnyal való együttműködést és – a politikai támadások ellenére – továbbra is ennek szellemében kívánnak működni.

Budapest, 2010. szeptember 8.

MAGYAR NEMZETI BANK

Kommunikáció