A Monetáris Tanács döntése alapján az MNB 2010. február 8-án 2010. év végéig tartó jelzáloglevél-vásárlási programot hirdetett, összesen legfeljebb 100 milliárd forint értékben. A jegybank célja a forint jelzáloglevelek likviditási hozamfelárának tartós csökkentése volt, a hosszú futamidejű forint finanszírozás feltételeinek javítása érdekében. Az MNB vásárlásainak nagyobb részét ezért az elsődleges piacon tervezte végrehajtani úgy, hogy a likviditási felárak érdemi csökkenését lehetővé tevő nagy, folyamatos másodpiaci árjegyzéssel rendelkező jelzáloglevél-sorozatok kibocsátását ösztönzi.

A program gerincét jelentő, a jelzáloglevél-kibocsátó hazai jelzálogbankok kezdeményezésével zajló elsődleges piaci vásárlások azonban jelentősen elmaradtak a várakozásoktól, így az erre szánt keret döntő része kihasználatlan maradt. Mindössze egy hazai jelzálogbank kezdeményezte az MNB részvételét egy új, több részletben kibocsátott sorozatának jegyzésében. Ennek keretében az MNB hat elsődleges piaci aukción összesen valamivel több, mint 7 milliárd forint értékben vásárolt ebből a sorozatból, ami a bankcsoporton kívüli befektetők által jegyzett összeg 20 százalékát teszi ki.

A rendelkezésre álló keretösszeg kisebb részéből az MNB korábban kibocsátott jelzálogleveleket tervezett vásárolni, elsősorban az új, nagyobb likviditású sorozatok iránti piaci keresletet támogatása érdekében. A másodpiaci vásárlások az MNB terveinek megfelelően haladtak az év folyamán, a jegybank az eddigi tíz másodpiaci tenderen összesen csaknem 30 milliárd forintnyi jelzáloglevelet vásárolt. Az MNB elsődleges- és másodpiaci vásárlásainak részletes adatai az alábbi oldalon találhatók:

http://www.mnb.hu/Monetaris_politika/mnbhu_eszkoztar/mnbhu_eszkoztar_tenderek/
mnbhu_jelzaloglevel_vasarlasi_program

Az MNB jelzáloglevél-vásárlási programja részleges eredményt hozott. A másodpiacon a forint jelzáloglevelek állampapír-hozamokhoz viszonyított 2009-es 150-200 bázispontos átlagos hozamfelára 2010 végére 80-150 bázispontra csökkent, miközben a forgalom az MNB vásárlásait figyelmen kívül hagyva is több mint 50 százalékkal emelkedett. Az elsődleges piaci kibocsátások alacsony mennyisége miatt azonban jelentős előrelépést nem sikerült elérni a hazai bankok hosszú futamidejű forint forrásbevonása területén. A jelzálogbankok várakozástól elmaradó jelzáloglevél-kibocsátása részben a forint jelzáloghitelezés alacsony 2010-es növekedésével magyarázható, részben pedig azzal, hogy az alacsony növekedésű hitelezéshez szükséges forint forrást a bankok jellemzően a jelzálogleveleknél rövidebb futamidejű forrásokból szerezték meg.

Jelenlegi információink alapján – többek között a kilakoltatási moratórium fenntartása és a magánnyugdíj-pénztári rendszert érintő változtatások miatt – e körülményekben 2011 során sem várható jelentős változás, ezért az MNB jövőre nem folytatja jelzáloglevél-vásárlási programját. Az MNB 2010. december 8-án tartja utolsó másodpiaci jelzáloglevél-vásárlási tenderét, míg a program feltételeinek megfelelő jelzáloglevél-kibocsátások legfeljebb 20 százalékának MNB által történő lejegyzését 2010. december 31-ig kezdeményezhetik a hazai jelzálogbankok. A program keretében kibocsátásra került jelzáloglevél-sorozathoz kapcsolódó kölcsönzési lehetőséget 2011. március 16-ig biztosítja az MNB.

Az MNB továbbra is figyelemmel kíséri a forint jelzáloghitelezés és a hazai jelzáloglevél-piac fejlődését, valamint továbbra is fontosnak tartja a hosszú távú megtakarítások és a hazai hitelintézetek hosszú forintforrás-bevonásának támogatását. Amennyiben a forint alapú hitelezés növekedésnek indul, és a bankok motiváltak lesznek abban, hogy ez a növekedés mérlegük lejárati összhangjának javulása mellett valósuljon meg, az MNB megfontolja egy új jelzáloglevél-vásárlási program felállításának lehetőségét.