A Monetáris Tanács 2010. szeptember 6-i döntése alapján az MNB 2010. szeptember 14-től egy kezdeti próbaidőre megkezdte a bankrendszer egészét érintő likviditási hatások előrejelzésének publikálását a hitelintézetek likviditástervezésének támogatása céljából. A piaci szereplők visszajelzései alapján a hitelintézetek nagy része a publikálás megkezdése óta rendszeresen figyelemmel kísérte az MNB likviditási prognózisát, ami különösen a nagyobb volumenű likviditási sokkok előrejelzésében bizonyult hasznosnak. Annak ellenére, hogy a bankrendszer továbbra is nagy volumenben támaszkodik a jegybank egynapos betétoldali rendelkezésre állására, az egynapos bankközi piac forgalma az elmúlt hónapokban már jelentős élénkülést mutatott.

Az MNB megítélése szerint a likviditási prognózis az indulás óta hatékonyan tudja támogatni a bankrendszer szereplőinek likviditáskezelését. Az MNB 2011. júniustól ezért továbbra is folytatja a bankrendszer egészét érintő likviditási hatások előrejelzésének publikálását. A prognózis megjelentetésével a jegybank a hitelintézetek likviditástervezésének támogatásán keresztül továbbra is azt kívánja elősegíteni, hogy az irányadó eszköz igénybevétele optimális nagyságú legyen, és a hitelintézetek egyre kevésbé támaszkodjanak az egynapos hitel- és betétoldali rendelkezésre állásra. Ezáltal az egynapos bankközi kamatok még szorosabban követhessék a jegybanki alapkamat alakulását.

A bankrendszer likviditásváltozásának előrejelzését az MNB továbbra is honlapjának a monetáris politikai eszköztár részén, valamint a Reuters NBHL és a Bloomberg NBH4 oldalain fogja megjelentetni minden héten a jegybanki irányadó eszköz, a kéthetes MNB-kötvény aukcióját megelőzően.

Az MNB felhívja a partnerei figyelmét arra, hogy elsősorban a kincstári számla egyenlegének nehéz előrejelezhetősége miatt az MNB továbbra is csak számottevő előrejelzési bizonytalansággal tudja megbecsülni a bankrendszer likviditásának várható alakulását. Ezért az MNB nem vállal semmilyen felelősséget az előrejelzés pontosságáért, és a tényleges likviditási helyzet prognózistól eltérő alakulását utólag továbbra sem fogja publikálni vagy kommentálni.

MAGYAR NEMZETI BANK