Az elmúlt időszakban egyre több szó esik a médiában az ún. fizetésre használható virtuális eszközökről, melyek közül legismertebb a Bitcoin. Az MNB fontosnak tartja a jelenlegi és leendő felhasználók megfelelő tájékoztatását annak érdekében, hogy a fogyasztók tudatában legyenek a fizetésre használható virtuális eszközök kockázataival, veszélyeivel, és ezek ismeretében döntsenek a használata, illetve használatának mellőzése mellett.


A fizetésre használható virtuális eszközök, így a Bitcoin sajátossága, hogy a kibocsátója nem egy intézmény, amely a kibocsátáshoz kapcsolódóan kötelezettségekkel és felelősséggel is rendelkezik, hanem a felhasználók közössége. Ezen eszközök jellemzően csak elektronikusan léteznek, és az erre speciálisan alkalmas ún. virtuális pénztárcában tárolhatók. Ilyen eszközhöz ún. „bányászat” útján (mely egy nagy számítási kapacitást igénylő nyílt forráskódú szoftver segítségével történhet), törvényes fizető eszközért történő vásárlással, valamint kereskedőként, szolgáltatóként az áru, illetve szolgáltatás ellenértékeként elfogadva lehet hozzájutni.


A fizetésre használható virtuális eszközök előnyös tulajdonságai között szokták emlegetni többek között az anonimitást és a gyorsaságot, amelyek abból származnak, hogy nincs kibocsátójuk és a velük történő fizetésben nincs szükség közvetítő intézményre. Az MNB véleménye szerint azonban ezek a vélt előnyök egyben jelentős problémákat és kockázatokat is hordoznak magukban, amelyekkel mindenkinek tisztában kell lennie, mielőtt használni kezdené ezen eszközöket.

A fizetésre használható virtuális eszköz elveszhet, ellophatják.


A fizetésre használható virtuális eszközök megvásárlására vagy egy másik ilyen eszközzel rendelkező felhasználótól, vagy egy erre szakosodott tőzsdén keresztül van lehetőség. Tekintve azonban, hogy ezekre a tőzsdékre általában semmilyen szabályozás nem vonatkozik, a felhasználók számára semmi nem garantálja, hogy befizetett törvényes fizetőeszközükért cserében valóban meg is fogják kapni a megfelelő mennyiségű fizetésre használható virtuális eszközt. A fizetésre használható, virtuális pénztárcák bármilyen eszközön tárolhatók, így – hasonlóan más digitálisan tárolt adatokhoz – a hozzá tartozó kódok esetleges feltörésével a fizetésre használható virtuális eszköz hozzáférhetővé, így ellophatóvá válik, azonban a pénzforgalmi szolgáltatók által üzemeltett rendszerekkel szemben ilyen esetben semmilyen szabályozás sem védi az ügyfeleket.  

Hatósági felügyelet hiánya


A Bitcoin és a hozzá hasonlóan működő többi fizetésre használható virtuális eszköz esetében nem léteznek szabályozott keretek között működő kibocsátó és közvetítő intézmények, ennek megfelelően azok kívül esnek az MNB felügyeleti hatáskörén. Amennyiben a Bitcoin nyilvántartása vagy a tranzakciók lebonyolítása során bármilyen probléma lépne fel, nincsen olyan hatóság, akihez a fogyasztók fordulni tudnak, és amely fel tudna lépni a felhasználók érdekében.

Felelősségi, garanciális és kárviselési szabályok hiánya


A Bitcoin és a hasonló eszközök egy olyan decentralizált rendszerben működik, amelyben a tranzakciók lebonyolítása a rendszer résztvevői által közösen biztosított erőforrások felhasználásával történik, a tranzakciók lebonyolításának végleges jóváhagyása pedig a rendszer résztvevőinek a visszaigazolásán alapul. Amennyiben egy ilyen rendszerben probléma adódik akár a tranzakciók lebonyolítása során, akár a rendszer működésével kapcsolatban, akár pedig a rendszer valamelyik tagjának szándékos visszaélése miatt, a virtuális fizetésre használható eszközök tulajdonosai számára egyetlen intézmény sem garantálja a tranzakciók lebonyolítását, valamint nem is téríti meg semmilyen intézmény az ügyfelek kárát, semmilyen intézmény sem vállal felelősséget a felhasználók virtuális eszközökben elhelyezett pénzéért.

A fizetésre használható virtuális eszköz értéke gyorsan változhat


A fizetésre használható virtuális eszköz ára – mint ahogy az különösen az elmúlt év utolsó hónapjaiban megfigyelhető volt – rendkívül változékony, jelentős elmozdulást mutathat mind pozitív, mind pedig negatív irányba, amely nagymértékben nehezíti elsősorban a kereskedői, szolgáltatói elfogadását, és jelentősen növeli az azzal történő fizetés, vásárlás kockázatát.

A fentiekre tekintettel az MNB felhívja a fogyasztók figyelmét, hogy legyenek rendkívül körültekintőek, fokozott óvatossággal járjanak el, mielőtt ilyen eszközöket, például Bitcoint használnak.