Az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság (EIOPA) 2014. december 1-jén tette közzé uniós szintű biztosítási stressztesztjének eredményeit (felugyelet.mnb.hu/en/priorities/eiopa_20141201.html). A teszt célja a biztosítási ágazat általános rugalmasságának vizsgálata és a főbb gyengeségeinek azonosítása volt, valamint annak kiderítésére is, hogy a piaci szereplők mennyire készültek fel a 2016-tól bevezetendő Szolvencia 2 tőkekövetelmények teljesítésére.

Az MNB az európai stressz teszttel párhuzamosan a hazai piacon – önkéntes részvétel és 85 százalékos lefedettség mellett – végzett egy mennyiségi hatástanulmányt is az egyedi biztosítóknál a Szolvencia 2 tőkerendszerre történő áttérés várható következményeit vizsgálva (ami lényegében az EIOPA stresszteszt alapmoduljának felelt meg).

Mint a jegybank megállapította, a Szolvencia 2-re való áttérés mind összpiaci, mind egyéni szinten az összeurópai kitettségekhez képest lényegesen kevesebb mennyiségi kockázatot hordoz: az összes biztosító 13 százalékánál lesz szükség az MNB-nek az eddiginél is kiemeltebb felügyeleti figyelmére, amelyekhez azonban együttesen a teljes eszközállomány jóval kevesebb, mint 1 százaléka tartozik. Az EIOPA forgatókönyveiben feltételezett kedvezőtlen hozamkörnyezet – mind összességében, mind egyedileg – az uniós átlagnál kisebb mértékben érintené a magyarországi biztosítókat.

Az EIOPA stressztesztjében az európai biztosítási piac több mint fele képviselte magát. A teszt – a Szolvencia 2 bevezetését modellező – alapmoduljában 60 csoport és 107 egyéni biztosító, míg az alacsony hozam moduljában 225 egyedi piaci szereplő vett részt. Az előbbi felmérésben a magyar biztosítókat a csoportokon keresztül számították be, a második modul viszont közvetlenül kiterjedt a hazai szereplőkre is.

A stresszteszt eredményei alapján a biztosítási ágazat általában megfelelően tőkésített és már most meg tudna felelni a Szolvencia 2 feltételeinek. Mindössze a vizsgált biztosítók 14 százalékának – a teljes eszközállomány 3 százalékánál – csökkenne 100 százalék alá szavatolótőke-szintje az új uniós tőkeelőírások bevezetése után. Ha a piacon az eszközérték csökkenése és alacsonyabb kockázatmentes kamatláb együttesen jelentkezne („kettős csapás” stressz-forgatókönyve), a vizsgált uniós biztosítók 56 százalékának tőke-ellátottsági szintje még mindig elegendő maradna. Tartósan alacsony hozamszint esetén az érintett biztosítók 24 százaléka nem érné el az uniós tőkekövetelményeket.

Magyar Nemzeti Bank