Budapest, 2015. szeptember 24. – A román Astra Biztosító hazai károsultjai számára – egyes téves sajtóhírekkel szemben – a román és a magyar garanciaalap törvényi előírás alapján helytállni köteles, s ehhez rendelkeznek is a szükséges forrásokkal. Az augusztus 17. utáni kgfb-károk szemlézését, a kárdokumentáció összeállítását és a kárkifizetést is a MABISZ már végzi. A biztosító felszámolásának elrendelésével a korábbi károkra vonatkozóan is megindulnak a garanciaintézmények kifizetései. Az Astra-ügyfeleknek célszerű elfogadni a biztosító közös megegyezéses szerződésmegszüntetésre vonatkozó ajánlatát.

Egyes téves sajtóhírekkel ellentétben a román és a magyar biztosítási garanciaalapok törvény által előírt kötelessége a román Societatea Comerciala de Asigurare-Reasigurare Astra S.A. Biztosítóval (Astra Biztosító) kapcsolatos kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási (kgfb) károk – sőt az román garanciaalap (FGA) esetében az egyéb biztosítási jogviszonyból eredő károk – megtérítése a biztosító felszámolását követően. Mindkét garanciaalap rendelkezik az ehhez szükséges, a jogszabályokban előírt forrásokkal.

A Magyar Biztosítók Szövetsége (MABISZ) Kártalanítási Számlája (KSZ) 2015. szeptember 16. óta már fogadja az Astra Biztosító hazai ügyfelei által augusztus 17-e után okozott, de a biztosítóhoz még be nem jelentett kgfb-károkkal kapcsolatos kárbejelentéseket. Az MNB-vel lefolytatott sikeres egyeztetéseket követően a MABISZ ezeket nyilvántartásba veszi, szemlézi a károsult gépjárműveket, bekéri a kár elbírálásának előkészítéséhez szükséges iratokat, és a KSZ terhére kifizeti a kárösszeget. Valótlan tehát az a sajtóhír is, amely szerint az új károsultak nem kapnának segítséget. Az augusztus 17-e előtti kgfb és egyéb típusú károkat a román vagy a – kfgb esetében – a magyar garanciaalap téríti majd meg.

A román pénzügyi felügyelet (ASF) jelezte a Magyar Nemzeti Banknak (MNB), hogy – összhangban az uniós előírásokkal – a román Astra Biztosító felszámolásának bírósági majdani elrendelése után a biztosító hazai fióktelepének ügyfelei, károsultjai magyar – és nem román vagy egyéb – nyelven tehetik majd meg kárbejelentéseiket az ASF keretein belül működő FGA felé.

Az ASF tájékoztatása szerint várhatóan rövidesen megnevezik azt a magyarországi kárrendezési megbízott társaságot is, amelynek segítségével a hazai ügyfelek a kárügyintézést bonyolíthatják.

Az MNB a kialakult helyzethez mérten megfelelő lépésnek tekinti, hogy a román Astra Biztosító ügyfelei az elmúlt napokban levelet kaptak a magyarországi fiókteleptől biztosítási szerződésük szeptember 30-i közösmegegyezéssel történő megszüntetésére egy, a biztosító fióktelepétől levélben kapott megállapodás aláírásával és – postán vagy elektronikus levélben szkennelt küldeményként való – visszaküldésével. A további esetleges károkkal kapcsolatos vitás helyzetek elkerülése érdekében az ügyfelek számára célszerű a közös megegyezéses szerződésmegszűntetés lehetőségének elfogadása. Javasolt, hogy a kgfb-ügyfelek ezzel párhuzamosan október 1-jei hatállyal kössék meg új biztosításukat egy másik hazai biztosítónál.

Javasolt, hogy az ügyfelek, károsultak az MNB honlapja Astra-menüpontjában (https://www.mnb.hu/fogyasztovedelem/hirek-aktualitasok/astra-biztosito) elérhető információk alapján – s ne ellenőrizetlen forrásokból – tájékozódjanak a helyzetről. A jegybank folyamatos tájékoztatást nyújt a román Astra Biztosító károsultjainak, ügyfeleinek kártérítésére vonatkozóan. A román garanciaalap kárbejelentési nyomtatványai a www.astrabiztosito.hu/pag-alert-documents címen már jelenleg is elérhetők magyarul.

Magyar Nemzeti Bank