Budapest, 2015. szeptember 4. – A román garanciaalap közzétette az Astra Biztosító ügyfeleinek, károsultjainak kártalanítására vonatkozó tájékoztatóját. Az eddigi tájékoztatás alapján a román garanciaalap az Astra Fióktelep valamennyi ügyfelét, esetleges károsultját kártalanítja a román törvények által megszabott mértékben. Az MNB egyeztetéseket folytat annak érdekében, hogy a kárbejelentési folyamat a magyar érintettek számára is akadálymentes legyen.

A román állami biztosítási garanciaalap (FGA) hivatalosan is közzétette a román Societatea Comerciala de Asigurare-Reasigurare Astra S.A. Biztosító károsultjainak, ügyfeleinek kártérítésére vonatkozó eljárás szabályait. A román garanciaalap az Astra Fióktelep valamennyi ügyfelének, illetve károsultjának teljeskörű kártérítést fizet a román törvények által meghatározott összeghatárig, amely mintegy 100 ezer euró (több, mint 30 millió forint) káreseményenként.

A hivatalos román tájékoztató szerint a kárigényeket közvetlenül a román garanciaalapnál, illetve a garanciaalap által e célra kijelölt megbízottaknál is elő lehet terjeszteni a kártérítést igénylő űrlap és a szükséges dokumentumok csatolásával. 

A magyar fogyasztók érdekeit képviselő Magyar Nemzeti Bank egyeztetéseket folytat annak érdekében, hogy a megbízott személye mielőbb kijelölésre kerüljön és  a magyar érintettek gyorsabban, egyszerűbben, a technikai akadályokat megszüntetve közvetlenül magyar nyelven intézhessék kárigényüket. Az egyeztetések annak tisztázását is célozzák, hogy a magyar károsultak milyen módon jelenthetik be kárigényeiket, illetve, hogy a bekövetkezett károk esetében a kárszakértést ki végezheti el.  

A jegybank a friss tudnivalókról folyamatos tájékoztatást nyújt honlapján. (https://www.mnb.hu/fogyasztovedelem/hirek-aktualitasok/astra-biztosito).

Magyar Nemzeti Bank