Budapest, 2015. március 31. – Az MNB a legnagyobb ügyfélkörű pénzügyi intézményeknél előzetesen vizsgálja az elszámolások számítási módszertanát, azt, hogy az elszámolás elvégzéséhez szükséges számítási alapelvek és számítási metódus megfelelnek-e a jogszabályoknak. A jegybank az elszámolási folyamat egészét – annak maradéktalan végrehajtása érdekében – annak lezárásáig témavizsgálattal ellenőrzi valamennyi intézménynél.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) számos pénzügyi intézmény esetében már az elszámolás felkészülési folyamatát is szigorúan ellenőrizte, s ellenőrzi. A jegybank így már az elszámolások lebonyolítását megelőzően vizsgálja, hogy a piaci szereplők az MNB vonatkozó rendelete módszertanának megfelelően alakították-e ki az elszámolási alapelveket, s a számítási algoritmusokat. Az esetenkénti (a jogszabályoknak ellentmondó) módszertani eltéréseket a jegybank haladéktalanul korrigáltatja az intézményekkel.

Fontos azonban megjegyezni, hogy az MNB előzetes módszertani vizsgálata nem jelenti a felügyelt intézmények elszámolási módszertanának engedélyezését, auditálását. Az előzetes vizsgálat a legnagyobb ügyfélkörrel rendelkező hitelintézeteknél, a jelentős aránnyal bíró, az érintett ügyletek kiemelkedő részét lefedő szerződés-típusok esetében már lezárult, s megállapította, hogy a vizsgált esetekben a bankok megfelelően ültették át az elszámolási képletet.A vizsgálattal érintett pénzügyi intézményeket és kölcsönszerződés típusokat a jelen közlemény melléklete tartalmazza.
Az elszámolás jelentőségére tekintettel az MNB valamennyi érintett pénzügyi intézménynél 2016 első negyedévéig tartó átfogó, a folyamat teljes egészére kiterjedő témavizsgálatot is folytat. Ennek során folyamatosan figyelemmel kíséri a feladatok jogszerű végrehajtását, többek között a fogyasztói követelés kiszámításának módszerét is. A számítási metódust a fogyasztóknak szóló értesítő levelek kiküldését megelőzően és azt követően is ellenőrizheti az MNB.
Az MNB folyamatosan elemzi és értékeli a rendelkezésére álló információkat, illetve a további intézményekre kiterjedően folytatja előzetes módszertani vizsgálatát is. Hiányosság esetén azonnali intézkedéseket tesz a jogszabálysértés megszüntetése érdekében, szükség esetén pedig kötelezi a pénzügyi intézményt a számítások ismételt elvégzésére és a fogyasztók újbóli értesítésére.
Magyar Nemzeti Bank